Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie gościło młodzież z Wileńszczyzny

Gościem muzeum był poeta Tomas Tamošiūnas
Gościem muzeum był poeta Tomas Tamošiūnas

12 kwietnia dworek Muzeum Władysława Syrokomli w podwileńskiej Borejkowszczyźnie zaprosił miłośników poezji i krajoznawstwa.

Tego popołudnia słuchaczami oraz widzami byli studenci Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa w Białej Wace, a także uczniowie klasy X sąsiedniej z Borejkowszczyzną Szkoły Średniej w Rukojniach.
Gościem muzeum był Tomas Tamošiūnas, który podzielił się swoimi przemyśleniami o poezji. Przeczytał również swe wiersze z tomiku „Do krainy wyciszenia” oraz świeże, jeszcze nie drukowane utwory.

IMG_5207Z kolei studenci Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa w ramach zajęć praktycznych mieli okazję zapoznać się ze spuścizną kulturowo-architektoniczno-literacką Wyżyny Oszmiańskiej. Miedniki, Rukojnie, Niemież, Kiena, Szumsk były hasłami wywoławczymi do rozmowy o ludziach, którzy tu mieszkali, tworzyli, wnieśli swój wkład do dorobku intelektualnego Litwy i Europy.

Uczestnicy popołudnia otrzymali w prezencie zbiorek wierszy „Do krainy wyciszenia” oraz książkę doktora nauk humanitarnych Józefa Szostakowskiego „Śladami pamięci”. Wydawcą tej pozycji krajoznawczej jest Samorząd Rejonu Wileńskiego oraz Muzeum Władysława Syrokomli. Książka zawiera 25 biogramów wybitnych osobistości, które w różnym czasie mieszkały na terenie rejonu wileńskiego i zostawiły po sobie niezatarty ślad w kulturze i dziejach Wileńszczyzny.

IMG_5217Wieś Borejkowszczyzna znajduje się na południowym wschodzie rejonu wileńskiego, w odległości ok. 14 kilometrów od Wilna. Od półtora roku działające tutaj Muzeum Władysława Syrokomli oraz Centrum Informacji Turystycznej przyciąga coraz więcej zwiedzających. W roku ubiegłym odwiedziło je ponad 2500 gości. Zapoznać się z działalnością muzeum przyjeżdżają zarówno uczniowie z rejonu wileńskiego, Wilna i całego kraju, jak i turyści zza granicy. W 2012 r. odwiedzili Borejkowszczyznę Polacy, Białorusini, Rosjanie, a nawet Amerykanie.

Dyrekcja i pracownicy muzeum oprócz ekspozycji organizują dla odwiedzających wiele przedsięwzięć: wystawy, spotkania poetyckie, koncerty itd. Wiele się ostatnio tutaj dzieje, gdyż placówka wspólnie z Muzeum w Oszmianie (Białoruś) uczestniczy w międzynarodowym projekcie pt. „Dwa kraje – jedna kultura i historia”. W ramach projektu zarówno po stronie litewskiej, jak i białoruskiej odbywa się wiele atrakcyjnych imprez, m.in. w maju w Borejkowszczyźnie będzie działał obóz młodych poetów, w którym weźmie udział młodzież z rejonu wileńskiego oraz oszmiańskiego. W muzeum otwierane są nowe ekspozycje: poświęcona życiu lirnika wioskowego oraz wystawa etnograficzna okolic Rukojń. W ramach projektu planowane jest wydanie w kilku językach przewodnika turystycznego po Wyżynie Oszmiańskiej, mapy oraz katalogu rzemieślników strefy przygranicznej.