Mali Patrioci, czyli kocham Polskę od przedszkola

Posłanka na Sejm RL R.Tamašunienė dziękowała za pracę, wychowanie najmłodszych obywateli Litwy i Polaków, patriotów swojej Ojczyzny
Posłanka na Sejm RL R.Tamašunienė dziękowała za pracę, wychowanie najmłodszych obywateli Litwy i Polaków, patriotów swojej Ojczyzny

11 listopada w przedszkolu w Mejszagole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Niepodleglości Polski. Ciekawa scenografia, sala przystrojona w barwy biało-czerwone, odświętne stroje uświetniły uroczystość, na którą przybyło wiele gości.
 
Święto zaszczycili swoją obecnością: posłanka na Sejm RL, prezes frakcji z ramienia AWPL Rita Tamašunienė, starosta Mejszagoly Stefan Orszewski, zastępca starosty, prezes wspólnoty mejszagolskiej Andrzej Adomajtis, dyrektor żłóbka-przedszkola „Płomyczek” w Ejszyszkach Halina Antropik wraz z pedagogami oraz rodzice i bliscy wychowanków.
W tym roku dzieci z grupy ,,Krasnoludki” po odśpiewaniu hymnu narodowego zaprezentowały montaż słowno-muzyczny o treściach patriotycznych przygotowany przez p. R. Starenkienė i E. Staniulionienė.

Grupa „Krasnoludków” przygotowała specjalną część artystyczną, podczas której dzieci śpiewały piosenki patriotyczne, tańczyły oraz przypominały poprzez recytację wierszy jak Polska odzyskała niepodległość
Grupa „Krasnoludków” przygotowała specjalną część artystyczną, podczas której dzieci śpiewały piosenki patriotyczne, tańczyły oraz przypominały poprzez recytację wierszy jak Polska odzyskała niepodległość

W atmosferę powagi wprowadził obecnych wiersz L. Bukowskiej ,,Polska ojczyzna mego ducha”, oraz przepięknie zaśpiewana pieśń patriotyczna ,,Cieszy się serduszko”. Dzięki inscenizacji ,,Przybyli ułanie pod okienko” dzieci mogły przypomnieć historię ułańskich pieśni. Na uroczystości nie zabrakło także Poloneza.
Poprzez kultywowanie uroczystości narodowych maluchy uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne. Poznają symbole narodowe. Jak co roku przedszkolaki zdały swój egzamin z historii i udowodniły, ze nie tylko posiadają ogromną wiedzę o Polsce, ale też ją kochają.

,,Serdecznie dziękuję za pracę, wychowanie najmłodszych obywateli Litwy i Polaków, patriotów swojej Ojczyzny” – mówiła posłanka na Sejm RL R.Tamašunienė.
Na koniec patriotycznego spotkania wszyscy rodzice razem z dziećmi oraz goście byli zaproszeni na cmentarz w Mejszagole, aby złożyć wiązanki, zapalić zniczy poległym żołnierzom, i tak okazać szacunek i pamięć.
W południe na cmentarzu na Rosach dzieci z wraz z dyrektorem przedszkola w Mejszagole I.M. Matwejko oddali hołd dla wielkiego patrioty Marszałka Józefa Piłsudskiego.