Samorząd Rejonu Wileńskiego otrzymał finansowanie na realizację nowych projektów

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego złożyła wnioski na pozyskanie finansowania na nowe projekty korzystając ze środków okresu finansowego na l. 2007-2013.

Pozyskanie pieniędzy zaplanowane jest do końca 2014 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego w trosce o dobrobyt dzieci skierowuje inwestycje na renowację placówek oświatowych. W celu zmniejszenia wydatków na ogrzewanie oraz zredukowania emisji CO2 do atmosfery w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego modernizowane są kotłownie. Obecnie w szkołach zainstalowane są kotły na węgiel. Kotłownie, jak również same kotły, są w złym stanie. Kotły są nieefektywne, tracą sporo ciepła, w wyniku czego zużywa się więcej paliwa na ocieplenie budynków. Palacze pracują w złych warunkach, stale ładują węgiel do kotłów odręcznie.

Pomieszczenia kotłowni zostaną zrekonstruowane, zainstalowane w nich będą nowe kotły napalane biopaliwem (drewnianymi granulami i wiórkami). Podawanie paliwa do kotłowni będzie zautomatyzowane. Zainstalowane kotłownie biopaliwowe przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska oraz redukcji emisji gazów powodujących efekt cieplarniany, przyczynią się także do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Zostanie zwiększona efektywność energetyczna kotłowni. Placówki oświatowe będą ocieplane minimalnymi kosztami i w najmniejszym stopniu będą zanieczyszczały środowisko, co w sposób bezpośredni będzie wpływało na korzyść społeczeństwa.

Finansowanie projektów jest już przydzielone. Obecnie trwa uzgadnianie szczegółów. Projekty mają być zrealizowane w l. 2013-2014.

Zainstalowanie kotłowni na biopaliwie w Szkole Średniej im. św. Kazimierza w Miednikach. Wartość projektu – 464.772, 64 Lt (środki samorządu – 129.751,71 Lt).

Zainstalowanie kotłowni biopaliwowej w Szkole Średniej w Mickunach. Wartość projektu – 609.324,82 Lt (środki samorządu 224.223,44 Lt).

Zainstalowanie kotłowni na biopaliwie w Szkole Średniej w Bujwidzach. Wartość projektu – 536.036,72 Lt (środki samorządu – 195.720,83 Lt).

Zainstalowanie kotłowni biopaliwowej w przedszkolu w Anowilu. Wartość projektu – 99.454,05 Lt (środki samorządu – 42627,61 Lt).

Renowacja budynku Szkoły Średniej w Awiżeniach.

laaifW maju br. Szkoła Średnia w Awiżeniach uzyskała status gimnazjum, dlatego renowacja budynku przyczyni się do jeszcze lepszej jakości nauczania i wyższych osiągnięć w nauce. Prace renowacyjne obejmą również remont kapitalny sali sportowej. Po odnowieniu sali sportowej uczniowie Gimnazjum w Awiżeniach będą mieli możliwość osiągania zwycięstw w zawodach sportowych. Warto zaznaczyć, że Gimnazjum w Awiżeniach posiada głębokie tradycje siatkarskie, chłopięce i dziewczęce drużyny siatkarskie stale biorą udział w zawodach krajowych i międzynarodowych. Wartość projektu – 3.126.125,00 Lt. Środki samorządu – 1.000.000 Lt. Projekt techniczny jest już opracowany. Projekt ma być zrealizowany do grudnia 2013 r.

Renowacja budynku Gimnazjum w Pogirach.

Gimnazjum w Pogirach – wielojęzyczna placówka oświatowa, pielęgnująca kulturę i postawę obywatelską wspólnot narodowych, organizująca nauczanie w języku litewskim i polskim. Do gimnazjum uczęszcza ponad 800 uczniów, w gimnazjum stale są wdrażane nowe atrakcyjne dla uczniów projekty, organizowane są imprezy, toteż renowacja budynku zwiększy nie tylko energetyczną efektywność, lecz również polepszy środowisko kształcenia. Wartość projektu – 3 mln Lt. Samorząd Rejonu Wileńskiego przyznał 500.000.00 Lt. Opracowano już projekt techniczny (wymiana okien, ocieplenie ścian oraz dachu, rekonstrukcja systemu ogrzewania, ocieplenie podłogi parteru). W czerwcu zostaną rozpoczęte prace zleceniowe. Projekt ma być zrealizowany do grudnia 2013 r.