Kościół Św. Ducha na szlaku papieskim

W 2007 r. uchwalą rządu RL, został zatwierdzony program dostosowania do potrzeb turystyki pielgrzymkowej obiektów sakralnych Litwy, które w 1993 roku odwiedził Św. Papież Jan Paweł II. Ze względu na kryzys gospodarczy udało się wykonać jedynie cześć zamierzonych prac.

W celu zachowania i dostosowania do potrzeb pielgrzymkowych cennych litewskich obiektów sakralnych, które stanowią dziedzictwo kulturowe Litwy i są często odwiedzane przez zagranicznych pielgrzymów i turystów. Na posiedzeniu rządu 16 lipca br. została zatwierdzona propozycja kontynuacji i zakończenia prac szlaku pielgrzymkowego im. Św. Jana Pawła II.

Minister energetyki Jarosław Niewierowicz zaproponował wciągnąć na listę obiektów chronionych i dostosowywanych do potrzeb pielgrzymów wileński kościół pw. Św. Ducha (lit. Šventosios Dvasios bažnyčia). Rekomendacja została zaakceptowana przez członków rządu i zostanie skierowana do Konferencji Episkopatu, gdzie zapadnie ostateczna decyzja. Na trasie pielgrzymkowej obecnie już znajdują się m. in. katedra w Wilnie i Kownie, wileńska Ostra Brama, kościół w Trokach, kościoły w Piwaszunach, w Szydłowie oraz Góra Krzyży pod Szawlami i Kalwaria Żmudzka.

Inf. wł.