Więcej

  Informacja o opłatach lokalnych za zbieranie odpadów komunalnych u właścicieli i zmianie rozmiarów gospodarowania odpadami

  Czytaj również...

  Opłaty lokalne za zbieranie odpadów komunalnych u posiadaczy odpadów i gospodarowanie odpadami na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego wprowadzono od 1 maja 2012 r. Od chwili ich wprowadzenia znacznie zmniejszyła się ilość wyrzucanych odpadów, stało się czystsze środowisko naturalne.

  Mieszkańcom i spółkom stworzono możliwość korzystania z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, którego organizację i funkcjonowanie zlecono Samorządowi Rejonu Wileńskiego zgodnie z Ustawą Republiki Litewskiej o Gospodarowaniu Odpadami.
  Część 2. artykułu 30-2 Ustawy o Gospodarowaniu Odpadami stanowi, że cena usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi musi być uzasadniona cenami kosztów, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Od 1 kwietnia 2014 r. na mocy uchwały Centrum Gospodarowania Odpadami Okręgu Wileńskiego znacznie zdrożało przyjęcie mieszanych odpadów komunalnych na regionalnym wysypisku w Kazakiszkach. Dla Samorządu Rejonu Wileńskiego taryfa wzrosła o 80 proc. Niemniej jednak, stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zostały zwiększone, Samorząd pokrywał zwiększone koszty przyjęcia odpadów na wysypisko.

  Wzrosły również ilości zbieranych mieszanych odpadów komunalnych, w 2014 roku zebrano o 8 procent więcej odpadów w porównaniu z rokiem 2013. Rozmiary opłat w ciągu ostatnich 3 lat nie zmieniały się, chociaż wzrosły opłaty wjazdowe na wysypisko, zmieniły się ilości odpadów, zwiększyły się wydatki za gospodarowanie.
  Oceniwszy istniejące normy nagromadzenia odpadów oraz rzeczywiste koszty gospodarowania odpadami, w celu zapewnienia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zostały zmienione rozmiary opłat lokalnych za zbieranie odpadów komunalnych u posiadaczy odpadów i ilości odpadów (Uchwała Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3 -286 z dnia 26 czerwca 2015 roku ,,W sprawie zmian uchwały Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-z dnia 28 lutego 2013 roku ,,W sprawie opłat lokalnych za zbieranie odpadów komunalnych od posiadaczy odpadów i zatwierdzeniu regulaminu gospodarowania odpadami Samorządu Rejonu Wileńskiego”).

  Informujemy również, że Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego 26 czerwca 2015 roku Uchwałą nr T3-287 zatwierdziła opis ulg i lokalnych opłat za zbieranie odpadów komunalnych od posiadaczy odpadów i gospodarowania odpadami, w którym przewidziała końcową listę przypadków, kiedy dla lokalnych podatników mogą być przyznane ulgi w opłatach lokalnych.

  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...