Więcej

  Przepisy wizowe: będą bardziej elastyczne?

  Czytaj również...

  KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
  Komisja Europejska proponuje wprowadzić nowy rodzaj wiz Fot. Marian Paluszkiewicz

  Komisja Europejska proponuje wprowadzenie ważnych zmian w przepisach wizowych. Zaproponowane 1 kwietnia br. wnioski znacznie skrócą i uproszczą procedury tym, których interesują pobyty w UE, a także oszczędzą koszty i zredukują biurokrację, zachowując odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Zapewni to podróżującym zgodnie z prawem łatwiejszy dostęp do obszaru Schengen.

  — To jest dosyć kontrowersyjna propozycja. Dzisiaj jest jeszcze zbyt wcześnie mówić o tym, czy te zmiany zostaną przyjęte. To jest dosyć długa droga. Na razie państwa członkowskie jeszcze tylko rozpatrują dane propozycje. Następnie wszystkie odpowiedzi każdego państwa muszą być rozważone. Takie propozycje Komisji Europejskiej muszą być też ocenione przez Parlament Narodowy — powiedział „Kurierowi” Dainius Šriubša, kierownik działu strefy Schengen Departamentu Konsularnego przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

  Komisja Europejska proponuje zmienić kodeks wizowy. Zmiany mają polegać na skrócenie czasu na rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji z 15 do 10 dni. Będzie to znaczącym ułatwieniem dla podróżujących, polegającym na regularnym wydawaniu wiz wielokrotnego wjazdu ważnych przez trzy lata. Ułatwi wydawanie przez państwa członkowskie wiz dla przybywających na ważne wydarzenia.
  — Komisja Europejska proponuje wprowadzić nowy rodzaj wiz (T), które umożliwiałyby poruszanie się w strefie Schengen dłużej niż 90 dni, ale nie dłużej roku z możliwością przedłużenia pobytu do dwóch lat — mówi Dainius Šriubša.
  Jak zaznaczył, Europa potrzebuje mądrzejszej polityki wizowej. Ale to jest bardzo poważny krok. Dlatego należy bardzo dokładnie przeanalizować wszystkie argumenty „za” i „przeciwko”.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  — Trzeba zastanowić się nad potrzebą przyjęcia tych poprawek, no i oczywiście nad wydatkami, które są związane z przyjęciem nowych ustaw. Należy też zastanowić się nad nielegalną migracją obywateli z państw trzecich. Państwa, które spełniają wymogi, mają prawo bezwizowego poruszania się po terytorium strefy Schengen. Takimi państwami są np. USA, Japonia, Mołdawia i inne kraje — tłumaczy kierownik działu Departamentu Konsularnego strefy Schengen przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
  — Oba wnioski muszą teraz zostać przyjęte przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski, czego można się spodziewać najwcześniej w 2015 r. Po wejściu w życie wspomnianych propozycji zmiany będą obowiązywać wszystkie państwa członkowskie UE w pełni stosujące wspólną politykę wizową Schengen — zaznaczył Dainius Šriubša.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pandemia się skończyła, ale nie koronawirus

  — Pandemia się skończyła, ponieważ większość społeczeństwa jest zaszczepiona albo już przechorowała. Możemy już mówić, że społeczeństwo osiągnęło odporność zbiorową. Jednak, mimo że pandemii już nie ma, koronawirus wciąż jest z nami i nie możemy o nim zapominać. Koronawirus...

  Mikołajki: święto ludzi, którzy dają innym radość

  — 6 grudnia kościół katolicki wspomina św. Mikołaja z Miry. Istnieje wiele pięknych legend z nim związanych. Według tradycji pomagał on tym, którzy mieli trudności finansowe. Tego dnia niektóre parafie organizują święta dla dzieci — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” ks....

  Dostępność innowacyjnego leczenia na Litwie pozostaje w ogonie Unii Europejskiej

  Według danych Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) w 2021 r. aż 83 proc. nowych leków zarejestrowanych przez Europejską Agencję Leków nie jest dostępnych dla pacjentów na Litwie. Litwa jest na niższym poziomie refundacji najbardziej zaawansowanych technologii leczenia...

  Banki podwyższają oprocentowanie lokat

  — Patrząc na okres wojny w Ukrainie rozpoczętej przez Rosję (luty), średnie oprocentowanie lokat bankowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosło z 0,1 proc. do 0,3 proc. A z dłuższej perspektywy jest to dość znaczący wzrost. Choć występują stałe...