Więcej

  Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie gościło młodzież z Wileńszczyzny

  Czytaj również...

  Gościem muzeum był poeta Tomas Tamošiūnas
  Gościem muzeum był poeta Tomas Tamošiūnas

  12 kwietnia dworek Muzeum Władysława Syrokomli w podwileńskiej Borejkowszczyźnie zaprosił miłośników poezji i krajoznawstwa.

  Tego popołudnia słuchaczami oraz widzami byli studenci Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa w Białej Wace, a także uczniowie klasy X sąsiedniej z Borejkowszczyzną Szkoły Średniej w Rukojniach.
  Gościem muzeum był Tomas Tamošiūnas, który podzielił się swoimi przemyśleniami o poezji. Przeczytał również swe wiersze z tomiku „Do krainy wyciszenia” oraz świeże, jeszcze nie drukowane utwory.

  IMG_5207Z kolei studenci Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa w ramach zajęć praktycznych mieli okazję zapoznać się ze spuścizną kulturowo-architektoniczno-literacką Wyżyny Oszmiańskiej. Miedniki, Rukojnie, Niemież, Kiena, Szumsk były hasłami wywoławczymi do rozmowy o ludziach, którzy tu mieszkali, tworzyli, wnieśli swój wkład do dorobku intelektualnego Litwy i Europy.

  Uczestnicy popołudnia otrzymali w prezencie zbiorek wierszy „Do krainy wyciszenia” oraz książkę doktora nauk humanitarnych Józefa Szostakowskiego „Śladami pamięci”. Wydawcą tej pozycji krajoznawczej jest Samorząd Rejonu Wileńskiego oraz Muzeum Władysława Syrokomli. Książka zawiera 25 biogramów wybitnych osobistości, które w różnym czasie mieszkały na terenie rejonu wileńskiego i zostawiły po sobie niezatarty ślad w kulturze i dziejach Wileńszczyzny.

  IMG_5217Wieś Borejkowszczyzna znajduje się na południowym wschodzie rejonu wileńskiego, w odległości ok. 14 kilometrów od Wilna. Od półtora roku działające tutaj Muzeum Władysława Syrokomli oraz Centrum Informacji Turystycznej przyciąga coraz więcej zwiedzających. W roku ubiegłym odwiedziło je ponad 2500 gości. Zapoznać się z działalnością muzeum przyjeżdżają zarówno uczniowie z rejonu wileńskiego, Wilna i całego kraju, jak i turyści zza granicy. W 2012 r. odwiedzili Borejkowszczyznę Polacy, Białorusini, Rosjanie, a nawet Amerykanie.

  Dyrekcja i pracownicy muzeum oprócz ekspozycji organizują dla odwiedzających wiele przedsięwzięć: wystawy, spotkania poetyckie, koncerty itd. Wiele się ostatnio tutaj dzieje, gdyż placówka wspólnie z Muzeum w Oszmianie (Białoruś) uczestniczy w międzynarodowym projekcie pt. „Dwa kraje – jedna kultura i historia”. W ramach projektu zarówno po stronie litewskiej, jak i białoruskiej odbywa się wiele atrakcyjnych imprez, m.in. w maju w Borejkowszczyźnie będzie działał obóz młodych poetów, w którym weźmie udział młodzież z rejonu wileńskiego oraz oszmiańskiego. W muzeum otwierane są nowe ekspozycje: poświęcona życiu lirnika wioskowego oraz wystawa etnograficzna okolic Rukojń. W ramach projektu planowane jest wydanie w kilku językach przewodnika turystycznego po Wyżynie Oszmiańskiej, mapy oraz katalogu rzemieślników strefy przygranicznej.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...