Więcej

  Rada koalicji o sprawach mniejszości narodowych

  Czytaj również...

  W poniedziałek, 9 września, odbyło się kolejne posiedzenie rady koalicji rządzącej. Udział w posiedzeniach rady bierze po trzech przedstawicieli każdej z czterech partii rządzących oraz osoby referujące poszczególne pytania omawiane na posiedzeniach.

  Posiedzeniom rotacyjnie przewodniczą prezesi partii tworzących koalicję rządzącą, którym przysługuje prawo formowania porządku dziennego posiedzenia rady. Posiedzeniu przewodniczył prezes AWPL Waldemar Tomaszewski.

  Członkowie koalicji dyskutowali o scentralizowanym zarządzaniu mieniem państwowym, radach nadzorczych spółek państwowych, omówili kwestię obsadzenia wciąż wakujących stanowisk wiceministrów w poszczególnych resortach.

  Waldemar Tomaszewski do agendy dzisiejszych obrad włączył kwestię, która wynika z programu AWPL oraz jest niezwykle istotne dla każdego mieszkańca kraju, mianowicie w sprawie zwiększenia o połowę — z 20 do 30 proc. — ogólnej puli środków przeznaczanych na finansowanie dróg lokalnych. Kolejne zagadnienia, nad którymi dzisiaj się pochylili członkowie rady koalicyjnej, są bardzo ważne z punktu widzenia mniejszości narodowych: przedstawiciele partii rządzących omawiali kwestię dotyczącą projektu Ustawy o Mniejszościach Narodowych oraz dyskutowali na temat problemów systemu finansowania oświaty.

  Zasadniczo — w większym lub mniejszym stopniu — partiom rządzącym udało się osiągnąć porozumienie w sprawie wszystkich pytań poniedziałkowych obrad. Uzgodniono, że już od nowego roku finansowanie przeznaczane na drogi lokalne zostanie zwiększone do 25 proc., zaś od roku 2015 — do 30proc. Członkowie koalicji rządzącej postanowili, że przewodniczący frakcji sejmowych skoordynują powołanie zarządu tworzącej się spółki scentralizowanego zarządzania mieniem państwowym, uzgodnili również, że kwestię doskonalenia systemu finansowania oświaty, w tym oświaty mniejszości narodowych, szerzej rozpatrzą na następnym posiedzeniu rady. Dzisiaj zapadła też decyzja o tym, że Komitet Strategiczny Rządu zatwierdzi projekt Ustawy o Mniejszościach Narodowych, który w dalszej kolejności zostanie skierowany do Sejmu.

  L24.lt

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Jubileuszowy spektakl o Nie(Znanej) Monroe w Muzycznym Klubie „Legendos”

  Uczcijmy Dzień Mamy Symbolicznie z okazji Dnia Mamy, ponieważ Monroe marzyła o macierzyństwie, ale takiej możliwości za życia nie miała: „Jeżeli nie mogę być matką, niech przynajmniej będę aktorką. Ja muszę być kimś! I, cokolwiek to jest, chcę być w...

  Do 22 kwietnia przedłużono termin składania ofert w konkursie „Senat – Polonia 2024”

  Nabór wniosków ruszył 18 marca i potrwa do 22 kwietnia br. Cele i zasady konkursu zostały określone w Uchwale nr 3 z 6 marca 2024 r. w sprawie kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz zasad zlecania realizacji zadań publicznych...

  „Diamenty polskiej chóralistyki” w Wilnie

  Koncerty odbędą się: we czwartek, 2 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Józefa w dzielnicy Zameczek (ul. Tolminkiemio 4); w piątek, 3 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Ducha przy ul. Dominikonų; w sobotę, 4 maja o...

  „Powstali 1863–64”. Wystawa Muzeum Historii Polski w Wilnie

  Plenerowa wystawa zorganizowana z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego będzie prezentowana na dziedzińcu Muzeum Narodowego — Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. Pierwsza część — historia powstania 1863–1864 przedstawiona w szesnastu pawilonach Ekspozycja w litewskiej, polskiej i angielskiej wersji językowej składa się...