Więcej

  Posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego: taryfy podatku od nieruchomości pozostają bez zmian, rozdysponowano środki na budowę, naprawę oraz dogląd dróg i ulic

  Czytaj również...

  Lucyna Kotłowska, dyrektor administracji samorządu, przedstawiła program wspólnot lokalnych na lata 2013-2015
  Lucyna Kotłowska, dyrektor administracji samorządu, przedstawiła program wspólnot lokalnych na lata 2013-2015

  3 maja br. podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego radni rozpatrzyli kwestię wysokości taryf podatku od nieruchomości.

  W 2014 r. na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego będą obowiązywały następujące taryfy podatku od nieruchomości: 0,6% od wartości podatkowej nieruchomości oraz 1% od wartości podatkowej nieruchomości dla pomieszczeń i budowli, które nie są wykorzystywane lub są zaniedbane albo opuszczone.

  Takie same taryfy obowiązują również w bieżącym roku podatkowym. Na podstawie danych Państwowej Inspekcji Podatkowej, w 2012 r. podatki z tytułu nieruchomości znajdujących się na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego zapłaciły: osoby fizyczne – 139 tys. 700 Lt, osoby prawne – 4 mln 675 tys. Lt. A więc w 2012 r. 97,1% dochodów podatkowych stanowiły podatki osób prawnych. Liczba osób fizycznych – podatników – mogła się zmieniać z powodu przekazywania prawa własności osobom prawnym, bowiem w takim przypadku podatki deklarowały osoby prawne. W 2012 r. ogólna suma podatków (obliczona na podstawie obowiązujących taryf 0,6% i 1%) opiewała na 4 mln 814 tys. 700 Lt, w 2013 r. dochody z tytułu podatku od nieruchomości powinny wynosić około 3 mln. Lt (na podstawie obowiązujących taryf 0,6% i 1%). Na posiedzeniu Rady postanowiono, że w 2014 r. taryfy podatku od nieruchomości pozostaną bez zmian.

  Na posiedzeniu Rady zatwierdzono zmiany nazwy Szkoły Podstawowej w Kienie. Na wniosek dyrektorki szkoły o nadaniu szkole nazwy imienia Czesława Miłosza oraz po otrzymaniu zgody Państwowej Komisji Języka Litewskiego, szkole nadano nazwę Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie. Zatwierdzono również regulamin szkoły.

  Radni rozdysponowali środki finansowe na budowę, remont oraz dogląd dróg lokalnych i ulic
  Radni rozdysponowali środki finansowe na budowę, remont oraz dogląd dróg lokalnych i ulic

  Radni zatwierdzili również sprawozdania finansowe spółek „Nemėžio komunalininkas” i „Nemenčinės komunalininkas” za rok 2012, ale pod warunkiem, że ich kierownictwo dokładnie przeanalizuje sytuację i na kolejnym posiedzeniu Rady przedstawi konkretny plan jej poprawy. Zdaniem radnych, można zmniejszyć milionowe straty, jakie ponoszą obie spółki i nie spodziewać się ich pokrycia tylko z budżetu samorządu.

  Wiadomo, że były i obiektywne przyczyny, które wpłynęły na deficytową działalność – wzrost cen gazu, zakup śmieciarek, długi mieszkańców z usługi komunalne – ale, w przekonaniu radnych, są jeszcze wewnętrzne rezerwy, aby straty spółek zmniejszyć. Kierownicy spółek obiecali, że w najbliższym czasie przedstawią konkretne plany poprawy sytuacji na zarządach spółek, a po ich zaaprobowaniu na posiedzeniu Rady.

  Podczas posiedzenia Rady zatwierdzono rozdysponowanie środków Programu Doglądu i Rozwoju Dróg na budowę, naprawę (remont) oraz dogląd lokalnych dróg i ulic gmin Samorządu Rejonu Wileńskiego. Ogólna długość dróg Samorządu Rejonu Wileńskiego wynosi około 2359 km, z nich: 1735 km – drogi lokalne i 624 km – ulice. Drogi o powierzchni asfaltowo-betonowej stanowią 15%, żwirowej – 83%, drogi o powierzchni gruntowej – 2%.

  Niestety, środków finansowych przyznawanych przez Dyrekcję Dróg przy Ministerstwie Komunikacji na realizację planowanej rekonstrukcji i doglądu dróg oraz zapewnienia bezpiecznego ruchu drogowego brakuje. Po drastycznym zmniejszeniu dotacji państwowych na utrzymanie i remont dróg, są one w fatalnym stanie, a samorząd nie dysponuje takimi środkami, żeby sytuację naprawić, chociaż czyni wszystko, co w jego mocy. Każde ze starostw otrzymało pieniądze na remont dróg. Potrzeby są oczywiście większe, ale po przedstawieniu kosztorysu prace na odcinkach dróg i ulic najbardziej potrzebujących remontu zostaną rozpoczęte.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...