Dobiega końca budowa kotłowni gazowej w Rudominie

W podwileńskiej Rudominie dobiega końca budowa nowej kotłowni gazowej dla osiedla. Zostało przełożone również 600 m nowych tras cieplnych do kwartalu bloków mieszkaniowych oraz do gimnazjów Ryto i Ferdynanda Ruszczyca.

Inwestycja stanowi 2,2 mln Lt i jest finansowana z budżetu Administracji samorządu rejonu wileńskiego, która w czerwcu 2012 roku była potwierdzona decyzją Rady. Potrzeba budowy nowej kotłowni wynikła, gdy obecny dostawca energii cieplnej w Rudominie ZSA „Vilniaus paukštynas“ powiadomił o zamknięciu swojej kotłowni, która dotychczas dostarczała ciepło dla mieszkańców osiedla.

Nowa kotłownia o mocy 4,9 MW ma trzy automatyzowane kotły gazowe. Szacuje się zmniejszenie kosztów przekazywania energii cieplnej w Rudominie do 15%.