Więcej

  I etap konkursu „Talenty Wileńszczyzny 2013” — za nami

  Czytaj również...

  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody

  W ubiegłą sobotę, 26 października, w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie miał miejsce I etap konkursu „Talenty Wileńszczyzny 2013“. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych talentów dzieci i młodzieży rejonu wileńskiego.

  Występujących młodych ludzi od lat 6 i ponad 20, podzielonych na 4 kategorie wiekowe, oceniało jury w następującym składzie: Zbigniew Lewicki, koncertmistrz Państwowej Orkiestry Symfonicznej jako przewodniczący, Edmund Szot, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Samorządu Rejonu Wileńskiego, Wioletta Cereszka, dyrektor Rudomińskiego Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury, German Komarowski, dyrektor Niemenczyńskiego Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury, choreograf „Wileńszczyzny“, Leonas Pamerneckis, st. specjalista Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

  Konkurs rozpoczęła uczennica 3b klasy Rudomińskiego Gimnazjum im. F. Ruszczyca Agata Romanowska, która zadeklamowała wiersz Juliana Tuwima „Ptasie radio“. Potem były popisy solowe Waldemara Dudojcia, Wanessy Trypuckiej, Kingi Lewko, Patryka Raczkowskiego, Pauliny Klimaszauskaite, Emila Oberlana, Elany Gabin, Moniki Komorowskiej, Silvii Kasparaite, Karoliny Klimaszewskiej, Faustyny Zawalskiej, Agaty Pietkiewicz, Eweliny Grabowskiej, Agaty Zakrzewskiej, Alicji Gerfolweden i in.

  Rozbrzmiewały utwory polskie, angielskie, litewskie i rosyjskie. Prócz śpiewu były tez popisy gry na skrzypcach, a to za przyczyną Gabrieli Subotowicz z Wilna. Nie zabrakło tez popisów tanecznych: Karolina Małyszko i Eligijus Balukonis z Szumska zaprezentowali tzw. „taniec miłości“, a Katarzyna Mackiewicz – taniec własnego autorstwa. Erykas Sadauskas z Trok popisywał się grą na pianinie wygrywając melodie popularnych utworów. Joanna Zawalska z wileńskiego gimnazjum im. A. Mickiewicza zaprezentowała próbkę poezji, wykonując przy akompaniamencie gitary wiersz Marii Konopnickiej „I mówię: odejdź“. Strofy poezji zabrzmiały też w wykonaniu Eweliny Makowskiej, recytującej fragment „Pana Tadeusza“ Adama Mickiewicza i wiersz Władysława Broniewskiego.

  Rolę konferansjera pełniła Patrycja Surwiło z Ciechanowiszek. Przedstawiała uczestników konkursu, zadawała im różne pytania. Sama też wraz z Krzysztofem Zawadzkim, obsługującym aparaturę nagłośniową, zaprezentowała swój talent: zaśpiewała po francusku przy akompaniamencie grającego na gitarze Krzysztofa.

  Jury stanęło przed trudnym zadaniem wyłonienia najlepszych uczestników konkursu, bowiem 28 występujących młodych osób konkursu włożyło maksimum wysiłku, by jak najlepiej zaprezentować swe talenty: wokalne, muzyczne, taneczne…

  Po naradzie jury pod przewodnictwem Zbigniewa Lewickiego ogłosiło swój werdykt. Zwycięzcami zostali Elżbieta Oleszkiewicz, Paulina Anisimowa, Karolina Klimaszewska, Justyna Stankowska, Agata Romanowska, Waldemar Dudojć, Kinga Lewko, Erikas Sadauskas, Eligijus Balukonis i Karolina Małyszko, Katarzyna Mackiewicz, Elena Gabin, Paulina Klimaszauskaite, Faustyna Zawalska, Silvija Kasparaite. Zakwalifikowani zostali oni do drugiego etapu konkursu. Jak powiedział przewodniczący jury Zbigniew Lewicki, początkowo miał on obawy, ale już od pierwszego występu było jasne, że talenty są i jest ich coraz więcej. Zwracając się do uczestników i ich opiekunów niejako zaapelował, by dzielili się swymi talentami.

  Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i prezentami ufundowanymi przez prezydenta m. Stalowa Wola Andrzeja Szlęzaka.

  Finał konkursu odbędzie się w końcu grudnia w Niemenczyńskim Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...