Informacje na temat afrykańskiego pomoru świń

2 2Afrykański pomór świń (APŚ) jest szczególnie niebezpieczną zaraźliwą wirusową chorobą świń, która dla ludzi nie jest niebezpieczna. Chorują na nią jedynie świnie i dziki. Śmiertelność z powodu tej choroby w gospodarstwach świń sięga 100%.

Okres inkubacyjny choroby trwa 5-15 dni, ale może być dłuższy.
Istnieją trzy formy choroby: nagła, podostra i przewlekła.
• Ostra forma jest bardzo cięta, powodująca gorączkę świń do 40,5-42°C, pojawia się zaczerwienienie skóry dokoła uszu, ogona, brzuchu, klatki piersiowej, przyspiesza się oddychanie. Świnie nie jedzą, następuje zaburzenie koordynacji, mogą wymiotować, pojawia się biegunka (czasem z krwią), lochy dostają aborcji. Świnie zdychają w ciągu 6-13 dni od wystąpienia choroby. Śmiertelność świń wynosi 100%.

• Forma podostra powoduje podobne objawy kliniczne, ale są one mniej wyraźne niż w formie ostrej. Wzrasta temperatura ciała, świnie większość czasu leżą, pojawiają się problemy reprodukcyjne. Świnie, chorujące  na przewlekłą postać APŚ mogą  przeżyć więcej niż 15-45 dni od wystąpienia infekcji. Śmiertelność świń wynosi 30-70%.

•Przewlekła forma APŚ powoduje mniej zauważalne objawy kliniczne.  Zainfekowane świnie cierpią na krótkoterminowe objawy choroby, mogą następować okresy poprawy. Świnie chudną, temperatura waha się, zaczynają się zapalenia dróg oddechowych, martwica skóry, występują zapalenia stawów.
Chore na afrykański pomór świnie są niszczone. Państwowa Służba Żywności i Weterynarii kontroluje bezpieczną sprzedaż produkcji mięsnej na Litwie – istniejące na rynku produkty są bezpieczne dla konsumpcji. Afrykański pomór świń jest przekazywany przez bezpośredni kontakt z odchodami, wydzielinami, krwią, nasieniem, a także kleszcze (Ornithodoros) przenoszą wirus. Kontakt pośredni – poprzez zakażony inwentarz, odzież, transport, itd. karmiąc świnie nieodpowiednio obrobionymi odpadami kuchennymi. Ta choroba jest przekazywana płodowi poprzez łożysko.

Ptaki, muchy i ludzie mogą fizycznie przenieść wirus z zakażonych świń na zdrowe. Właściciel świń może spowodować zakażenie podczas karmienia świń nieprzetworzonymi odpadami żywnościowymi.
Właściciele świń, którzy podejrzewają, że ich świnie są chore, powinien natychmiast skontaktować się z lokalnym weterynarzem albo Państwową Służbą Żywności i Weterynarii.

Podejmując te działania, właściciele świń mogą ochronić swoje świnie:
• Sprawdzając świnie co najmniej dwa razy w tygodniu co do nietypowych objawów lub zachowań.
• Obserwując zdrowie nowo zakupionych świń.
• Odizolowując chore świnie, aż nie będzie ustalona przyczyna choroby.
• Unikając kontaktu zwierząt domowych z dzikimi zwierzętami.
• Przestrzegając środków bezpieczeństwa biologicznego, takich jak czyszczenie i dezynfekcja odzieży, sprzętu i pojazdów, wjeżdżających i opuszczających gospodarstwo.

• Nie wpuszczając do gospodarstwa osób postronnych, pojazdów.
Państwowa Służba Żywności i Weterynarii podejmuje wszystkie niezbędne środki kontroli i zwalczania choroby.
Rolnicy hodujący świnie, są proszeni o obserwowanie zdrowia hodowanych świń i stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego.

Po podejrzeniu choroby należy informować Państwową Służbę Żywności i  Weterynarii pod całodobowym bezpłatnym telefonem
8 800 40 403 lub zwrócić się bezpośrednio do jednostki terytorialnej Państwowej Służby Żywności i Weterynarii, którą możemy znaleźć w każdym rejonie lub zgłosić do prywatnego lekarza weterynarii.