Więcej

  Na naszych łamach…

  Czytaj również...

  Rekonstrukcja gmachu punktu kontrolno-dyspozytorskiego Fot. Walery Charin
  Rekonstrukcja gmachu punktu kontrolno-dyspozytorskiego Fot. Walery Charin

  Przed 22 laty: Rekonstrukcja przed nowym etapem

  Służba państwowa kierowania lotami Republiki Litewskiej zakończyła prace nad przygotowaniem dokumentów w celu wstąpienia do Europejskiej Organizacji bezpieczeństwa Aeronowigacji-Eurokontroli i przekazała je do rozpatrzenia sztabowi tej organizacji w Brukseli.
  – Co daje ten krok specjalistom zarządu ruchu powietrznego Litwy? — pytanie to zadaliśmy dyrektorowi generalnemu Służby Państwowej W. Wołujewowi.
  – Eurokontrola została utworzona w 1960 roku. W jej skład weszło sześć państw europejskich — powiedział W. Wałujew. — W chwili obecnej organizacja ta zrzesza  już 15 państw. Głównym zadaniem tej struktury jest powołanie jednolitego europejskiego organu kierowania ruchem powietrznym w celu optymizacji przestrzeni powietrznej Europy Zachodniej.
  Częścią składową Eurokontroli jest Centrum Opłat aeronawigacji. Zbiera ona i określa dane lotów, niezbędne dla uiszczenia opłat, wystawia rachunki na podstawie zatwierdzonych taryf i wypłaca państwom zebrane pieniądze.
  Oprócz tego Eurokontrola umożliwia za pośrednictwem programu PHARE bezpłatne szkolenia kadry.
  W lipcu ubiegłego roku nasza służba podpisała kontrakt z francuską firmą „THOMSON” w sprawie instalacji nowego systemu zaopatrzenia aeronawigacyjnego. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec kwietnia przyszłego roku.
  Wdrożenie nowoczesnego sprzętu umożliwi znaczne rozszerzenie mocy przepustowej przestrzeni powietrznej naszej republiki.
  W związku z tym przystąpiono do budowy nowych gmachów w celu umieszczenia sprzętu oraz rekonstrukcji starego gmachu punktu kontrolno-dyspozytorskiego.
  N. Żukow
  „Kurier Wileński”, 8 lipca 1993 r.

  Przed 49 laty: Zaproszenie na „Zgaduj-zgadulę”

  Będzie to niezwykły koncert, koncert-zgadywanka. Organizuje go Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Towarzystwo Przyjaźni Radziecko-Polskiej, organizacja koncertowa ZRRR, Polskie Radio i Telewizja.
  „Zgaduj-zgadula” składa się z dwóch rund.
  Pierwsza jest eliminacyjna. Bierze w niej udział cała widownia. Odpowiedzi podaje się niezwłocznie w postaci pisemnej na specjalnej ankiecie na czwartej stronie programu. Zwycięzcy pierwszej rundy zostają zaproszeni na scenę, gdzie stawiają się im dodatkowe pytania, dopóty aż na scenie pozostanie nie więcej niż  trzy osoby. One właśnie uczestniczą w finałowej rundzie. Każdy z trzech widzów na scenie ma odpowiedzieć na siedem pytań. Główną nagrodę zdobędzie ten, kto uzyska najwięcej punktów. Nagrody otrzymają także rywale zwycięzcy.
  Jakie są pytania? Dotyczą one życia społeczno-politycznego, ekonomicznego, geografii, historii, sztuki i sportu Polski.
  A pozostali widzowie? Co ich czeka? Okazuje się, że wszystkich oczekują miłe podarunki w postaci występów artystów Estrady Polskiej.
  Na scenie wileńskiej wystąpią znani śpiewacy estradowi: Helena Majdaniec, Nina Urbano, Jan Lewandowski, Bogumił Kładkowski, doskonały sekstet instrumentalny pod dyrekcją Jana Szczygła, ekwilibryści na rowerach (…).
  Wczoraj do Wilniusu przybyli artyści Estrady Polskiej. Przedtem z wyjątkowym powodzeniem występowali oni w Moskwie i, Leningradzie, Rydze. Ten niewielki koncert-zgadywanka poświęcony Tysiącleciu Państwa Polskiego wszędzie odbywa się w przepełnionej sali. Widzowie chętnie uczestniczyli w konkursach na temat: „Co wiecie o Polsce?”, z zadowoleniem słuchali i oglądali występy artystów Estrady Polskiej.
  W WiLniusie odbędą się cztery takie koncerty.

  Ł. Łozowski
  „Czerwony Sztandar”
  23 sierpnia 1966 r.

  Przed 59 laty: Jeszcze jedna fabryka

  W Kurszenai rozpoczęto budowę największej w Związku Radzieckim fabryki rur drenażowych. Moc produkcyjna nowej fabryki produkcji rur drenażowych wyniesie 25 milionów rur drenażowych. Pierwszą partię produkcji fabryka wyprodukuje już w roku 1958.
  Wszystkie prace i procesy w przyszłej fabryce będą zmechanizowane. Zastosuje się  tu nowy sposób formowania i wypalania rur drenażowych. Formować rury będą specjalne pionowe agregaty do formowania, wydajność których będzie sięgała 15 tysięcy rur w ciągu zmiany. Wypalania rur drenażowych po raz pierwszy w Związku Radzieckim będzie się dokonywało w piecach tunelowych za pomocą ropy naftowej, którą przy użyciu specjalnych pomp będzie się dostarczało ze stacji gazogeneratorowej i rozpylało w piecach, korzystając ze specjalnych urządzeń.
  Obok nowej fabryki rozpocznie się wkrótce budowę osiedla dla robotników. Wzniesie się przeszło 40 dwupiętrowych domów, żłobek, przychodnię lekarską, klub.

  A. Witkowski

  Więcej od autora

  Msza Święta w intencji śp. Ireny Sławińskiej w Wilnie. Spoczęła w ziemi grodzieńskiej

  „Matematyki już po to uczyć się należy, iż ona umysł nasz do ładu doprowadza”M. Łomonosow Przed miesiącem odeszła jedna z najlepszych nauczycielek matematyki na Wileńszczyźnie – Irena Sławińska. Przez wiele lat „umysły do ładu doprowadzała” w obecnym Gimnazjum im. Szymona...

  Zgasł na świeczniku kultury polskiej na Litwie kolejny Płomień …

  30 czerwca 2022 r. w centrum Wileńszczyzny, na ojcowiźnie, we wsi Miedniki Królewskie pod Wilnem przestało bić serce Aleksandra Sokołowskiego. Odszedł w Roku Romantyzmu Polskiego obchodzonego na Litwie i w Polsce. Doktor nauk pedagogicznych, fizyk, matematyk, długoletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu...

  Rynek bloków mieszkalnych się zmieni — czego się spodziewać?

  Mieszkańcy, którzy w najbliższym czasie nie planują renowacji swoich bloków mieszkalnych, w przyszłości mogą otrzymać mniejsze wsparcie ze strony państwa. Dlaczego? „Poprzez modernizację bloku można osiągnąć nawet 80-procentowe oszczędności energii, tj. poprzez renowację budynku do klasy efektywności energetycznej A i...

  Gratulacje od Šimonytė, Nausėda z wizytą. Wymiana gestów przyjaźni w Dniu Niepodległości USA

  Premier wyraziła również wdzięczność USA za dodatkowe siły wojskowe na Litwie, odnotowując ich wpływ na bezpieczeństwo społeczności litewskiej, regionu i regionu transatlantyckiego.