Wilno i Warszawa podpisały umowę o dalszej współpracy

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i mer miasta Wilna Artūras Zuokas podpisali deklarację o współpracy obu miast partnerskich
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i mer miasta Wilna Artūras Zuokas podpisali deklarację o współpracy obu miast partnerskich

W ratuszu, w samym sercu Wilna, wczoraj, 11 kwietnia, odbyło się oficjalne spotkanie prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz z merem miasta Wilna Artūrasem Zuokasem.

Podczas spotkania została podpisana deklaracja z okazji 15-lecia współpracy obu miast partnerskich.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz: zastępca mera miasta Wilna Jarosław Kamiński, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie Janusz Skolimowski, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Małgorzata Kasner, ambasador Republiki Litewskiej w Polsce Loreta Zakarevičienė, attaché do spraw kultury Ambasady Republiki Litewskiej w Polsce Rasa Rimickaitė, dyrektor administracji miasta Wilna Valdas Klimantavičius oraz zastępcy dyrektora administracji, doradcy mera miasta Wilna, przewodniczący komitetów i frakcji.

— Podpisana deklaracja jest symboliczna, stająca się lodołamaczem w rozwoju stosunków polsko-litewskich, opartych na trwałej współpracy oraz wzajemnej pomocy. Wierzę, że ta przyjaźń staje się dobrą przeciwwagą zdarzającym się konfliktom polityków — powiedział uroczyście mer Wilna Artūras Zuokas. — Bardzo się cieszę z dzisiejszego historycznego wydarzenia, kiedy Wilno i Warszawa stały się jeszcze bardziej bliskimi — dodał.

— Dzisiaj w Wilnie po polsku mówi 18 proc. mieszkańców, jest 16 szkół z polskim językiem nauczania oraz kilka zespołów artystycznych. Polska społeczność jest silna i stanowi ważną część wielokulturowego Wilna — podkreślił gospodarz Wilna.
Zuokas zaznaczył, że mamy wspólną wielowiekową historię i wspólnie otwieramy jej karty, a więc dzisiejsze porozumienie jest jeszcze jednym dowodem na to, że do dobrych stosunków są przygotowane oba państwa. Wilno i Warszawę łączy już 15-letnia przyjaźń. Natomiast współpracę między miastami można liczyć nie dziesiątkami, ale setkami lat.
Artūras Zuokas powiedział, że Wilno i Warszawa są podobne swoim pięknem, swoim bogatym dziedzictwem historycznym i kulturowym.

Mer Wilna Artūras Zuokas wręczył upominek prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz Fot. Marian Paluszkiewicz
Mer Wilna Artūras Zuokas wręczył upominek prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz Fot. Marian Paluszkiewicz

Podczas spotkania prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zaznaczyła, że Wilno jest bliskim partnerem Warszawy. Podpisanie umowy oznacza dalszą ścisłą współpracę między obiema stolicami.
— Podczas ostatnich 15 lat nasze miasta przeszły długą drogę, w ciągu tego czasu stały się pełnowartościowymi stolicami krajów UE. Za ten okres czasu bardzo się zmieniły, wypiękniały, zmodernizowały się. Stały się bardziej przyjazne swoim mieszkańcom. Swoboda komunikacji, przemieszczania się pozwalają na bliski kontakt mieszkańców ze zjednoczoną Europą. Ta swoboda pozwala także na wymianę idei, a także na rozkwit nauki i sztuki. Z tej swobody skorzystaliśmy i my — powiedziała prezydent Warszawy.

Podczas konferencji prasowej gospodarz Wilna zaznaczył, że Wilno w wielu kwestiach może pouczyć się od Warszawy. Dobre stosunki między dwoma stolicami mogą stać się wzorem dla współpracy między Polską i Litwą.

— Wczoraj podczas kolacji bardzo dużo rozmawialiśmy o tym, jak funkcjonuje transport publiczny w Wilnie i Warszawie. To, co obecnie chcemy osiągnąć, to jest mniej więcej to, co już zrobiła Warszawa. Mamy od kogo się pouczyć — powiedział mer Wilna.

Prezydent Warszawy zaznaczyła, że Warszawa i Wilno nie są konkurentami, ale partnerami. Dwie stolicy mają czego od siebie się uczyć i mogą wymieniać się doświadczeniami, które pomogą w dalszym ich rozwoju. Podkreśliła także, że najważniejsze są kontakty między ludźmi, a nie tylko między instytucjami.
— Najbardziej ludzi zbliża kultura i edukacja, bo właśnie jest elementem więzi międzyludzkich — dodała prezydent Warszawy.

Podczas spotkania została także poruszona kwestia budowy wspólnej autostrady.
Mer Wilna zaznaczył, że Wilno i Warszawa potrzebują normalnej, współczesnej autostrady. Tak, aby w ciągu trzech godzin, nie naruszając prawideł ruchu drogowego, mieszkaniec Wilna mógł trafić do Warszawy, a z Warszawy — do Wilna. Gospodarze stolic jednoznacznie podkreślili, że takie sprawy załatwiają się na szczeblu państwowym, a nie samorządowym.