Więcej

  Informacja o opłatach lokalnych za zbieranie odpadów komunalnych u właścicieli i zmianie rozmiarów gospodarowania odpadami

  Czytaj również...

  Opłaty lokalne za zbieranie odpadów komunalnych u posiadaczy odpadów i gospodarowanie odpadami na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego wprowadzono od 1 maja 2012 r. Od chwili ich wprowadzenia znacznie zmniejszyła się ilość wyrzucanych odpadów, stało się czystsze środowisko naturalne.

  Mieszkańcom i spółkom stworzono możliwość korzystania z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, którego organizację i funkcjonowanie zlecono Samorządowi Rejonu Wileńskiego zgodnie z Ustawą Republiki Litewskiej o Gospodarowaniu Odpadami.
  Część 2. artykułu 30-2 Ustawy o Gospodarowaniu Odpadami stanowi, że cena usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi musi być uzasadniona cenami kosztów, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Od 1 kwietnia 2014 r. na mocy uchwały Centrum Gospodarowania Odpadami Okręgu Wileńskiego znacznie zdrożało przyjęcie mieszanych odpadów komunalnych na regionalnym wysypisku w Kazakiszkach. Dla Samorządu Rejonu Wileńskiego taryfa wzrosła o 80 proc. Niemniej jednak, stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zostały zwiększone, Samorząd pokrywał zwiększone koszty przyjęcia odpadów na wysypisko.

  Wzrosły również ilości zbieranych mieszanych odpadów komunalnych, w 2014 roku zebrano o 8 procent więcej odpadów w porównaniu z rokiem 2013. Rozmiary opłat w ciągu ostatnich 3 lat nie zmieniały się, chociaż wzrosły opłaty wjazdowe na wysypisko, zmieniły się ilości odpadów, zwiększyły się wydatki za gospodarowanie.
  Oceniwszy istniejące normy nagromadzenia odpadów oraz rzeczywiste koszty gospodarowania odpadami, w celu zapewnienia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zostały zmienione rozmiary opłat lokalnych za zbieranie odpadów komunalnych u posiadaczy odpadów i ilości odpadów (Uchwała Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3 -286 z dnia 26 czerwca 2015 roku ,,W sprawie zmian uchwały Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-z dnia 28 lutego 2013 roku ,,W sprawie opłat lokalnych za zbieranie odpadów komunalnych od posiadaczy odpadów i zatwierdzeniu regulaminu gospodarowania odpadami Samorządu Rejonu Wileńskiego”).

  Informujemy również, że Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego 26 czerwca 2015 roku Uchwałą nr T3-287 zatwierdziła opis ulg i lokalnych opłat za zbieranie odpadów komunalnych od posiadaczy odpadów i gospodarowania odpadami, w którym przewidziała końcową listę przypadków, kiedy dla lokalnych podatników mogą być przyznane ulgi w opłatach lokalnych.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zwiększa wsparcie dla rodzin, które doczekały się noworodka

  Wyprawka dziecka rejonu wileńskiego i jej wartość zostaną zwiększone z 50 do 150 euro. Planuje się wyposażenie rodzin z noworodkiem w niezbędne narzędzia do pielęgnacji dziecka, które przydadzą się zwłaszcza w pierwszym roku jego życia. Według mera Samorządu Rejonu Wileńskiego...

  Trwa rejestracja młodzieży do programu zajętości w okresie letnim 

  Celem programu jest stworzenie korzystnych warunków dla zwiększenia zajętości młodzieży w okresie wakacji (w lipcu-sierpniu). Celem realizacji programu jest promowanie współpracy młodzieży z pracodawcami w rejonie wileńskim, poprawa jakości poradnictwa zawodowego młodzieży i zajętości w okresie wakacji.  Kto może wziąć...