Więcej

  Porządkowanie dróg i ulic w Samorządzie Rejonu Wileńskiego w roku 2013

  Czytaj również...

  W miarę upływu nowego roku Samorząd może pocieszyć się wykonaną w ubiegłym roku naprawą i rezultatami asfaltowania dróg w rejonie wileńskim.

  Jedną z najważniejszych funkcji samorządów – dbać o drogi lokalne i doglądać ulice, dbać o projektowanie i budowę obiektów infrastruktury transportu i zapewniać warunki bezpieczeństwa ruchu oraz dbać o organizację ruchu.
  W roku 2013. podpisano akty zakończenia budów obiektów i przekazano do eksploatacji drogi o znaczeniu lokalnym, finansowane z funduszy Unii Europejskiej, państwa i Samorządu Rejonu Wileńskiego. Zrekonstruowano następujące obiekty:
  gm. Niemież, w. Niemież, ul. Baltarusių. Rekonstrukcja – wartość 1.893 mln Lt. Długość ulicy -1409 m, szerokość – 5,5 m, długość chodników – 1181 m. Długość sieci oświetlenia -1400 m.

  gm. Niemież, w. Kupryjaniszki. Rekonstrukcja ul. Vilties – Ilgosios – wartość 1.602 mln Lt. Długość ulicy – 1750 m, szerokość – 4,5-5,5 m, długość sieci oświetlenia -1170 m.
  gm. Niemież, w. Skojdziszki ul. Sodų. Rekonstrukcja – wartość 1.949 mln Lt. Długość ulicy – 1483 m, szerokość – 4,5-6,5 m, długość chodników -726 m, długość sieci oświetlenia – 400 m.
  gm. Mickuny, w. Gałgi, ul. Centrinė. Rekonstrukcja – wartość 3.259 mln Lt. Długość ulicy – 1450 m, szerokość -6,5 m, długość chodników – 1409 m. długość sieci oświetlenia -1400 m.

  Ogółem, w Samorządzie Rejonu Wileńskiego w ciągu 2013 roku zaasfaltowano około 7 km dróg o znaczeniu lokalnym. Gminy Samorządu Rejonu Wileńskiego otrzymują nie odpowiadające rzeczywistym potrzebom fundusze na utrzymanie, budowę i remont dróg, dlatego nie są wystarczające dla zaspokojenia wniosków wszystkich mieszkańców rejonu wileńskiego. Oczekuje się, że chociaż trochę wzrośnie finansowanie dróg lokalnych, ponieważ 11 grudnia 2013 roku sejmowa Komisja ds. Budżetu i Finansów zaaprobowała zmianę Ustawy finansowania i utrzymania dróg, przeznaczonych na budowę, naprawę, utrzymanie i zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu na drogach (ulicach) lokalnych zwiększyć z 20 do 25 procent w 2014 roku i do 30 procent od 2015 roku.

  Więcej od autora

  Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  W całym kraju rośnie zapotrzebowanie i brak specjalistów różnych dziedzin. Według wstępnych danych, które zmieniają się każdego dnia, w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego brakuje logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli szkół początkowych, psychologów i innych specjalistów oświaty. Walcząc z niedoborem specjalistów oświaty,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych

  Środki na usuwanie odpadów azbestowych są przyznawane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz poprzez aktywne uczestnictwo w projektach Programu Zapobiegania i Gospodarki Odpadami, przy wykorzystaniu pomocy państwa. Tylko we wspomnianym okresie władze rejonu wileńskiego na usuwanie odpadów azbestowych przeznaczyły...

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...