Kongres Tatarów Europy — patronat Waldemara Tomaszewskiego

Obrady założycielskiego kongresu Związku Tatarów Europy Fot. archiwum
Obrady założycielskiego kongresu Związku Tatarów Europy Fot. archiwum

W poniedziałek, 22 kwietnia 2013 r., pod patronatem posła do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemara Tomaszewskiego w Parlamencie Europejskim odbył się założycielski kongres Związku Tatarów Europy.

W spotkaniu wzięli udział nie tylko przedstawiciele społeczności tatarskiej (ponad 50 osób), ale też europosłowie oraz inni goście. Podczas spotkania zostały przedstawione poszczególne organizacje społeczności tatarskich, ich historia i kultura. Zostały też omówione najważniejsze problemy i oczekiwania. Na posiedzeniu zostały przyjęte deklaracja, regulamin oraz statut Związku Tatarów Europy a także wybrani zostali przedstawiciele poszczególnych krajów Europy.

W liście powitalnym do uczestników kongresu poseł do Europarlamentu Waldemar Tomaszewskiego między innymi
napisał: „Historia społeczności tatarskiej w Europie ma wielowiekową tradycję. Kultura i zwyczaje tatarskie na stałe wpisały się w dzieje cywilizacji europejskiej. Wielokulturowość i wieloetniczność jest cennym dziedzictwem Europy. Znajduje się pod szczególną ochroną Unii Europejskiej, której dewizą jest hasło „Zjednoczona w różnorodności”.

Przewodniczący AWPL wyraził satysfakcję, że wspólnymi siłami doszło do zorganizowania w Parlamencie Europejskim historycznego pierwszego założycielskiego kongresu Związku Tatarów Europy. „Mam nadzieję, że będzie on początkiem rozwoju Związku Tatarskiego w całej Europie i skutecznym narzędziem promowania kultury, języka i tradycji tatarskich. Jako poseł do Parlamentu Europejskiego, reprezentujący między innymi mniejszości narodowe na Litwie, doskonale rozumiem państwa zabiegi o ochronę wartości etnicznych tak ważnych dla utrzymania tożsamości tatarskiej w ciągle zmieniającej się Europie” — napisał Waldemar Tomaszewski.

Inf. awpl.lt