Więcej

  W rejonie wileńskim będzie promowana działalność ochotniczej straży pożarnej

  Czytaj również...

   Ochotnicze straże pożarne były głównym tematem spotkania
  Ochotnicze straże pożarne były głównym tematem spotkania

   16 września b.r. w Samorządzie Rejonu wileńskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządu Rejonu wileńskiego i Komendy Ratowniczej Straży Przeciwpożarowej Okręgu Wileńskiego.

  Zastępca mera Samorządu Rejonu wileńskiego Czesław Olszewski, dyrektor Komendy Ratowniczej Straży Przeciwpożarowej Okręgu Wileńskiego Rimantas Steponavičius, kierownik nadzoru Państwowej Służby Przeciwpożarowej Okręgu Wileńskiego Arturas Vaišnoras, kierownik Służby Przeciwpożarowej Okręgu Wileńskiego Kestutis Velikianecas, kierownik Wydziału Porządku Publicznego Samorządu Rejonu wileńskiego Tadeusz Bujko i specjaliści z Wydziału Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Pracy omówili zagadnienia prawnego unormowania ochotniczej straży pożarnej, szkolenia wolontariuszy straży pożarnej, pomocy samorządu dla strażaków ochotników, powołania kuratora procesu wolontariatu oraz upowszechniania procesu wolontariatu w rejonie wileńskim.
  Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie zmiany Ustawy o Bezpieczeństwie Przeciwpożarowym, na których podstawie na Litwie będą uprawomocnione dobrowolne organizacje strażackie.
  Dyrektor Komendy Ratowniczej Straży Przeciwpożarowej Okręgu Wileńskiego Rimantas Steponavičius podczas spotkania powiedział, że strażacy ochotnicy poprzez działania edukacyjne i profilaktyczne będą mogli bezpośrednio przyczynić się do promowania profesjonalnych straży pożarnych.
  Zastępca mera Samorządu Rejonu wileńskiego Czesław Olszewski zapewnił wszelką niezbędną pomoc i wsparcie w organizacji i upowszechniania informacji o działalności straży ochotniczej. Ponadto w trakcie spotkania ustalono, że kwestie unormowania procesu strażaków ochotników, kwestie organizacyjne, szkoleniowe i udzielania informacji będą omawiane na posiedzeniach Rady Samorządu.
  Więcej o wolontariacie strażaków będzie można dowiedzieć się 26 września na Dożynkach Rejonowych w zagrodzie Ratowniczej Straży Przeciwpożarowej Okręgu Wileńskiego.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...