Więcej

  Uczczono pamięć prałata Józefa Obrembskiego

  Czytaj również...

  Foto1
  Pokaz dwunastominutowego filmu „Patriarcha Wileńszczyzny”

  7 czerwca br. minęła 4. rocznica śmierci księdza prałata Józefa Obrembskiego. Z tej okazji w Mejszagole odbywały się uroczystości ku czci tego świątobliwego kapłana.

  W kościele Wniebowzięcia NMP w Mejszagole zostało odprawione nabożeństwo w intencji ks. Józefa Obrembskiego. Po wspólnych modłach udano się do dawnego „pałacyku”, gdzie na grobie księdza prałata złożono wieńce i zapalono znicze.
  Wieczorem przy Muzeum ks. Józefa Obrembskiego odbyło się uroczyste poświęcenie tablicy informacyjnej, ufundowanej przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży. Tablica w języku polskim i litewskim będzie umieszczona na budynku muzeum.

  Następnie został wyświetlony film o prałacie „Patriarcha Wileńszczyzny”, przygotowany przez uczniów Gimnazjum im. Ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole we współpracy z Muzeum Księdza Józefa Obrembskiego w ramach projektu Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) „Kamienie Pamięci. Z modlitwą Ojczyźnie”. Projekt ten zachęca młodzież do podejmowania samodzielnej pracy dokumentacyjnej, do znajdowania bohaterów historii we własnym środowisku i ich upamiętniania. Tegoroczna edycja projektu dotyczyła upamiętnienia osób duchownych, mottem której były słowa św. Pawła z Tarsu: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj“.

  W projekcie wzięli udział uczniowie polskiego gimnazjum w Mejszagole: Kamila Żygis, Ewa Leonowicz, Justyna Leonowicz, Daniel Adomaitis. Projektem opiekowały się Waleria Adomaitis i Monika Urbanowicz oraz Muzeum Księdza Józefa Obrembskiego w Mejszagole. Uczestnicy projektu zebierali informacje oraz gromadzili wszelkie „ślady pamięci” pozostałe po tej nieprzeciętnej postaci.
  Udział w uroczystości wzięli: starosta frakcji AWPL w litewskim Sejmie Rita Tamašunienė, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, starosta gminy mejszagolskiej Stefan Orszewski, dyrektorka Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego Alfreda Jankowska, proboszcz parafii ks. Józef Aszkiełowicz oraz mieszkańcy miasteczka.
  Ksiądz Prałat Józef Obrembski urodził się 19 marca 1906 roku w Skarżynie Nowym koło Zambrowa, zm. 7 czerwca 2011 r. w Mejszagole na Litwie. W mejszagolskim kościele posługę duszpasterską pełnił przez ponad 60 lat.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...