Więcej

  Wymiana doświadczeń poprzez wieloletnią współpracę

  Czytaj również...

   Już ponad 10 lat współpraca owocuje obopólnymi korzyściami
  Już ponad 10 lat współpraca owocuje obopólnymi korzyściami

  14 lipca br. delegacja z Gminy Kosakowo, na czele z Wójtem Jerzym Włudzikiem gościła w Samorządzie rejonu wileńskiego. Mer Maria Rekść podziękowała za wieloletnią współpracę, za opiekę nad dziećmi z rejonu oraz życzyła dalszej wymiany doświadczeń oraz nowych wspólnych inicjatyw.

  Już od ponad dziesięciu lat Samorząd Rejonu Wileńskiego prowadzi współpracę z Gminą Kosakowo w Polsce. Co roku 30 dzieci z Dukszt wraz z opiekunami spędzają treściwe 2 tygodnie letnich wakacji nad morzem. Tak samo grupa dzieci z Gminy Kosakowo odpoczywa w rejonie wileńskim. Wójt w rozmowie zaznaczył, iż minęło już 10-lecie od podpisania umowy, stąd wyraził chęć odnowienia umowy i zainicjowania nowych wspólnych działań. Wymiana dzieci przynosi dobre owoce – dzieci z Litwy kształcą polską mowę, poznają macierz. Rówieśnicy z Polski zwiedzają Litwę, poznają kraj, ludzi, historię.
  Podczas spotkania Mer Maria Rekść zaprosiła uwieńczyć 10-lecie współpracy odnowieniem umowy o współpracy podczas uroczystej sesji Rady.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...