Dla nauczycieli będą pieniądze za zastępstwo

Za lekcje prowadzone w zastępstwie nauczyciel otrzyma wynagrodzenie                      Fot. Marian Paluszkiewicz
Za lekcje prowadzone w zastępstwie nauczyciel otrzyma wynagrodzenie Fot. Marian Paluszkiewicz

Minister oświaty i nauki Litwy Audronė Pitrėnienė podpisała stosowne rozporządzenie, na mocy którego za lekcje prowadzone w zastępstwie współpracowników nauczyciele będą otrzymywali dodatkowe pieniądze.

„Otrzymuję od rodziców wiele skarg, że często w szkołach nie odbywa się jedna druga lekcja. Tak nie powinno być – każda lekcja jest bardzo ważna. Po wyjeździe nauczyciela uczeń otrzymuje zadania do samodzielnego wykonania, jednakże proces nauczania, jego jakość niewątpliwie cierpią z tego powodu. Nauczyciele powinni się doskonalić, jednak powinny się również odbywać wszystkie lekcje. Cieszy to, że odtąd będzie podstawa prawna do opłacania pracy osoby, która będzie zastępowała nauczyciela” – uzasadnia swą decyzję minister oświaty i nauki.
Odtąd uczniowie nie stracą żadnej lekcji, podczas gdy ich nauczyciele będą się kształcili na szkoleniach, uczestniczyli w projektach, będą sprawdzali prace z olimpiad lub z innych przyczyn nie będą mogli prowadzić lekcji. Za lekcje poprowadzone w zastępstwie kolegów nauczyciele otrzymają wynagrodzenie.

Dotychczas szkoły radziły sobie różnie – przykładowo pod tymczasową nieobecność nauczyciela np. fizyki uczniowie mieli dodatkowe lekcje matematyki, a po powrocie nauczyciela fizyki przedmiotowcy zamieniali się lekcjami. Niekiedy uczniowie otrzymywali zadania do samodzielnego wykonania.
— Żaden nauczyciel nie może pracować za darmo – mówił „Kurierowi” Zdzisław Mażejko, starszy specjalista wydziału budżetu i finansów samorządu rejonu solecznickiego. — Kiedy nauczyciel wyjeżdża na szkolenia lub nie może zjawić się w pracy z powodu choroby, szuka się dla niego zastępstwa, nauczyciela, który ma odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z planem nauczania uczniowie nie mogą być zwalniani z lekcji. Wszystko, co jest związane z wynagrodzeniem nauczyciela, w tym też opłata za dodatkowe lekcje, jest opłacane z koszyczka ucznia. Nowość została wprowadzona za podpisem minister rozkazu z dn. 23 lipca br. Nr V-791 „O zatwierdzeniu trybu wynagrodzenia za pracę dla pracowników placówek oświatowych i pedagogów innych placówek”.

Rozkaz został uzupełniony punktem, w którym się przewiduje, że kierownicy placówek oświatowych w ramach środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia, mogą przydzielić pracownikom dodatki za wysoką kwalifikację, wykonanie niezwłocznych, ważnych lub skomplikowanych prac, dopłaty za wypełnienie funkcji pracowników czasowo nieobecnych lub za pisemną zgodą pracownika – za wykonanie dodatkowych prac, o ile nie jest sporządzona dodatkowa umowa o pracy, ze wskazaniem konkretnego terminu, ale nie dłuższego niż do końca kalendarzowego roku. Ogólna suma dodatków i dopłat nie może przewyższać ustalonej wysokości wynagrodzenia służbowego pracownika.
***
Zastępstwo nauczycieli będzie opłacane z przeznaczonej dla samorządów dotacji na sfinansowanie koszyczka ucznia.
Print