Ogłasza się składanie dodatkowych wniosków według działalności „Wymiana pokryć azbestowych dachów”

Mieszkańcy wsi, którzy chcą wymienić dachy azbestowe, ale nie zdążyli złożyć podań, aby ubiegać się o wsparcie Unii Europejskiej (UE), będą mogli zrealizować to poprzez składanie dodatkowych wniosków, które potrwa od 30 września do 15 listopada. Obecnie, akurat kończy się ocenianie zebranych wniosków, złożonych podczas pierwszego etapu w b.r.

Do Narodowej Agencji Płatniczej przy Ministerstwie Rolnictwa (NAP) podczas tegorocznego zbierania wniosków, które odbywało się 13 maja – 31 lipca b.r. złożono 2973 wniosków, w których suma proszonego wsparcia wynosi 17,7 mln litów.

Już kończy się ocenianie tych wniosków. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od NAP o uzyskaniu wsparcia, mieszkańcy wsi mogą rozpocząć wymianę dachu. Projekty muszą być zakończone w ciągu 12 miesięcy. Jednakże, w celu jak najszybszego zwrotu kosztów, beneficjenci, którzy zmienili azbestowe pokrycia dachów, nie powinni spóźniać się i natychmiast NAP składać wnioski o płatności wraz z dokumentami, uzasadniającymi wydatki i opłaty wydatków.

Należy zwrócić uwagę, że zwracane są tylko te koszta, które są wskazane w Programie Rozwoju Wsi Litwy (PRW) 2007 – 2013 r., w środku „Odnowa i rozwój wsi” w przepisach realizacji dziedziny działalności „Wymiana azbestowego pokrycia dachowego”. W ramach tego działania jest finansowane do 50 proc. całkowitych kwalifikujących się kosztów projektu. Maksymalna kwota dotacji na jeden projekt nie może przekroczyć 6 000 lt.
W r. 2012 odbywające się po raz pierwszy zbieranie wniosków, dot. wymiany dachów azbestowych cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ludności wiejskiej. Ogółem w r. 2012 zostało zatwierdzone 7027 aplikacji, wnioskujących o udzielenie pomocy w wysokości do 44,mln lt. W oparciu o najnowsze dane statystyczne (z 29 sierpnia b.r.) 5797 beneficjentów już zmieniło dachy azbestowe i złożyło wnioski o kompensację poniesionych wydatków. W chwili obecnej wypłacono już 28,3 mln lt.

Reszta mieszkańców wsi (1230), którzy ubiegali się o pomoc w 2012 roku, po zmianach w przepisach realizacji, i przedłużyli okresu realizacji projektu do 18 miesięcy, muszą pospieszyć się ze składaniem wniosków o płatność, ponieważ okres realizacji projektu już zbliża się do końca.
Zwracamy uwagę, że spóźnione złożenie wniosków o płatności dla beneficjentów grozi ryzykiem utraty części lub całości wsparcia. Wraz z opóźnionym złożeniem wniosku o płatność za każdy opóźniony dzień roboczy, kwota wsparcia jest zmniejszana o 0,5 proc., dlatego zaleca się przestrzegać terminu składania wniosków o płatność.