Więcej

  Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”. Temat II: Media masowe

  Czytaj również...

  Prasa, radio, telewizja i internet stanowią arenę starć różnych poglądów i ideologii    Fot. Marian Paluszkiewicz
  Prasa, radio, telewizja i internet stanowią arenę starć różnych poglądów i ideologii Fot. Marian Paluszkiewicz

  Prasa, radio oraz telewizja to środki masowego przekazu, z których korzystamy na co dzień. W państwach demokratycznych cieszą się one dużą swobodą, choć nie oznacza to, że nie są objęte określonymi zasadami. Na Litwie media działają m. in. w oparciu o: ustawę o informowaniu społeczeństwa, ustawę o reklamie oraz ustawę o Krajowej Radiofonii i Telewizji.

  Przedstawiciele mass mediów zobowiązują się również do przestrzegania Litewskiego Kodeksu Etyki Dziennikarzy i Wydawców, a nad ich pracą dodatkowo czuwa Komisja Etyki Dziennikarzy i Wydawców. Dlatego dziennikarze i wydawcy muszą pamiętać zarówno o przestrzeganiu praw autorskich, jak i o podawaniu zgodnych z prawdą informacji. Od komentatorów wydarzeń oczekuje się przede wszystkim rzetelności i obiektywizmu, chociaż osiągnięcie całkowitej bezstronności w niektórych wypadkach nie jest w pełni możliwe. Niemniej, dobra informacja prasowa powinna zawierać atrakcyjny i wpadający w oko tytuł, wraz ze zwięzłym tekstem dostarczającym najważniejszych i aktualnych informacji, zawierających konkretne dane i liczby. Dzięki temu artykuł staje się bardziej atrakcyjny i rzetelny w oczach czytelnika.

  Prasa, radio, telewizja i internet stanowią arenę starć różnych poglądów i ideologii. Mogą więc wpływać nie tylko na to, jak się ubieramy, jak się odżywiamy, ale nawet na to, jak prowadzimy swój ogród. Opinie są kreowane głównie przez treści zawarte w gazetach, przekazywane w programach telewizyjnych i radiowych oraz w internecie, ale to właśnie to ostatnie medium cieszy się w dzisiejszych czasach największą popularnością. Co ciekawe, aż 62 proc. mieszkańców Litwy to właśnie internet wykorzystuje jako główne źródło wiedzy.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Dzięki internetowi ludzie, choć oddaleni od siebie o tysiące kilometrów, w tym samym czasie mogą odbierać informacje nie tylko z kraju, w którym żyją, ale i z całego świata. Internet zapewnia szybkość przekazu, większą niż w gazetach ilość wiadomości, a także możliwość natychmiastowego skomentowania ich. Niesie to jednak za sobą też pewne wady. Informacje są krótkie, a czasem błędne. Wynika to z faktu, że w dobie internetu dziennikarzem może być nie tylko zawodowiec, ale także amator, hobbysta. Dlatego też warto pamiętać o tym, by nie ufać wszystkiemu, co się pojawia w internecie, a najlepiej informacje sprawdzać w kilku źródłach.

  Przy tym pamiętać należy o niekopiowaniu informacji w całości. Skopiowanie informacji oznacza popełnienie plagiatu, co jest przestępstwem. Dlatego zawsze korzystając z danych np. do referatów w szkole należy podać źródło i autora informacji. Nawet jeżeli nauczyciel czy wykładowca nie sprawdzi referatu czy pracy naukowej w programie antyplagiatowym, może ona zostać sprawdzona w późniejszym okresie. Popełnienie plagiatu zawsze skutkować będzie utraceniem tytułu naukowego — np. magistra a nawet doktora. Taka sytuacja spotkała m. in. ministra obrony i edukacji w Niemczech.

  Pamiętać też należy, że również komentując artykuły w internecie trzeba działać zgodnie z prawem. Najważniejsze jest, aby nie używać mowy nienawiści w swoich komentarzach, gdyż zgodnie z obowiązującym na Litwie prawem za używanie mowy nienawiści, w tym poniżanie innych osób oraz dyskryminację, grozi m. in. kara finansowa, prace społeczne, areszt domowy, a nawet kara pozbawienia wolności.

