Więcej

  Na naszych łamach…

  Czytaj również...

  Rekonstrukcja gmachu punktu kontrolno-dyspozytorskiego Fot. Walery Charin
  Rekonstrukcja gmachu punktu kontrolno-dyspozytorskiego Fot. Walery Charin

  Przed 22 laty: Rekonstrukcja przed nowym etapem

  Służba państwowa kierowania lotami Republiki Litewskiej zakończyła prace nad przygotowaniem dokumentów w celu wstąpienia do Europejskiej Organizacji bezpieczeństwa Aeronowigacji-Eurokontroli i przekazała je do rozpatrzenia sztabowi tej organizacji w Brukseli.
  – Co daje ten krok specjalistom zarządu ruchu powietrznego Litwy? — pytanie to zadaliśmy dyrektorowi generalnemu Służby Państwowej W. Wołujewowi.
  – Eurokontrola została utworzona w 1960 roku. W jej skład weszło sześć państw europejskich — powiedział W. Wałujew. — W chwili obecnej organizacja ta zrzesza  już 15 państw. Głównym zadaniem tej struktury jest powołanie jednolitego europejskiego organu kierowania ruchem powietrznym w celu optymizacji przestrzeni powietrznej Europy Zachodniej.
  Częścią składową Eurokontroli jest Centrum Opłat aeronawigacji. Zbiera ona i określa dane lotów, niezbędne dla uiszczenia opłat, wystawia rachunki na podstawie zatwierdzonych taryf i wypłaca państwom zebrane pieniądze.
  Oprócz tego Eurokontrola umożliwia za pośrednictwem programu PHARE bezpłatne szkolenia kadry.
  W lipcu ubiegłego roku nasza służba podpisała kontrakt z francuską firmą „THOMSON” w sprawie instalacji nowego systemu zaopatrzenia aeronawigacyjnego. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec kwietnia przyszłego roku.
  Wdrożenie nowoczesnego sprzętu umożliwi znaczne rozszerzenie mocy przepustowej przestrzeni powietrznej naszej republiki.
  W związku z tym przystąpiono do budowy nowych gmachów w celu umieszczenia sprzętu oraz rekonstrukcji starego gmachu punktu kontrolno-dyspozytorskiego.
  N. Żukow
  „Kurier Wileński”, 8 lipca 1993 r.

  Przed 49 laty: Zaproszenie na „Zgaduj-zgadulę”

  Będzie to niezwykły koncert, koncert-zgadywanka. Organizuje go Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Towarzystwo Przyjaźni Radziecko-Polskiej, organizacja koncertowa ZRRR, Polskie Radio i Telewizja.
  „Zgaduj-zgadula” składa się z dwóch rund.
  Pierwsza jest eliminacyjna. Bierze w niej udział cała widownia. Odpowiedzi podaje się niezwłocznie w postaci pisemnej na specjalnej ankiecie na czwartej stronie programu. Zwycięzcy pierwszej rundy zostają zaproszeni na scenę, gdzie stawiają się im dodatkowe pytania, dopóty aż na scenie pozostanie nie więcej niż  trzy osoby. One właśnie uczestniczą w finałowej rundzie. Każdy z trzech widzów na scenie ma odpowiedzieć na siedem pytań. Główną nagrodę zdobędzie ten, kto uzyska najwięcej punktów. Nagrody otrzymają także rywale zwycięzcy.
  Jakie są pytania? Dotyczą one życia społeczno-politycznego, ekonomicznego, geografii, historii, sztuki i sportu Polski.
  A pozostali widzowie? Co ich czeka? Okazuje się, że wszystkich oczekują miłe podarunki w postaci występów artystów Estrady Polskiej.
  Na scenie wileńskiej wystąpią znani śpiewacy estradowi: Helena Majdaniec, Nina Urbano, Jan Lewandowski, Bogumił Kładkowski, doskonały sekstet instrumentalny pod dyrekcją Jana Szczygła, ekwilibryści na rowerach (…).
  Wczoraj do Wilniusu przybyli artyści Estrady Polskiej. Przedtem z wyjątkowym powodzeniem występowali oni w Moskwie i, Leningradzie, Rydze. Ten niewielki koncert-zgadywanka poświęcony Tysiącleciu Państwa Polskiego wszędzie odbywa się w przepełnionej sali. Widzowie chętnie uczestniczyli w konkursach na temat: „Co wiecie o Polsce?”, z zadowoleniem słuchali i oglądali występy artystów Estrady Polskiej.
  W WiLniusie odbędą się cztery takie koncerty.

  Ł. Łozowski
  „Czerwony Sztandar”
  23 sierpnia 1966 r.

  Przed 59 laty: Jeszcze jedna fabryka

  W Kurszenai rozpoczęto budowę największej w Związku Radzieckim fabryki rur drenażowych. Moc produkcyjna nowej fabryki produkcji rur drenażowych wyniesie 25 milionów rur drenażowych. Pierwszą partię produkcji fabryka wyprodukuje już w roku 1958.
  Wszystkie prace i procesy w przyszłej fabryce będą zmechanizowane. Zastosuje się  tu nowy sposób formowania i wypalania rur drenażowych. Formować rury będą specjalne pionowe agregaty do formowania, wydajność których będzie sięgała 15 tysięcy rur w ciągu zmiany. Wypalania rur drenażowych po raz pierwszy w Związku Radzieckim będzie się dokonywało w piecach tunelowych za pomocą ropy naftowej, którą przy użyciu specjalnych pomp będzie się dostarczało ze stacji gazogeneratorowej i rozpylało w piecach, korzystając ze specjalnych urządzeń.
  Obok nowej fabryki rozpocznie się wkrótce budowę osiedla dla robotników. Wzniesie się przeszło 40 dwupiętrowych domów, żłobek, przychodnię lekarską, klub.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  A. Witkowski

  Afisze

  Więcej od autora

  XXIV Festiwal Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej [GALERIA]

  Jednym z celów festiwalu jest popularyzowanie polskich piosenek. Czytaj więcej: XXII Festiwal Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży sfinalizowany Utalentowaną młodzież na swoich zdjęciach wysławił nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  „Przegląd” BM TV z Grzegorzem Saksonem. „Niegospodarności nie można tłumaczyć argumentami środowiskowymi”

  Mówiono też o ostatniej decyzji prokuratury, że niektóre wcześniej zwężone ulice mają być przywrócone do stanu przejezdności dla m.in. karetek. Grzegorz Sakson: W imieniu państwa może bronić interesu społecznego, jeśli ten interes jest naruszony. Nie mówimy o jakimś przestępstwie, że...

  Pokaz naukowy Centrum Nauki „Kopernik” w Kownie

  Planowane są dwa pokazy: o godz. 13:00 oraz o 14:30. Eksperymenty naukowe będą prezentowali edukatorzy z Polski – Piotr Michalczuk, Łukasz Kozłowski oraz Kacper Dykban. Pokaz naukowy jest zaaranżowany jako przyjęcie urodzinowe Edukatorzy z Polski wcielą się w rolę gospodarzy przyjęcia...

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o labiryncie

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka zachęca nas do...