76. rocznica wybuchu II wojny światowej

119
front -wojna 01
1 września na świecie jest oficjalną datą początku II wojny światowej, w której brało udział ponad 60 krajów

Choć 1 września na świecie jest oficjalną datą początku II wojny światowej, w której brało udział ponad 60 krajów, to jednak obchody rocznicowe w każdym kraju są bardziej lub mniej pamiętne i uroczyste. W niektórych, zwłaszcza w tych, które w tej wojnie wystąpiły w roli agresora, o tej dacie woli się w ogóle nie przypominać.

W Niemczech, które 76 lat temu napadając na Polskę, rozpętały piekło wojenne, 1 września jest datą obchodzoną w ramach politycznej poprawności, dlatego nie wywołuje większych refleksji społecznych i zadumy.

Rosja z kolei, w ogóle stara się odseparować z pamięci narodowej pierwszowrześniowe wydarzenia nadając pierwszeństwo napaści Niemiec na Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku oraz podkreślając szczególny wkład sowietów w zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami w maju 1945 r. Tymczasem o tym, że Związek Sowiecki 17 września wystąpił w roli agresora zdradziecko napadając na walczącą z Niemcami Polskę, w Rosji Władimira Putina już się nie mówi.

Co więcej, tamtejsza historiografia ponownie wraca do sowieckiej terminologii, nazywając atak na Polskę „wyzwoleniem spod polskiej okupacji” zachodnich rubieży sowieckich republik Białorusi i Ukrainy. Tamtejsi historycy mają pewien kłopot z wpisaniem w wyzwoleńczą doktrynę zajęcia Wilna i Wileńszczyzny i późniejszego przekazania tych terenów Litwie, która choć ogłosiła neutralność wobec agresji Niemiec i ZSRR na Polskę, to jednak rząd w Kownie nie odmówił przyjęcia z rąk Stalina okupowanych przez sowietów terenów Wileńszczyzny z Wilnem włącznie.

Było to zachowanie nie tyle kolidujące z neutralnością państwa litewskiego, co — jak się później okazało — sprzeczne z racją stanu, bo niespełna po roku od „odzyskania” Wilna z rąk sowietów, miasto i cała Litwa stały się ofiarą zaborczej polityki ówczesnego Związku Sowieckiego.
Obecnie coraz więcej historyków, również litewskich przyznaje, że sowiecka okupacja Litwy była wynikiem bliskowzroczności ówczesnych władz kraju, które skupione na konfrontacji z Polską nie dostrzegły realnego zagrożenia ze strony sowietów, jakie wynikało z tajnych protokołów do umów z 23 sierpnia 1939 roku między Hitlerem i Stalinem, którzy podzielili strefy wpływów. Litwa, podobnie jak Łotwa i Estonia, znalazła się w strefie geopolitycznych interesów Kremla.

Polska tymczasem została podzielona. Zachodnia część jej przypadła Niemcom, zaś wschodnią zagrabił Związek Sowiecki. W świetle dokumentów z 23 sierpnia, obecne tłumaczenie rosyjskich historyków, że napaść ZSRR na Polskę nie była agresją, lecz wyzwoleniem zachodniej Białorusi i Ukrainy (w innym przypadku też obroną miejscowej białoruskiej i ukraińskiej ludności przed niemiecką okupacją), nie wytrzymuje żadnej krytyki. Być może dlatego stanowisko rosyjskich historyków jest wspierane politycznie przez samego prezydenta Władimira Putina, który w kontekście sierpniowych układów z 1939 roku oświadczył, że „Polska padła ofiarą swojej polityki”. Raz też zarzucił, że Polska również była agresorem stojącym po stronie Niemiec, co też wpisuje się w rosyjską doktrynę propagowania świętowanej w okresie ZSRR Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, jako zamiennika II wojny światowej.

Tymczasem II wojna światowa była największym konfliktem zbrojnym ubiegłego stulecia. W konflikt było zaangażowanych 61 państw, a działania wojenne objęły 40 z nich. Zawierucha wojenna dotknęła ponad 1,7 mld ludzi, czyli 80 proc. mieszkańców globu. W wojnie po raz pierwszy w historii ludzkości użyto broni atomowej. Rzadko natomiast stosowano chemiczną broń masowej zagłady, bardziej znaną z działań I wojny światowej. Niemniej, podczas II wojny zginęło — według różnych źródeł — od 50 do 70 mln osób, z czego większość stanowiła ludność cywilna.

SONY DSC
W obozach koncentracyjnych masowo zabijano Żydów i Romów. Jedno z największych w tym regionie miejsc masowej zagłady znajduje się w podwileńskich Ponarach Fot. Marian Paluszkiewicz

Niemcy naziści prowadzili otwartą politykę eksterminacji niektórych narodów i grup społeczeństwa. W obozach koncentracyjnych masowo zabijano Żydów i Romów. Jedno z największych w tym regonie miejsc masowej zagłady znajduje się w podwileńskich Ponarach. Tu na rozkaz hitlerowców, a z rąk ich litewskich kolaborantów, zginęło około 100 tys. osób, głównie wileńskich Żydów oraz Polaków i osób innych narodowości. W okresie wojny na Litwie eksterminowano około 195 tys. osób narodowości żydowskiej, czyli 95 proc. całej mniejszości żydowskiej. Z rąk niemieckich i litewskich nazistów zginęło też około 50 tys. osób innych narodowości (głównie Polacy), a do obozów trafiło kolejnych 30 tys. osób.