  Prasa odchodzi do lamusa? Ci, którzy cenią sobie rzetelność, obiektywizm i wysoką jakość informacji, wciąż sięgają po gazety i czasopisma. Jednak od kilku lat obserwuje się spadek poczytności mediów papierowych. Ze względu na niską czytelność mediów drukowanych wydawcy coraz częściej przenoszą swoje gazety do przestrzeni internetowej, umożliwiając czytelnikom zamówienie gazety w wersji elektronicznej. Jest to o wiele szybszy i tańszy sposób przedstawienia informacji i jej dotarcia do czytelnika, który pozwala również utrzymać dotychczasowych czytelników.

  Media na Litwie. Dzisiaj media na Litwie stanowią dobrze zorganizowaną sieć współpracy między prywatnymi i publicznymi nadawcami. Istnieją tutaj bowiem dwie agencje prasowe: ELTA — Lietuvos naujienų agentūra oraz BNS, czyli Baltic News Service. Prywatni nadawcy o zasięgu ogólnokrajowym to m. in: BTV-Baltijos TV, LNK i TV3, o zasięgu regionalnym np. Alytaus regioninė televizija. Oprócz tego, nadawca publiczny Lietuvos radijas ir telewizja (LRT) nadaje nie tylko w języku litewskim, ale i udostępnia swój czas antenowy programom prowadzonym w językach mniejszości narodowych. W języku polskim emitowany jest m. in. program „Album Wileńskie”.

  Jeżeli chodzi o rozgłośnie radiowe na Litwie, to istnieją zarówno rozgłośnie ogólnokrajowe takie jak: Lietus, M-1, M-1 plius jak i radia mniejszości narodowych, np. Radio Znad Wilii czy Russkoje Radijo. Prasa na Litwie wydawana jest nie tylko w języku litewskim, ale również w językach mniejszości narodowych. Według tegorocznych danych Departamentu Statystyki Litwy wydawane są 223 gazety i czasopisma w języku litewskim. Natomiast w języku rosyjskim ukazuje się 17 tytułów, a polskim — 3 (m. in. dziennik „Kurier Wileński”). Do najpoczytniejszych dzienników w 2013 r. należały: „Lietuvos rytas”, „Vakaro žinios” oraz „Respublika”.
  ***
  Jak już wiesz, rynek mediów jest dziś bardzo rozbudowany i wpływowy. Pomyśl! Czy uważasz, że we współczesnym świecie media są całkowicie niezależne? Zamieść swoją odpowiedź na forum dyskusyjnym na stronie http://wos.efhr.eu/ i wygraj pamięć USB!

  EFHR

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Organizacja litewska będzie promować kraj w Polsce 

  6 grudnia w konsulacie litewskim w Sejnach podczas spotkania z konsulem litewskim i burmistrzem Arkadiuszem Nowalskim omówiono kwestię współpracy i utworzenia przedstawicielstwa. Uzgodniono, że wkrótce zostanie podpisana dwustronna umowa o współpracy, a zespół instytucji pod kierownictwem Mindaugasa Jonušasa będzie...

  Z wileńskiego cmentarza na Antokolu usunięto sowieckie rzeźby

  Rzeźby w spółce „Grinda” „Chociaż wykonawca »Vilniaus BDT« planował, że prace związane z usuwaniem i wywiezieniem rzeźb potrwają do poniedziałku, udało się je zakończyć znacznie szybciej i wczoraj po południu wszystkie rzeźby zostały przeniesione na teren spółki »Grinda«” — stwierdził...

  Gimnazjum w Awiżeniach obchodziło Dzień Przyjaciela

  Pedagog socjalny Bożena Butkewicz oraz psycholog gimnazjum Anna Gilun zachęcały społeczność gimnazjalną do tego, by wzmacniać tego rodzaju relacje, być wdzięcznym za to, że istnieją, by mówić jeden drugiemu miłe słowa oraz nie zapominać o tym, jacy ważni w...

  Wystawa „Jestem wilnianinem”: o Wilnie i ludziach, którzy je tworzyli

  Z okazji zbliżającej się 700. rocznicy założenia Wilna, Litewskie Muzeum Narodowe zaprasza zanurzyć się w historii 50 opowieści obejmujących okres 700 lat, które będą kręcić się wokół Wilna i jej mieszkańców. Wystawa, podobnie jak samo Wilno, będzie bogata i...