Finał konkursu wiedzy o „Kurierze Wileńskim”

Przed kilkoma miesiącami w przededniu jubileuszu 60-lecia gazety na swych łamach ogłosiliśmy konkurs wiedzy o „Kurierze Wileńskim”. Zawierał on dziesięć pytań dotyczących naszej historii, osiągnięć, akcji, dnia codziennego. Niezmiernie jest miło odnotować, że nasi wierni Czytelnicy i tym razem nie zawiedli.

Otrzymaliśmy sporo listów z odpowiedziami, z różnych miejsc Litwy, jak też z Polski. W większości odpowiedzi były prawidłowe.
Jednak były też potyczki. Dotyczące nazwiska jednego z redaktorów — czytelnicy podali Fiodorkowicz, zamiast Antoni Fedorowicz itd.
Najtrudniejszym, jak się okazało, było pytanie czwarte, które brzmiało:
Wydawnicze sukcesy „Kuriera Wileńskiego” w „Księdze Rekordów Litwy”. Wierni Czytelnicy, którzy czytają gazetę bardzo dokładnie zapewne zapamiętali nasz numer jubileuszowy sprzed dziesięciu laty, kiedy to na ostatniej stronie zamieściliśmy wzmiankę o tym jaki najbardziej nieoczekiwany prezent otrzymała redakcja z okazji 50-lecia.

A mianowicie trafiliśmy do Księgi Rekordów Litwy. Nasza gazeta jest najstarszą wydawaną gazetą w języku polskim jak również nie ma równych sobie w kategorii gazet mniejszości narodowych.

Drugi nasz rekord to najdłuższy cykl wydawniczy w skali kraju.
Cieszy, że wielu wiernych stałych i bardzo wnikliwych Czytelników to pamięta i taką też odpowiedź na to pytanie dało.
Niezmiernie miło jest odnotować, że wraz z odpowiedziami wiele osób przekazało też serdeczne życzenia pod adresem redakcji, jak też ludzi, którzy w niej pracują.

Zamieszczamy poniżej kilka słów z bardzo obszernego listu naszej wiernej Czytelniczki Pelagii Jaśkiewicz z Magun, w rejonie święciańskim.
„Droga Redakcjo! Bardzo dużo robicie, aby ujawnić przeszłość i przybliżyć ją każdemu Polakowi, u którego bije polskie serce, uchronić wszystko od zapomnienia i przekazać młodemu pokoleniu. Aż trudno uwierzyć, że w dzisiejszym tak zmaterializowanym świecie są ludzie, którym na sercu leży pomoc materialna i duchowa ludziom zamieszkałym na Wileńszczyźnie”.

Życzenia otrzymaliśmy również od Edwarda Mackiewicza ze wsi Świętniki z rejonu trockiego, Marii Naruszewicz z Sużan i in.
Komisja redakcyjna wyłoniła pięciu zwycięzców konkursu: Małgorzata Kuncewicz (Wilno), Pelagia Jaśkiewicz (Maguny), Maria Naruszewicz (Sużany), Krystyna Słaboda (Podbrodzie) i Iwona Kondratowicz.
Gratulujemy zwycięzcom, których oczekujemy na naszej uroczystości jubileuszowej, która odbędzie w wileńskim Domu Kultury Polskiej, 5 lipca br. o godzinie 17.
Zostaną dla nich wręczone nagrody książkowe.

Redakcja