Odbyła się uroczysta inauguracja Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole

Szkoła Średnia ks. Józefa Obrembskiego w Mejszgole po pomyślnej akredytacji otrzymała w lutym br. status gimnazjum. Natomiast 14 października odbyła się oficjalna inauguracja z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców oraz licznie przybyłych gości.

Uroczystą akademię poprzedziła Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Mejszagole. Eucharystię w intencji uczniów, ich rodziców, pedagogów i wszystkich pracowników szkoły celebrował proboszcz parafii ks. dziekan Józef Aszkiełowicz. Zebrani prosili o Boże błogosławieństwo dla wszystkich, którzy przekazują i zdobywają wiedzę w murach tej placówki. Po Mszy, uczniowie i nauczyciele złożyli kwiaty i znicze przy grobie prałata.

Nadeszła najbardziej oczekiwana część uroczystości – inauguracja gimnazjum, w czasie której dyrektorka szkoły Alfreda Jankovska, razem z Marią Rekść, Lilią Andruszkiewicz i Edytą Tamosziunaite uroczyście odsłonili nową tablicę Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego. Następnie wszyscy udali się do sali, gdzie odbył się piękny koncert. Dźwięcznymi pieśniami, wesołymi tańcami i pięknymi wierszami zebranych weselili uczniowie gimnazjum. Dostojni goście z okazji inauguracji wypowiedzieli wiele ciepłych słów, gratulacji i życzeń. Niejeden z nich życzył, aby swoją pracą i osiągnięciami społeczność szkolna uzasadniła zaszczytne miano gimnazjum.

Serdecznie pozdrawiała społeczność i cieszyła się ze statusu gimnazjum mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, która wspólnie z kierownikiem Wydziału oświaty wręczyła listy dziękczynne dla nauczycieli, którzy w szczególny sposób przyczynili się do tego, by szkoła zdobyła status gimnazjum.