Więcej

  Owoc pracy Rady – czterdzieści osiem uchwał

  Czytaj również...

  Na posiedzeniu Rady pomyślnie podjęto 48 nowych uchwał
  Na posiedzeniu Rady pomyślnie podjęto 48 nowych uchwał

  Czterdzieści osiem – tyle uchwał przyjęła na posiedzeniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego w piątek, 29 sierpnia.

  Pierwszym pytaniem radni mieli zatwierdzić dyrektora Muzeum Władysława Syrokomli. To pytanie zostało przyjęte jednogłośnie i to stanowisko obejmie Helena Bakuło, która te funkcje pełniła dotychczas. Członkowie Rady podziękowali dyrektorce za popularyzację kultury i dziedzictwa narodowego.
  Rada zatwierdziła zbiór sprawozdań finansowych spółki samorządowej „Nemenčinės vaistinė“ za rok 2013 i podział zysku.

  Na posiedzeniu zatwierdzono przyszykowane programy przedszkolne przedszkola – żłobka w Awiżenach „Ścieżką dzieciństwa“, Szkoły Podstawowej w Rzeszy „Bawimy się i uczymy się razem”, Szkoły Średniej św. Jana Bosko w Egliszkach, Gimnazjum św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze i gimnazjum Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie „Ścieżką wiedzy”.

  Kierownik Wydziału Edukacji Lilia Andruszkiewicz przedstawiła liczbę kompletów oraz średnią liczbę uczniów w klasach szkół Samorządu Rejonu Wileńskiego stosownie do ogólnych programów kształcenia ogólnego, liczbę grup przedszkolnych i średnią liczbę dzieci w grupach na 2014-2015 rok szkolny. Na podstawie wskaźników statystycznych liczba uczniów w szkołach Samorządu Rejonu Wileńskiego w tym roku spadła o 140 uczniów, zatwierdzono o 6 kompletów klas mniej, ale możemy się pocieszyć, że liczba uczniów pierwszych klas jest stabilna.

  Rada postanowiła w 2014 roku zwiększyć dochody koszyka ucznia o 109 tys. lt i przydzielić fundusze koszyka ucznia zarządcom asygnacji i instytucjom edukacyjnym Samorządu Rejonu Wileńskiego. Fundusze te zostaną wykorzystane na zwiększenie wynagrodzeń bibliotekarzy szkolnych, ponieważ do tej pory ci pracownicy zarabiali najmniej.
  Jednomyślnie został zatwierdzony Opis organizowania i udzielania wsparcia socjalnego dla uczniów i opis procedury, która przewiduje: uprawnienia ucznia do pomocy socjalnej, niezbędne dokumenty dla otrzymania wsparcia, procedurę przydziału bezpłatnych posiłków i wsparcia na nabycie przyborów do nauki.

  Zasadnicza zmiana w Opisie procedury – w celu uzyskania wsparcia na nabycie przyborów do nauki wnioskodawca może zwracać się do 5 października roku kalendarzowego. W opisie są określone również funkcje Wydziałów Pomocy Społecznej, Edukacji, Buchalterii, gmin i placówek ogólnokształcących w organizowaniu wsparcia socjalnego dla uczniów. Obecnie zmniejsza się liczba dzieci, którym są przyznawane bezpłatne posiłki, od 1 czerwca weszły w życie zmiany Ustawy o pieniężnej pomocy socjalnej dla osób o niskich dochodach, za pomocą których dąży się, by finansową pomoc socjalną otrzymywały tylko te osoby, które naprawdę jej potrzebują. Tak więc, w porównaniu z rokiem 2010, w tym roku mniej osób pretenduje do wsparcia.

  Decyzją Rady „O delegowaniu przedstawiciela do Rady Nadzorczej ZSA „Vilniaus vandenys“, postanowiono wydelegować zastępcę dyrektora administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Alberta Narwojsza.
  Podczas posiedzenia zatwierdzono studium możliwości rozwoju infrastruktury sportowej w rejonie wileńskim. W studium zanalizowano obecny stan działalności sportowej i stan jej infrastruktury, a także dokonano przeglądu potrzeb jej modernizacji lub rekonstrukcji. Dane, opisane w studium możliwości, są zastosowane w przygotowaniu planu rozwoju strategicznego Samorządu Rejonu Wileńskiego na lata 2016-2023.

  Jest również przygotowana mapa obiektów sportowych rejonu wileńskiego, na której zaznaczono wszystkie obiekty sportowe rejonu wileńskiego według dziedzin sportu, są zamieszczone zdjęcia, dane kontaktowe. Mapa będzie aktualizowana w miarę potrzeb – gdy będą uporządkowywane nowe obiekty sportowe, będą zamieszczane nowe zdjęcia. Mając studium możliwości po uzyskaniu wsparcia UE na odnowienie infrastruktury sportowej będą jasne kierunki i priorytety inwestycyjne.

  Poparcia radnych i jednogłośną akceptację otrzymała Uchwała rady „W sprawie sformowania działek na potrzeby publiczne we wsi Wielka Rzesza gminy Rzesza w rejonie wileńskim”. Zadania projektu uchwały – sformować działki we wsi Wielka Rzesza, jako terytoria przeznaczone na potrzeby publiczne i urządzić placyk zabaw dla dzieci i boisko sportowe, plac postojowy kontenera i parking przy cmentarzu. Po sformowaniu działek i urządzeniu na nich placów będą zaspokojone potrzeby społeczne.

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...