,,Bo jakie początki, takie będzie wszystko“ (J.A. Komeński)

Warsztaty przygotowali nauczycielek do rozwijania poczucia własnej wartości dziecka i budowania ich pozytywnej samooceny
Warsztaty przygotowali nauczycielek do rozwijania poczucia własnej wartości dziecka i budowania ich pozytywnej samooceny

W dniach 23-26 września b. r. dyrektorzy i wychowawczynie przedszkoli rejonu wileńskiego – I. M. Matwiejko – żłobek-przedszkole w Mejszagole, W. Jaglińska – szkoła-przedszkole w Glinciszkach, I. Bylinska – żłobek – przedszkole w Rudaminie, Cz. Bałajszenie – szkoła-przedszkole w Skojdiszkach, m. Wilna – W.Uczkuronis – żłobek-przedszkole ,,Jutrzenka“, D.Michno żłobek-przedszkole ,,Kluczyk“, L.Siemaszko- szkoła-przedszkole ,,Wilia“,  rejonu solecznickiego – R.Rynkiewicz, I.Grudinskaja, R.Ignatowskaja – żłobek-przedszkole ,,Bajka“ oraz z Ejszyszek –  H. Antropik, L. Bielawskaja, H. Buczynskaja – żłobek-przedszkole ,,Płomyczek“  brały udział w programie szkoleniowym ,,Trzy kroki dziecka w przyszłość‘ opracowanego przez Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, który miał miejsce w Domu Szkoleniowo-rekreacyjnym ,,Kwaskowa“ w Kazimierzu Dolnym.
 
Cykl szkoleniowy składał się z dwóch warsztatów: ,,Jestem twórczy“ i ,,Znam swoją wartość“. Warsztat ,,Jestem twórczy“ pokazał, że postawę twórczą można rozwijać, ponieważ każdy człowiek ma potencjonalną zdolność tworzenia, czasem potrzebuje jedynie inspiracji.

Nauczycielki nauczyły się stosowania technik rozwijających twórcze zdolności dzieci. Warsztat ,,Znam swoją wartość“ przygotował nauczycielki do rozwijania poczucia własnej wartości dziecka i budowania ich pozytywnej samooceny. Jednocześnie skłonił nauczycielki do refleksji i pracy nad własnym rozwojem w tej sferze. Do każdego z warsztatów pani Maria Cieślak miała przygotowane specjalne materiały edukacyjne, w których – obok tekstów teoretycznych – znajdowała się część praktyczna: scenariusze do pracy z dziećmi oraz wskazówki dotyczące współpracy z rodzicami.
Nauczycielki miały wizytę w punkcie przedszkolnym w Żyrzynie, gdzie obejrzały zajęcia przedszkolne. Nauczycielki po tych szkoleniach na pewno: mniej ,,nauczą“, ale bardziej zachęcą dzieci do aktywności; dadzą dziecku więcej czasu na zastanowienie się, planowanie i eksperymentowanie; będą otwarte na pomysły dzieci, dopuszczą możliwość  popełniania przez nie błędów; potrafią dostrzec, rozumieć i właściwie reagować na uczucia dzieci, zechcą analizować i wyjaśniać zachowania dzieci, nie oceniając ich.

Każdy dzień szkoleń miał miłe zakończenie to wieczorkiem filmowym – film z cyklu ,,Dobre praktyki“ lub jazdą na bryczkach po Kazimierzu Dolnym i okolicach, znów innym razem kolacją w formie ogniska z kiełbaskami. Jak podczas szkoleń tak i rozrywek paniom dopisywał  dobry humor i śpiew, wesołe obcowanie i szczery uśmiech.