Akcja EFHR

akt3 Fundanca 14
Obchody Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową Fot. archiwum

Sporo faktorów wskazuje na to, że w państwie litewskim pojawia się wiele przejawów dyskryminacji narodowej, a więc niezbędne jest podejmowanie konkretnych kroków w celu promowania tolerancji i równego traktowania osób różnych narodowości na Litwie. Działania grup skrajnie nacjonalistycznych, pojawiające się w mediach nieprzychylne mniejszościom narodowym artykuły, obraźliwe komentarze internautów, polityka anty-mniejszościowa — to tylko kilka przykładów wskazujących na potrzebę działania i mówienia o dyskryminacji oraz promowania tolerancji narodowej.

W sobotę przedstawiciele Fundacji zorganizowali inicjatywę przeciwko dyskryminacji w sercu stolicy, na placu Kudirki. Przechodnie byli zapraszani do zapoznania się z działalnością EFHR oraz możliwością składania skarg i wniosków w przypadku naruszenia praw człowieka, a także o możliwości odbycia praktyki w Fundacji.

Można było zapoznać się z działalnością instytucji Unii Europejskiej oraz międzynarodowych organizacji pozarządowych, działających na rzecz zwalczania dyskryminacji narodowej. Rozdawane były broszury informujące o działalności Fundacji.  Mieszkańcy otrzymali m. in. broszury Rady Europy „Prawa i wolności w praktyce” oraz „47 krajów i jedna organizacja… Rada Europy” dostępne w wielu językach, w tym po polsku i litewsku, które Fundacja opracowała na zlecenie Rady Europy.

Przedstawiciele Fundacji zapoznawali przechodniów z międzynarodowymi raportami i statystykami z zakresu dyskryminacji rasowej oraz tolerancji narodowej i etnicznej, opowiadali, w jaki sposób należy walczyć z mową nienawiści. W dystrybucji były także materiały informacyjne, m. in. pocztówki, plakaty, nalepki, przesłane Fundacji przez UNITED.
EFHR informuje, że wkrótce przedstawiciele Fundacji w ramach kampanii „Stop Hate Speech” rozpoczną cykl wyjazdów do szkół i uczelni. Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie www.efhr.eu.

Inf. EFHR