Wizje zmian ronda

W ramach poprawy warunków ruchu i bezpieczeństwa uczestników ruchu, jest prowadzona rekonstrukcja skrzyżowania drogi krajowej nr 108 i drogi krajowej nr 116 (Gmina Dukszty) na rondo z instalacją oświetlenia.

Powyższe skrzyżowanie jest miejscem, w którym krzyżują się drogi w kierunkach Kiernowa, Trok i Wilna. Są to trzy stolice, w których mieszkali książęta Traidenis, Giedymin i Witold – twórcy i popularyzatorzy państwa litewskiego. Na cześć książąt w centrum ronda powstanie kompozycja artystyczna „Trzej Królowie”, która stanie się obiektem lokalnej tożsamości i obiektem artystycznym, podtrzymującym i krzepiącym patriotyzm.
Pomnik – budowla abstrakcyjna ze stali konstrukcyjnej typu Corten. Będzie się ona składać z trzech figur, symbolizujących konkretnych książąt, a głowa każdego będzie ozdobiona błyszczącą koroną o charakterystycznej formie. Akcent kompozycji – czerwona tarcza, przedstawiająca heraldyczny symbol państwa litewskiego – pogoń.

Tegorocznej jesieni planuje się ukończyć prace rekonstrukcyjne skrzyżowania, a na wiosnę w przyszłym roku przejezdni na rondzie zobaczą lakoniczne i dobrze pomyślane rzeźby trzech książąt.