II woja światowa rozpoczęła się od nocnego ataku III Rzeszy na Polskę. O godzinie 4.43 naziści zbombardowali Wieluń, a zaraz potem nastąpił ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte przez pancernik Schleswig-Holstein i agresja wzdłuż całej granicy niemiecko-polskiej.
17 września bez określonego w prawie międzynarodowym wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę również Armia Czerwona. ZSRR w nocie przedstawionej w nocy 17 września 1939 — już w chwili rozpoczęcia agresji — ambasadorowi RP w Moskwie Wacławowi Grzybowskiemu stwierdził jednostronnie zaprzestanie istnienia państwa polskiego.

Tegoroczne obchody wybuchu II wojny światowej w Polsce rozpoczną się 1 września tradycyjnie o godz. 4.45 pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża. Obchody tej tragicznej dla polskiego narodu daty odbędą się w całym kraju. W wojnie zginęło 5 800 000 polskich obywateli. Majątek narodowy został zniszczony niemalże w 40 proc. Po zakończeniu wojny Polska utraciła również niepodległość, którą odzyskała dopiero po półwieczu.

Print

5 KOMENTARZE

 1. Męczy mnie inne zagadnienie związane z atakiem sowietów na Polskę,a konkretnie :dlaczego Śmigły wraz zprezydentem nie ogłosili stanu wojny z ZSRR.Sporo wiem na ten temat,ąle wciąż 50 na 50 w moich rozważaniach jak i rozważniach zawodowych historyków.Jedno dla mnie jest jasne -Wódz Naczelny za wcześnie opuścił kraj.

 2. „O roku ów kto cię pamięta w naszym kraju” To był piękny ,słoneczny i ciepły wrzesień w Wilnie roku 1939r. Nastroje były patriotyczne.LOPP zalecał oklejanie okien paskami papieru na krzyż i rozdawano maski gazowe i instruowana jak zachować się w czasie ataku.To co nastąpiło potem było druzgocące i smutne.

 3. osobiscie co mažno powiedziec artykul napomniel nam o tragedyji naszych dziadkow i ojcow itd czesc i chwala za odwaga i honor,ježeli komentowac ta sytuacyja 1939r dužo jest napisano ksiąžek,možno powiedziec že každa rodzina polakow i žydow i ruskich itd to ksiąžka tylko nie opisana wszystkich,dlaczego zadają pytanie tak stalo się chyba te same politykiery i uczone niechcą masowo przyczyny mowic,napięcie polityczne czy ekonomiczne Hitlera zmusilo bo gdzies czytalem trocho,a jaki sens byl na Litwie ksiąžki pisac jak bronic się w razie wojny,czy možno zrownac dzialanie politykierow,niewiem može niemam racyji tak myslec ale ježeli wolnosc to dlaczego idzie tyle lat polityka w jedną bramkę ,znaczy znowu napięcie,jak Francyja i Niemcy starają się nie dopuscic wojny Lansbergais obzywa ich ciemne,sam Hitler z czego zaczol politykowac tež napisano i znowu trze szukac bo masowo cicho.a temat dlaczego i kto on byl i jak zacząl i czym konczyl obszerny i nam uwažam bacznosci trzeba a žeby takich nie bylo w polityce.

 4. Ta wojna nie była przypadkowa. Jej finał był z góry wyznaczony. Przypomnę tu fragment starożytnej wizji: „I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że Hitler zaatakuje także ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca. Na początku nic nie wskazywało na takie zakończenie wojny], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [wrogość wobec chrześcijan], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie powróciły do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem [powrót Rosji w tym kontekście oznacza kryzys, który przyćmi Wielką Depresję. Rozpadnie się nie tylko strefa euro, lecz także UE i NATO. Wtedy wiele krajów z dawnego bloku wschodniego opuści amerykańską strefę wpływów i powróci pod skrzydła Rosji]. I [król północy] wkroczy na południe [wiele wskazuje na Gruzję], ale nie będzie jak wcześniej [2008 – Gruzja], lub jak później [teraz – Ukraina. Tu także sukces i brak reakcji militarnej ze strony Zachodu], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [Amerykanie, na początku bez Brytyjczyków] i będzie utrapiony [to oznacza tu załamanie nerwowe] i zawróci” (Daniela 11:28-30a).

  Według tego scenariusza późniejsze, trzecie wejście na południe zakończy się konfrontacją militarną z USA i globalną wojną jądrową (Objawienie 6:4). „Powstanie naród przeciwko narodowi”, podobnie jak w 2008, a potem „królestwo przeciwko królestwu”. Nie będzie to koniec świata, lecz jak stwierdził Jezus – „początek bólów porodowych” (Mateusza 24:7,8).

  Po tej wojnie zostanie ustanowiona „ohyda spustoszenia” – rząd światowy (Daniela 11:31). Ta „bestia” spustoszy mniejszości chrześcijańskie (Objawienie 13:1,2,7; Mateusza 24:15,21,22).

  Zaraz po tym ucisku wybuchnie kolejna wojna światowa (Daniela 11:40-43; Mateusza 24:29). Tym razem triumfować będzie Rosja i jej sojusznicy. Zapewne będą wśród nich także Chińczycy. Nikt nie oprze się tej „szarańczy” (Joela 2:1-11). Izrael także będzie wówczas okupowany (por. Ezechiela 39:23-29).

  Na marginesie dodam, że „królem południa” będzie wówczas przyszłe imperium anglo-amerykańskie (Objawienie 13:11). Od roku 1882 do dziś jest nim Wielka Brytania. Rosja przejęła rolę „króla północy” też w drugiej połowie XIX wieku, rozciągając wpływy na obszary należące niegdyś do Seleukosa I (Daniela 11:27).

Comments are closed.