Dla mieszkańców rejonu wileńskiego – nowe skrzynie do kompostowania

kompostPrzypominamy, że właściciele indywidualnych posiadłości oraz członkowie należący do wspólnot sadowych (mający podpisane indywidualne umowy z przewoźnikiem odpadów) samorządu rejonu wileńskiego mają możliwość nabycia bezpłatnych skrzyń do kompostowania odpadów.

W tych 800 – litrowych pojemnikach będzie można gromadzić organiczne odpady kuchenne (resztki owoców, skórki warzyw, dobrze posiekane łuski jaj, fusy herbaty, kawy, itp.) oraz odpady ogrodowe (suche liście, kwiaty, skoszoną trawę, starą słomę, siano, chwasty, darń, drewniane odpady ogrodowe, itp.). W ten sposób mieszkańcy będą mogli wyprodukować nawozy naturalne dla roślin ogrodowych lub domowych i zmniejszyć ilości odpadów domowych, wyrzucanych na wysypisko.
Skrzynie do kompostowania do 8 samorządów regionu wileńskiego (Święciańskiego, Solecznickiego, Szyrwinckiego, Trockiego, Elektreńskiego, Wiłkomierskiego, Wileńskiego i miasta Wilna) rozdziela bezpłatnie ZSA CPOOW (Centrum Porządkowania Odpadów Okręgu Wileńskiego, lit. Vilniaus apskryties atliekų tvarkymo centras). Ogółem zostanie rozdzielone 51 000 skrzyń do kompostowania. Samorządowi rejonu wileńskiego przydzielono 9216 skrzyń.

Przekazywane skrzynki do kompostowania są łatwe w montażu, ładne, estetyczne, zapewniają optymalną temperaturę rozkładu odpadów biologicznych, wilgotność i przepuszczalność powietrza. Wraz ze skrzyniami mieszkańcy otrzymają instrukcje korzystania i kompostowania.

Mieszkańcy rejonu, chcący otrzymać skrzynię do kompostowania, muszą zwracać się do urzędów lokalnych gmin. Zasady i procedury dzielenia pojemników do kompostowania mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Samorządu rejonu wileńskiego www.vrsa.lt

Projekt „Rozwój gospodarki odpadów komunalnych regionu wileńskiego” jest finansowany wg strategii wykorzystania wsparcia strukturalnego UE lat 2007-2013, programu funduszu spójności i realizacji strategii i programu działań Funduszu Spójności CPOOW oraz ze środków samorządów.