Więcej

  Trwa realizacja projektu „Rozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w rejonie wileńskim (w Zujunach, Rzeszy Wielkiej, Rzeszy)

  Czytaj również...

  IMG_1338 Projekt jest realizowany w rejonie wileńskim na terytorium miejscowości Zujuny, Rzesza oraz Rzesza Wielka.

  Ogółem zaplanowane jest wybudowanie 15 km sieci wodociągowych oraz 40,5 km sieci kanalizacyjnych, przyłączenie do sieci wodociągowej 2108 mieszkańców, do sieci kanalizacyjnej – 3468 mieszkańców. Mieszkańcom tym zostaną zapewnione jakościowe dostawy wody oraz odprowadzanie ścieków. Instalacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Zujunach, Rzeszy oraz Rzeszy Wielkiej jest konieczna.

  Jednym z najważniejszych celów efektywnego wykorzystania wsparcia UE jest zapewnienie by wspierany inwestycjami UE wzrost gospodarki odpowiadał zasadom harmonijnego rozwoju. Realizowany projekt spełnia powyższe wymogi, dzięki niemu zostaną zmniejszone różnice pomiędzy infrastrukturami dostaw wody i odprowadzania ścieków miasta Wilna i rejonu wileńskiego. Projekt spełnia również wymogi zadania 3 priorytetu Programu Działań Spójności: „1. Renowacja i rozwój systemów dostaw wody i odprowadzania ścieków”. Spełnia także wymogi Planu Rozwoju Strategicznego Rejonu Wileńskiego na l. 2008-2015.

  IMG_1348W ciągu okresu jesień/zima l. 2012-2013 wykonano następujące prace:

  – opracowano techniczny projekt roboczy ścieków bytowych ulic Žvėrališkių i Vaivorykštės w Rzeszy Wielkiej oraz rozpoczęto procedurę ekspertyzy;

  – ukończono budowę linii ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej w Rzeszy;

  – otrzymano zezwolenie spółki pożytku publicznego „Vilniaus regiono keliai” w sprawie skorygowanych tras sieci kanalizacyjnych;

  – otrzymano zezwolenie na budowę sieci na ziemi państwowej w Rzeszy Wielkiej;

  – ukończono badania geologiczne w Rzeszy i Rzeszy Wielkiej;

  – ustawiono stoiska informacyjne.

  Wykonawca poinformował, że z powodu warunków atmosferycznych prace nieco się spowolniły.

  es sanglaudos fondasPonieważ zima wreszcie się skończyła, wykonawca rozpoczyna wykonywać prace pełną parą. Zimą wykonawca, niestety, nie mógł wykonywać prac, gdyż nie pozwalały na to warunki atmosferyczne, ziemia była zamarznięta na ponad 1 m głębokości, toteż mamy do czynienia z niedużym opóźnieniem prac.

  Obecnie jednak prace trwają na całego, przebiegają bezproblemowo, trwa współpraca oraz uzgadnianie prowadzonych prac z mieszkańcami. W przyszłości planujemy zwiększyć wydajność w miejscowościach Rzesza i Rzesza Wielka, by prace zostały wykonane właściwie i na czas” – komentuje pomocnik kierownika projektów V. Stanevičius.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Realizacja projektów ma dobiec końca w maju 2014 r.

  Szczegółową informację o projekcie można znaleźć na stronach internetowych administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt lub spółki „Nemenčinės komunalininkas” http://nemenkom.do.am

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...