Pełen życia Dom Wspólnoty w Sużanach

W nowym gmachu miejsce dla swej działalności znaleźli miłośnicy sportu, którzy korzystają z wielu różnych form aktywności oferowanych im przez placówkę – siłownia, aerobik, tenis stołowy, turnieje szachowe
W nowym gmachu miejsce dla swej działalności znaleźli miłośnicy sportu, którzy korzystają z wielu różnych form aktywności oferowanych im przez placówkę – siłownia, aerobik, tenis stołowy, turnieje szachowe

Gmina Sużany, będąca jedną z najbardziej oddalonych od Wilna, w lutym bieżącego roku wzbogaciła się o nowoczesny i funkcjonalny Dom Wspólnoty, który obecnie jest także oddziałem Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Niemenczynie. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w Sużanach, na które mieszkańcy tej gminy czekali od kilku lat.

Dom Wspólnoty powstał w wyniku rekonstrukcji budynku byłego ambulatorium, Rekonstrukcja została sfinansowana z funduszy europejskich, środków państwowych oraz samorządu Rejonu Wileńskiego. Placówka w dniu dzisiejszym pod jednym dachem mieści ambulatorium, bibliotekę, klasy komputerowe, siłownię, salę koncertową, pomieszczenia dla wspólnot lokalnych i zespołów oraz pokoje noclegowe dla gości wspólnoty. W wyniku starań władz samorządowych i mieszkańców, w ramach projektu, zostało też uporządkowane terytorium wokół Domu Wspólnoty.

Placówka jest pełna życia. W chwili obecnej w budynku swą działalność kontynuuje od lat tu istniejące ambulatorium. Rodzajem nowej działalności kulturalnej, w której uczestniczy młodzież sużańska, są próby młodzieżowego chóru kościelnego. W nowym gmachu miejsce dla swej działalności znaleźli miłośnicy sportu, którzy korzystają z wielu różnych form aktywności oferowanych im przez placówkę – siłownia, aerobik, kalanetyka, tenis stołowy, turnieje szachowe. Bardzo zadowolone są także istniejące w Sużanach od wielu lat zespoły artystyczne „Sużanianka”, „Lady Rock”, „Kapela Świętojańska”.

Nowa sala koncertowa, w której odbyło się już około 10 imprez kulturalnych, pozwala jeszcze bardziej pokazać cały kunszt artystyczny sużańskich artystów. Okazjonalnie odbywają się spotkania i imprezy dwóch wspólnot wiejskich: Wspólnoty Tarakańskiej i Wspólnoty Sużańskiej. Zawdzięczając staraniom tej ostatniej oraz współpracy z samorządem Rejonu Wileńskiego, siłownia została wyposażona w nowoczesny sprzęt. Należy również zaznaczyć, że poza mieszkańcami Sużan nową działalność popierają mieszkańcy okolicznych wsi (Skirlany, Tarakańce itd.), gdyż chętnie biorą udział w zajęciach z aerobiku, które odbywają się aż 3 razy tygodniowo.
Dzięki wspólnym staraniom placówka staje się coraz lepiej zorganizowaną i wyposażoną. Uporządkowanie terenu, ciągłe poszukiwanie sponsorów oraz zagospodarowanie terytorium stworzyły możliwość organizowania dużych imprez, takich jak np. II Międzynarodowa Biesiada Kapel Wiejskich, która już po raz drugi odbędzie się na terytorium przy budynku, na placu parkingowym.
Piękny gmach, gdzie w jednym miejscu można tworzyć, zbierać się, weselić, gdzie możliwości do działania ma zarówno młodzież, jak i starsi, działa z myślą o ludziach i dla wygody wspólnoty sużańskiej. Wspólnymi siłami dokonują się wielkie rzeczy, które z dużym zaangażowaniem i powodzeniem sławią miejscowość Sużany, a także Rejon Wileński.