Spotkanie podopiecznych Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie z uczniami Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu – mimo różnic jesteśmy tacy sami

Jarek mówił o niepełnosprawności, odpowiadał na pytania, żartował
Jarek mówił o niepełnosprawności, odpowiadał na pytania, żartował

Życie jest piękne, gdyż kryje w sobie wiele niespodzianek. Podopieczni Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie w marcu mieli okazję o tym się przekonać, dzięki inicjatywie pani psycholog Anny Ulewicz i pani kierownik teatru „Wędrówka” Bożeny Bieleninik z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Pracownicy gimnazjum wyszli z inicjatywą nawiązania szerszej współpracy z Centrum w Niemenczynie.

Pierwsze spotkanie miało miejsce 5 marca, gdy do Centrum w Niemenczynie zawitali uczniowie klas 8 i 9 wraz z paniami Anną Ulewicz i Teresą Kozak. Uczniowie obejrzeli Centrum, zapoznali się jego działalnością, podziwiali wykonane przez niepełnosprawnych prace. Następnie uczniowie przy pomocy prezentacji zdjęć opowiedzieli o swoim gimnazjum, o patronie.

Zaprezentowali występ artystyczny. Niepełnosprawni również zrewanżowali się popisem artystycznym. Po czym wszyscy uważnie słuchali Jarosława Milewskiego, podopiecznego Centrum, który po skoku do wody od dziesięciu lat porusza się za pomocą wózka. Jarek mówił o niepełnosprawności, odpowiadał na pytania, żartował. Dla młodzieży niepełnosprawność jest tematem dość trudnym, niepełnosprawni natomiast chętnie dzielili się swoimi przeżyciami: Jarek Gasiancew zaprezentował pantomimę, Władek opowiedział o sobie. Spotkanie zrodziło nadzieję na dalszą współpracę.

15 marca do Centrum w Niemenczynie ze wspomnianego gimnazjum zawitał teatr „Wędrówka” pod kierownictwem pani Bożeny Bieleninik, ze spektaklem „Skrzydełka”. Jest to teatr, w którym grają nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele i rodzice. Aktorzy podjęli bardzo trudny temat. Bycie innym, idealizm, konsumpcjonizm. Dziecko, które rodzi się ze skrzydełkami nie chce być zmaterializowane jak rówieśnicy, konsumpcyjne i zazdrosne jak dorośli. Jest i chce być inne. Rówieśnicy go wyśmiewają, rodzina nie rozumie i nie akceptuje dziecka. Temat trudny i bardzo aktualny.

Pomysł pani Bożeny, by pokazać ten spektakl dla niepełnosprawnych był bardzo udany. Przed spektaklem goście mogli obejrzeć występ osób niepełnosprawnych, dziś coraz częściej nazywanych sprawnymi inaczej. Inny, odrębny, nieznany, niezrozumiany. Jak ważne jest uczulać młodych na inność, dowodem było spotkanie po spektaklu, gdzie panowała atmosfera nacechowana na przyjęcie innego. Młodzież miała okazję w nieformalnej atmosferze poobcować z niepełnosprawnymi. Porozmawiać i przekonać się, że mimo różnic jesteśmy tacy sami.

W centrum są wspólnie obchodzone urodziny, różne święta, organizowane są wyjazdy
W centrum są wspólnie obchodzone urodziny, różne święta, organizowane są wyjazdy

W Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych dobiega końca realizacja projektu modernizacji i rozbudowy ośrodka: wybudowano dobudówkę, ocieplono podstawowy budynek, nabyto meble oraz sprzęt medyczno-rehabilitacyjny. Prace pochłonęły prawie 945 tys. Lt. Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył na te cele ponad 140 tys. Lt, pozostałe środki pozyskano z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W odnowionej placówce urządzono salę zajęć, pokój kinezyterapeutyczny, kuchnię. Nabyto urządzenie do przenoszenia osób niepełnosprawnych oraz maszynę do ćwiczeń. Prace rozpoczęto w 2010 r.

Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie rozpoczęło swoją działalność wiosną 2004 roku. Uroczyste otwarcie centrum miało miejsce 6 maja 2004 roku. Centrum jest czynne w dni pracy od godziny 7.00 do 17.00. Od momentu otwarcia do centrum zaczęły uczęszczać osoby z upośledzeniem umysłowym, które szybko się ze sobą zaprzyjaźniły. W centrum są wspólnie obchodzone urodziny, różne święta, organizowane wyjazdy.

Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych jest placówką budżetową, w całości utrzymywaną z funduszy Samorządu Rejonu Wileńskiego. Podstawową działalnością centrum jest świadczenie usług socjalnych i praca socjalna. Jest to niestacjonarna placówka świadcząca usługi przede wszystkim młodzieży i osobom dorosłym (w wieku 16-40 lat) z niepełnosprawnością bądź lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym. Placówka nakierowana jest na socjalizację i uspołecznienie tych osób. Wszystkie świadczone w centrum usługi są nieodpłatne.