Więcej

  Na naszych łamach…

  Czytaj również...

  Przed 39 laty: Do redakcji i od redakcji

  W codziennej poczcie redakcyjnej otrzymujemy dużo informacji z różnych dziedzin życia, artykuły, listy przodowników, w których autorzy opowiadają o swych sukcesach w pracy, o kolegach, planach na przyszłość.
  Czytelnicy nasi skarżą się na różne przejawy niesprawiedliwości, marnotrawstwa, krzywd ludzkich i wszelkiego innego zła, które dzieje się na ich oczach, lub których doznają na własnej skórze.

  Zdarza się, co prawda, że niektórzy mylą się w szczegółach, że czasem interpretują i oceniają niektóre fakty zbyt subiektywnie. Lecz i wówczas uważamy, że skarga w zasadzie pozostaje słuszna.
  Listy naszych Czytelników wnikliwie czytamy i traktujemy je z dużą życzliwością, ponieważ uważamy to za dowód życzliwości do nas. W każdym wypadku mamy najszczersze chęci przyjścia z pomocą tym, którzy się do nas zwracają i przykro jest nam, dziennikarzom, gdy nie możemy nic zrobić, chociaż bardzo liczono na pomoc redakcji.

  I jeszcze jedno chciałabym powiedzieć naszym Czytelnikom. Redakcja nie może bronić interesów naszych petentów wbrew przepisom i ustawom, może dochodzić słusznych praw tylko w wypadku, gdy te przepisy zostały naruszone.
  W poczcie redakcyjnej w ciągu ostatnich kilku miesięcy znalazło się sporo listów, skarg Czytelników w sprawie otrzymania emerytur.
  „Droga redakcjo! Dużo razy zwracałem się do ciebie i zawsze pomagałaś, może w tym wypadku również odpowiesz…”.
  Nasz stały Czytelnik pisze, że całe życie pracował, a kiedy się zwrócił do wydziału ubezpieczeń społecznych, to mu powiedziano, że brakuje lat do stażu. Jest już w podeszłym wieku, ma przeszło 65 lat, trudno jest już mu pracować, a przecież Czytelnik nasz od 1943 roku pracował na wsi w jednym z kościołów parafialnych w charakterze zakrystiana i jednocześnie był stróżem w sklepie wiejskim. „Dlaczego więc wydział opieki społecznej nie chce mi zaliczyć lat?” — pyta.
  I znów sprawę wyjaśnialiśmy. Pracownicy odnośnego wydziału opieki społecznej mieli najlepsze chęci przyjścia z pomocą petentowi. Ale, jak wiadomo, dla otrzymania emerytury potrzebne są niezbędne dokumenty, których, niestety, petent nie mógł przedstawić. Otóż w sklepie pracował nie jako stały robotnik, a sezonowo. Ten zaś rodzaj pracy nie jest zaliczany do stażu. A jeśli chodzi o pracę w kościele, to ksiądz proboszcz nie raczył załatwić formalności związanych z przyjęciem pracownika do obsługi kościoła. Owszem, człowiek pracował, ksiądz ileś tam mu płacił, ale o tym nikt nic nie wiedział. A przecież musiał on być zarejestrowany w związku zawodowym pracowników komunalnych, płacić członkowskie, mieć książeczkę pracy. Wszak dla każdego kościoła jest przewidziany etat takiego pracownika (…).
  Niech więc inni ludzie pracujący na etatach w kościołach nie popełnią takiej gorzkiej pomyłki i żądają do swych chlebodawców, by w czas załatwili formalności związane z ich pracą.

  Irma Jurewicz
  „Czerwony Sztandar”
  7 lipca 1976 r.

  Afisze

  Więcej od autora

  Konkurs stypendialny im. Kazimierasa Bugi dla studentów poza Litwą

  Studenci zostaną wybrani przez centra studiów litewskich (studia bałtyckie) i zarekomendowani Ministerstwu Edukacji, Nauki i Sportu. Stypendium im. Kazimierasa Bugi jest przyznawane corocznie w celu promowania zainteresowania językiem litewskim i literaturą litewską za granicą oraz wspierania studentów studiujących język litewski...

  Spektakl dla dzieci i młodzieży #HEN w DKP w Wilnie [Z GALERIĄ]

  Wspomnimy żeglarza Henryka Jaskułę Spektakl, prezentowany w formule monodramu, wspomina postać Henryka Jaskuły — wybitnego żeglarza, który jako pierwszy Polak i trzeci żeglarz w historii, samotnie, bez zawijania do portów, okrążył Ziemię, stając się inspiracją dla kolejnych pokoleń wilków morskich....

  XXX Międzynarodowy Festiwal Poezji „Maj nad Wilią” [GALERIA]

  Na inaugurację festiwalu przybył osobiście ambasador RP w Wilnie Konstanty Radziwiłł. „Myślę, że Adam Mickiewicz, jak mało kto, jest patronem wielu piszących poezję. Może też być patronem tego miejsca” — zaznaczył ambasador RP. Więcej na temat wyjątkowego wydarzenia i wypowiedzi ambasadora...

  XXIII Festyn „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie [GALERIA]

  Wydarzenie przyciągnęło do Niemenczyna gości ze wszystkich zakątków Wileńszczyzny. Więcej na temat tego wyjątkowego festynu w najbliższym wydaniu dziennika i magazynu „Kuriera Wileńskiego”. Wielobarwne występy i promieniejące uśmiechy na zdjęciach uwiecznił nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.