Więcej

  Cykl uroczystości poświęcony upamiętnieniu życia świątobliwego kapłana Józefa Obrembskiego pt. „Wiosna z księdzem Józefem Obrembskim”

  Czytaj również...

    

  Z dniem 19 marca br. w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego rozpoczął się cykl imprez poświęcony upamiętnieniu życia świątobliwego kapłana Józefa Obrembskiego.
  Z dniem 19 marca br. w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego rozpoczął się cykl imprez poświęcony upamiętnieniu życia świątobliwego kapłana Józefa Obrembskiego.

  Długie lata ziemskiego życia i służby Bożej śp. Czcigodnego Księdza Prałata Józefa Obrembskiego były darowane nam – mieszkańcom Ziemi Wileńskiej.

  Od chwili, kiedy za głosem powołania przybył do Wileńskiego Seminarium Duchownego, związał swój los z tym zakątkiem świata. Po otrzymaniu święceń kapłańskich, 12 czerwca 1932 roku, udał się do wiejskiej mieściny Turgiele, by ofiarować ludziom cały zapał swego młodego serca, całego siebie, niosąc im odwieczną Prawdę Ewangelii Chrystusowej. Dla niej znosił wszelkie przeciwności, powodowane zmianami ustrojów, niejednokrotnie narażając własne życie.  Pozostał z nami, kiedy wielu opuściło ojczyste strony, przeczuwając, że tu będzie bardziej potrzebny. Tu, gdzie przemocą chciano wyrwać z dusz wiarę, narodową tożsamość i miłość braterską. Apostolstwo Jego nie miało granic, nie uznawało narodowości.

  Z dniem 19 marca br. w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego rozpoczął się cykl imprez poświęcony upamiętnieniu życia świątobliwego kapłana Józefa Obrembskiego pt. „Wiosna z Księdzem Prałatem”. Komitet organizacyjny, powstały z inicjatywy mer Samorządu Rejonu Wileńskiego p. Marii Rekść, postawił za zadanie, by poprzez upowszechnianie słów nauki księdza prałata J. Obrembskiego wśród młodego pokolenia kultywować wartości, postawę i ideały, jakimi się kierował Czcigodny Kapłan w życiu, tym samym pogłębiać wiarę, kształtować świadomość i postawę patriotyczną u młodzieży szkolnej.

  Uroczysta Akademia, wystawa prac plastycznych pt. ,,Ksiądz Prałat w pamięci dzieci”, wystawa zdjęć z ks. prałatem, konkursy o ks. prałacie, maraton poświęcony pamięci ks. prałata, wyjazdy do Izby Pamięci w Mejszagole, katechezy o księdzu prałacie, przedstawienie literacko-muzyczne pt. „Wielki Polak i Wielki Kapłan”, lekcje religii oraz języka ojczystego pt. „Śp. ks. prałat Józef Obrembski – zawsze wierny Bogu, Honorowi i Ojczyźnie”, zapoznanie się z drogą życiową księdza oraz przegląd filmów pt. „Józef Obrembski – jak promień słońca” i film pt. „Mojżesz naszych czasów” – to tylko część imprez poświęconych upamiętnieniu życia Czcigodnego Kapłana, które zostaną przeprowadzone w dniach 19 marca – 9 czerwca br. w szkołach rejonu wileńskiego.

  24 kwietnia br. w Szkole Średniej im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole odbyło się kolejne spotkanie poświęcone pamięci księdza prałata – I rejonowy konkurs poświęcony upamiętnieniu życia świątobliwego kapłana Józefa Obrembskiego pt. „Upamiętnienie – udziałem każdego”. Swą obecnością konkurs zaszczyciła m.in. wiceminister oświaty i nauki p. Edyta Tamošiūnaitė, zastępca dyrektora administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego p. Robert Komarowski oraz kierownik Wydziału Oświaty samorządu p. Lilia Andruszkiewicz.

  Konkurs zgromadził ponad 80 uczestników z 26 placówek oświatowych rejonu wileńskiego.  Konkurs był przeprowadzony w dwóch częściach: pisemnej (uczestnicy pisali test wiedzy o życiu, działalności i ideałach, jakimi się kierował kapłan J. Obrembski w życiu) i ustnej (wiersz twórczości własnej poświęcony upamiętnieniu świątobliwego kapłana J. Obrembskiego).
  Komisja w składzie: ks. Józef Aszkiełowicz, ks. Marek Gładki, Józefa Markiewicz (przewodnicząca komisji), Walentyna Tomaszun, Waleria Adomajtis, Monika Urbanowicz ogłosiła następującą listę laureatów:

  Lista laureatów eliminacji pisemnych:
  I miejsce – Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, w składzie: Beata Gryszkiewicz, Karolina Pietrusewicz, Beata Borkowska (nauczyciel Andżeła Łazarenko);
  II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie, w składzie: Waldemar Borkowski, Rajmond Kardis, Dariusz Łapin (nauczyciel Jolanta Speckiewicz);
  III miejsce – Szkoła Średnia w Ławaryszkach, w składzie: Ewelina Grochowska, Karolina Wencel, Karolina Klimaszewska (nauczyciel Krystyna Juckiewicz-Tołłoczko).

  Lista laureatów eliminacji ustnych:
  I miejsce – Katarzyna Januszkiewicz ze Szkoły Średniej im. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze (wiersz twórczości własnej);
  II miejsce – Ewelina Grochowska ze Szkoły Średniej w Ławaryszkach (nauczyciel Krystyna Juckiewicz-Tołłoczko);
  III miejsce – Daniel Popławski ze Szkoły Podstawowej w Kienie (nauczyciel Krystyna Juckiewicz-Tołłoczko).

  Laureaci z rąk zastępcy dyrektora administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego p. Roberta Komarowskiego oraz kierownika Wydziału Oświaty p. Lilii Andruszkiewicz otrzymali dyplomy gratulacyjne oraz nagrody pamiątkowe. Konkurs uwieńczył program poetycko-muzyczny w wykonaniu połączonych chórów uczniowskich: „Legenda”, „Credo” oraz „Wesołe smyki” (kierownik artystyczny Jasia Mackiewicz).

  Uwieńczeniem cyklu imprez, nad którym czuwa grupa robocza pod kierownictwem zastępcy dyrektora administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego p. Roberta Komarowskiego, poświęconego upamiętnieniu życia świątobliwego kapłana Józefa Obrembskiego pt. „Wiosna z Księdzem Prałatem” stanie się I Piesza Pielgrzymka Śladami Księdza Prałata Jόzefa Obrembskiego na trasie: Turgiele – Mejszagoła, ktόra będzie miała miejsce w dniach 7-9 czerwca br. pt. „Tylko Bóg uzasadnia sens życia”. Uroczystości poświęcone Księdzu Prałatowi zostaną zakończone w dniu 9 czerwca br. w Mejszagole, kiedy to uroczyście zostanie odsłonięty pomnik Księdzu Prałatowi oraz zostanie otwarte Muzeum Pamięci Księdza Prałata Józefa Obrembskiego.

  W imieniu organizatorów
  gł. specjalista Wydziału Oświaty
  Janina Klimaszewska

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...