Więcej

  Zmiany w finansowaniu rolnictwa

  Czytaj również...

  Podczas obecnej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu posłowie przyjęli zmiany w programie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2014-2020.
  W debacie miał wystąpienie europoseł Waldemar Tomaszewski, który jako jedyny poseł z Litwy pracuje w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.
  Poniżej przytaczamy pełny tekst wystąpienia europosła Waldemara Tomaszewskiego:

  „Panie Przewodniczący

  Rozporządzenie dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej, nad którym debatujemy, powinno przede wszystkim sprzyjać rozwojowi obszarów wiejskich i wspierać Europejski Fundusz Rolny, dzięki któremu możliwe jest zmniejszenie dysproporcji w rolnictwie w krajach tak zwanej starej i nowej Unii. WPR musi się stać elementem szerszej polityki spójności, gdyż to sprzyja rozwojowi w tym sektorze. Powinniśmy przeciwdziałać jakimkolwiek rozwiązaniom, które mogłyby przynieść ryzyko poważnej szkody dla lokalnych producentów rolnych, którzy są podstawą rolnictwa w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w takich krajach jak Litwa. Ponadto płatności bezpośrednie należałoby oddzielić od produkcji, ponieważ to zapewni równe szanse w obrocie handlowym produktom rolnym z nowych państw członkowskich Unii w stosunku do o wiele dłużej subsydiowanych rolników z państw starej »piętnastki«. W rozporządzeniu brakuje wyraźnego odniesienia do wieloletnich ram finansowych, w których powinna znaleźć się konkretna deklaracja dotycząca zakończenia niesprawiedliwych wobec nowych krajów członkowskich nierównych dopłat bezpośrednich dla rolników. Wielokrotnie niższych niż w państwach zachodnich. Nie ma racjonalnego uzasadnienia dla sankcjonowania występujących dysproporcji w finansowaniu rolnictwa, które tworzą sztuczny podział na Europę dwóch prędkości w sektorze rolnym. Jest to nie tylko niesprawiedliwe, ale też przyczynia się do ograniczenia konkurencyjności naszego rolnictwa. A przecież głównym naszym celem powinno być wyrównywanie poziomu rozwoju pomiędzy członkami wspólnoty. W najbliższej przyszłości nierówne traktowanie rolników należy zdecydowanie zakończyć”.

  Decyzje wypracowane w Komisji Rolnej PE oznaczają stopniowe zwiększanie dopłat dla krajów najmniej otrzymujących z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Litwy. W 2020 roku wysokość dopłat w dowolnym kraju Unii nie powinna być mniejsza niż 72 procent średniej unijnej, co dla Litwy będzie oznaczało stopniowy wzrost około 150 litów na hektar. Warto podkreślić, że europoseł Tomaszewski kilkakrotnie wnioskował w składanych przez siebie poprawkach o zwiększenie minimalnych dopłat nawet do 90 procent średniej unijnej.
  Po wejściu w życie zaproponowanych przez Parlament Europejski zmian w WPR dojdzie do przesunięcia finansowania z dużych na mniejsze gospodarstwa rolne, co w takich krajach jak Litwa pozwoli na lepsze wykorzystanie funduszy pomocowych. Ponadto decyzje te wzmacniają funkcjonowanie spółdzielczości rolniczej, w szczególności producentów rolnych, co jest szczególnie ważne dla Litwy, w której spółdzielczość rolnicza jest jak na razie słabo rozwinięta.
  ***
  Litwa w Parlamencie Europejskim w obecnej kadencji ma 12 europosłów. W Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje jeden europoseł z Litwy — Waldemar Tomaszewski.

   

  Inf. wł.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Święto rodzin „Bądźmy Razem” [ Z GALERIĄ]

  W dniu 15 maja jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Rodzin. Z tej okazji 19 maja w parku w Rukojniach odbyło się niezwykle radosne i rodzinne święto „Bądźmy razem”. W tym samym dniu Kościół Katolicki obchodził uroczystość Zesłania Ducha Świętego, czyli...

  Wystawa „Wojownicy Sarmaccy” w Kownie

  Wystawa czynna od 29 maja do 16 listopada 2024 roku ma na celu promocję tradycji Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego — chlubnej tradycji solidarności, zgody, wspólnotowości i ukazanie okresu rozkwitu tych państw.  Wystawa ze względu na obecną...

  Z końcem kolektywizacji Litwy przyszedł głód. Mija 77 lat od uchwały KC KPZS

  Ten los dotknął także wielu Polaków na Wileńszczyźnie, którzy byli szczególnie na kolektywizację oporni. Sowieci jednak opór bezwzględnie złamali. Według dzisiejszych szacunków na Sybir z Litwy wywieziono 200 tys. osób, wywózki miały miejsce jeszcze przed przymusową kolektywizacją. Ponad 15...

  Przegląd BM TV z Danielem Ilkiewiczem. „Projekt Ustawy o mniejszościach narodowych otrzymał wiele poprawek”

  Jerry Meijer: Zacznijmy od harmonogramu pracy ministerstwa, skoro Pana przedstawiłem. Jak w tej chwili to wygląda? Daniel Ilkiewicz: Ta sesja sejmowa zbliża się do końca. Zaplanowana sesja sejmowa jest do końca czerwca. Pod to jest podpasowane ministerstwo sprawiedliwości, jak każdego...