Więcej

  Napisy w języku angielskim są jednak zgodne z prawem

  Czytaj również...

  19_fundacja
  EFHR zaskarżyła używane w Nidzie publiczne tabliczki w języku
  angielskim Fot. Marian Paluszkiewicz

  Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) 12 września 2013 roku zwróciła się do Państwowej Inspekcji Językowej (Valstybinė kalbos inspekcija — dalej VKI) z trzema skargami dotyczącymi znajdujących się w Nidzie nadpisów publicznych.

  W ten sposób EFHR upewniła się i wykazała, iż te same artykuły prawne w zależności od przedmiotu skargi — polskiego nadpisu lub nadpisu w innych językach – są przez VKI inaczej interpretowane. Pokazuje to, iż możliwość interpretacji prawnej nie ma granic.
  EFHR w swoim wniosku zaskarżyła używane w Nidzie publiczne tabliczki z nazwami ulic i obiektów w języku litewskim i angielskim takie jak: Pamario str., Purvynes str., G. D. Kuverto str., Kopų str., BEACH, CENTRE, STORE AGE SETTLEMENT SITE, PARMIDIS DUNE, GLIDING SCHOOL i inne.

  Fundacja powołując się na art. 14, 17 oraz 18 Ustawy o Języku Państwowym (Valstybinės kalbos įstatymas) zwróciła uwagę, iż zabrania się przedstawiania napisów publicznych w języku niepaństwowym, jeżeli nie są to nazwy organizacji wspólnot narodowych lub ich napisy informacyjne. Ponieważ w Nidzie nie ma zarejestrowanej żadnej wspólnoty narodowej, Fundacja uważa, iż dwujęzyczne tabliczki używane są bez podstawy prawnej, łamiąc w ten sposób przepisy ustawy o języku państwowym.

  Przedmiotem kolejnych dwóch skarg były umieszczone na budynkach publiczne nadpisy „Kambarių nuoma; Zimmervermietung; Bed&Breakfast”. Fundacja zwróciła uwagę, iż zgodnie z art. 17 Ustawy o Języku Państwowym, język litewski jest obowiązkowy w pieczątkach wszystkich firm, instytucji oraz organizacji Republiki Litewskiej, drukach, formularzach, banerach, napisach z nazwą pomieszczeń służbowych, napisach na produktach litewskich oraz w nazwach i opisach usług. Fundacja powołała się również na punkt 2 orzeczenia VKI z 8 listopada 2012 w sprawie przedstawiania informacji publicznej w języku niepaństwowym (Dėl viešosios informacijos ne valstybine kalba pateikimo), w którym to zaznaczono, że pisemna i dźwiękowa informacja publiczna w innych językach nie może być obszerniejsza, a format tekstu nie może być większy niż tekstu w języku państwowym. EFHR zaznaczyła, iż napisy w językach obcych zawierały bardziej szczegółowe informacje niż w języku państwowym, co narusza wcześniej przywołane przepisy.

  W odpowiedzi na skargę EFHR, VIK informuje, że zaskarżone nadpisy ulic są w języku państwowym, używane są w nich litery zarówno litewskiego alfabetu, jak i „ų” oraz „ė”. W sprawie innych publicznych napisów w języku państwowym Inspekcja zaznaczyła, iż zgodnie z 1 i 2 punktem orzeczenia VIK z 8 listopada 2012, dla potrzeb międzynarodowej komunikacji, pisemna i dźwiękowa informacja publiczna w środkach transportu, urzędach celnych, hotelach, bankach, biurach turystycznych oraz w elementach reklamy, obok języka państwowego, może być podana i w językach obcych. Informacja w innych językach nie może być obszerniejsza, a format tekstu nie może być większy niż tekstu w języku państwowym.

  VIK stwierdziła, iż na podanych przez Fundację przykładach – banerach reklamowych przeznaczonych do informowania osób zagranicznych o znanych miejscach lub udzielanych usługach, umieszczona informacja jest zgodna z wymogami stawianymi dla napisów publicznych, dlatego w tym wypadku nie łamią one Ustawy o Języku Państwowym. Inspekcja odmówiła dalszego rozpatrywania wniesionych skarg.
  Opisana sytuacja pokazuje, iż mieszkańcy obszarów zwarcie zamieszkanych przez mniejszości narodowe nie powinni podporządkowywać się niesłusznie wydawanym przez władze decyzjom nakazującym usunięcie z budynków tabliczek lub innych napisów w języku polskim. Prawo nie jest więc łamane, o ile informacja na nich podana nie narusza wspomnianych wcześniej wymogów.

  W związku z ciągle pojawiającymi się problemami związanymi z interpretacją, przez różne instytucje państwowe, przepisów Ustawy o Języku Państwowym oraz orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie dwujęzycznych nazw topograficznych w miejscowościach rejonu wileńskiego, EFHR przypomina, że służy pomocą w tej kwestii.
  W sprawach dotyczących tabliczek z nazwami w języku polskim, EFHR zobowiązuje się udzielić bezpłatnej pomocy prawnej wszystkim właścicielom dwujęzycznych tabliczek, włącznie z reprezentowaniem przed sądami krajowymi oraz międzynarodowymi.
  Więcej informacji, o tym jak należy postępować, znajduje się na stronie http://www.efhr.eu/ulotki-efhr/

  EFHR

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Święto rodzin „Bądźmy Razem” [ Z GALERIĄ]

  W dniu 15 maja jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Rodzin. Z tej okazji 19 maja w parku w Rukojniach odbyło się niezwykle radosne i rodzinne święto „Bądźmy razem”. W tym samym dniu Kościół Katolicki obchodził uroczystość Zesłania Ducha Świętego, czyli...

  Wystawa „Wojownicy Sarmaccy” w Kownie

  Wystawa czynna od 29 maja do 16 listopada 2024 roku ma na celu promocję tradycji Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego — chlubnej tradycji solidarności, zgody, wspólnotowości i ukazanie okresu rozkwitu tych państw.  Wystawa ze względu na obecną...

  Z końcem kolektywizacji Litwy przyszedł głód. Mija 77 lat od uchwały KC KPZS

  Ten los dotknął także wielu Polaków na Wileńszczyźnie, którzy byli szczególnie na kolektywizację oporni. Sowieci jednak opór bezwzględnie złamali. Według dzisiejszych szacunków na Sybir z Litwy wywieziono 200 tys. osób, wywózki miały miejsce jeszcze przed przymusową kolektywizacją. Ponad 15...

  Przegląd BM TV z Danielem Ilkiewiczem. „Projekt Ustawy o mniejszościach narodowych otrzymał wiele poprawek”

  Jerry Meijer: Zacznijmy od harmonogramu pracy ministerstwa, skoro Pana przedstawiłem. Jak w tej chwili to wygląda? Daniel Ilkiewicz: Ta sesja sejmowa zbliża się do końca. Zaplanowana sesja sejmowa jest do końca czerwca. Pod to jest podpasowane ministerstwo sprawiedliwości, jak każdego...