Więcej

  Dla nauczycieli będą pieniądze za zastępstwo

  Czytaj również...

  Za lekcje prowadzone w zastępstwie nauczyciel otrzyma wynagrodzenie                      Fot. Marian Paluszkiewicz
  Za lekcje prowadzone w zastępstwie nauczyciel otrzyma wynagrodzenie Fot. Marian Paluszkiewicz

  Minister oświaty i nauki Litwy Audronė Pitrėnienė podpisała stosowne rozporządzenie, na mocy którego za lekcje prowadzone w zastępstwie współpracowników nauczyciele będą otrzymywali dodatkowe pieniądze.

  „Otrzymuję od rodziców wiele skarg, że często w szkołach nie odbywa się jedna druga lekcja. Tak nie powinno być – każda lekcja jest bardzo ważna. Po wyjeździe nauczyciela uczeń otrzymuje zadania do samodzielnego wykonania, jednakże proces nauczania, jego jakość niewątpliwie cierpią z tego powodu. Nauczyciele powinni się doskonalić, jednak powinny się również odbywać wszystkie lekcje. Cieszy to, że odtąd będzie podstawa prawna do opłacania pracy osoby, która będzie zastępowała nauczyciela” – uzasadnia swą decyzję minister oświaty i nauki.
  Odtąd uczniowie nie stracą żadnej lekcji, podczas gdy ich nauczyciele będą się kształcili na szkoleniach, uczestniczyli w projektach, będą sprawdzali prace z olimpiad lub z innych przyczyn nie będą mogli prowadzić lekcji. Za lekcje poprowadzone w zastępstwie kolegów nauczyciele otrzymają wynagrodzenie.

  Dotychczas szkoły radziły sobie różnie – przykładowo pod tymczasową nieobecność nauczyciela np. fizyki uczniowie mieli dodatkowe lekcje matematyki, a po powrocie nauczyciela fizyki przedmiotowcy zamieniali się lekcjami. Niekiedy uczniowie otrzymywali zadania do samodzielnego wykonania.
  — Żaden nauczyciel nie może pracować za darmo – mówił „Kurierowi” Zdzisław Mażejko, starszy specjalista wydziału budżetu i finansów samorządu rejonu solecznickiego. — Kiedy nauczyciel wyjeżdża na szkolenia lub nie może zjawić się w pracy z powodu choroby, szuka się dla niego zastępstwa, nauczyciela, który ma odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z planem nauczania uczniowie nie mogą być zwalniani z lekcji. Wszystko, co jest związane z wynagrodzeniem nauczyciela, w tym też opłata za dodatkowe lekcje, jest opłacane z koszyczka ucznia. Nowość została wprowadzona za podpisem minister rozkazu z dn. 23 lipca br. Nr V-791 „O zatwierdzeniu trybu wynagrodzenia za pracę dla pracowników placówek oświatowych i pedagogów innych placówek”.

  Rozkaz został uzupełniony punktem, w którym się przewiduje, że kierownicy placówek oświatowych w ramach środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia, mogą przydzielić pracownikom dodatki za wysoką kwalifikację, wykonanie niezwłocznych, ważnych lub skomplikowanych prac, dopłaty za wypełnienie funkcji pracowników czasowo nieobecnych lub za pisemną zgodą pracownika – za wykonanie dodatkowych prac, o ile nie jest sporządzona dodatkowa umowa o pracy, ze wskazaniem konkretnego terminu, ale nie dłuższego niż do końca kalendarzowego roku. Ogólna suma dodatków i dopłat nie może przewyższać ustalonej wysokości wynagrodzenia służbowego pracownika.
  ***
  Zastępstwo nauczycieli będzie opłacane z przeznaczonej dla samorządów dotacji na sfinansowanie koszyczka ucznia.
  Print

  Afisze

  Więcej od autora

  Z kapłańską misją w Papui-Nowej Gwinei

  Widząc nazwę kraju i ciemnoskóre twarze Papuasów, wielu kojarzy ten kraj z Afryką… Owszem, mamy tropikalny klimat i wiele politycznych czy ekonomicznych podobieństw, ale kultura ciąży bardziej ku Samoa czy Hawaiʻi niż do Afryki. Do niedawna, czyli zanim dotarli tu...

  Gdzie się mieszka na Litwie najlepiej

  Na indeks GKI składa się 41 wskaźników w 6 obszarach: materialne warunki życia; przedsiębiorczość ludności i konkurencyjność biznesu; usługi zdrowotne; usługi edukacyjne; demografia, aktywność obywatelska i społeczna; infrastruktura publiczna, jakość i bezpieczeństwo środowiska mieszkalnego. Za pomocą GKI można sprawdzić...

  Jak w kilku słowach zawrzeć trzy kłamstwa

  O Odznace Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą Ww. teksty ukazały się w odniesieniu odznaczeń przyznanych 2 maja z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą trzem zasłużonym Polakom na Litwie: byłemu wieloletniemu prezesowi Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół...

  Kryteria reorganizacji szkół określane przez rząd są sprzeczne z Konstytucją RL

  „Sąd Konstytucyjny wyraźnie orzekł, że rząd i ministerstwo oświaty w dużym stopniu przekroczyli swe kompetencje” — komentuje posłanka Beata Pietkiewicz. Sąd Konstytucyjny odniósł się do wniosku 57-osobowej grupy parlamentarzystów. Zwrócili się oni do SK, by zbadał on, czy ustalane przez...