Spełniły się marzenia dzieci z przedszkola w Mejszagole

Uśmiechnięte twarze i radość towarzyszyła maluchom podczas święta
Uśmiechnięte twarze i radość towarzyszyła maluchom podczas święta

Jeszcze w roku 2011 została ukończona rekonstrukcja przedszkola w Mejszagole. Odnowione pomieszczenia, ocieplony budynek nie tylko podobały się dzieciom i ich rodzicom, ale również pracującemu personelowi.

Zostawało tylko nieuporządkowane środowisko, które kłuło oczy. Przedszkolacy nie mieli żadnego placu zabaw ani piaskownicy, a marzeniem całej społeczności placówki wychowania przedszkolnego stało się uporządkowanie środowiska tej placówki. Od wpisu w planie strategicznym przedszkola do realizacji marzenia minęły cztery lata. We wrześniu 2015 roku, dzieci już korzystały z nowego boiska sportowego i placu zabaw. Kompleksowa budowla, składająca się z różnobarwnych konstrukcji, dostosowane dla dzieci wszystkich grup wiekowych, nie tylko ubarwiła przedszkole, ale również środowisko całego miasteczka.
29 września br. społeczność przedszkola w Mejszagole urządziła oficjalną uroczystość otwarcia placu zabaw dla dzieci oraz boiska sportowego. Przybyli dostojni goście – ksiądz Józef Aszkiełowicz, Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, posłanka na Sejm RL Rita Tamašunienė, radny Samorządu Rejonu Wileńskiego Władysław Kondratowicz, zastępca kierownika Wydziału Oświaty Sofia Ryżowa, rodzice, sponsorzy, kierownicy innych placówek oświatowych. Dyrektor przedszkola w Mejszagole Iwona Matwiejko zaznaczyła, że ten projekt od początku do końca był realizowany wysiłkiem społeczności przedszkola.
Administracja przedszkola wspólnie z Radą, składającą się z rodziców i personelu przedszkola przygotowywały wniosek, regularnie omawiały rozwiązania techniczne projektu, konsultowały się z pracownikami innych instytucji edukacyjnych. Ponieważ objętość projektu była pokaźna, nie na wszystko wystarczyło środków Unii Europejskiej, więc musiano skorzystać z pomocy przyjaciół i „włączyć” myślenie twórcze. Tak udało się urządzić nową piaskownicę, stoły i ławki. Projekt poprzez swój zakres jest jedną z największych inicjatyw tego rodzaju i jednym z tych, które zrealizowano z wielką miłością. Dyrektor zaprezentowała gościom każdą przestrzeń. Przy największej altance czekała niespodzianka – „Święto plonów“ przedszkolaków. Maluchy wraz z wychowawczyniami przygotowały stoły z poczęstunkiem i przedstawienia. Goście mieli okazję zobaczyć, jak wszystkie przestrzenie przedszkola są dostosowane do edukacji i jak jest uporządkowane środowisko. Uroczystości kontynuowano w sali. Przedszkolacy powitali gości pieśniami i tańcami, a za piękne występy zostali nagrodzeni słodyczami.
Mer Maria Rekść cieszyła się, że w rejonie mamy takich kierowników przedszkoli jak Iwona Matwiejko. Jest w stanie zmobilizować całą wspólnotę do pracy i co najważniejsze, umie nie tylko planować na papierze, ale i realizować te plany.
Posłanka Rita Tamašunienė cieszyła się, że priorytetem władz Samorządu Rejonu Wileńskiego jest edukacja. Doskonale uporządkowana infrastruktura w ostatnim czasie, dobre warunki edukacyjne pozwalają dzieciom rosnąć w bezpiecznym i twórczym środowisku.
Ksiądz Józef Aszkiełowicz życzył, aby nie zmniejszała się ilość dzieci i żeby młode rodziny nie bały się mieć więcej potomstwa, ponieważ jeśli Bóg dał dziecko, da i środki na jego wychowanie.
Uczestnicy święta otrzymali wspaniałe prezenty od przedszkolaków – miód i chleb. Dyrektorka chwaliła się, że ma twórczych i obywatelskich rodziców, którzy ciągle wspierają przedszkole i przyczyniają się do jego pracy. I tym razem rodzice wyróżnili się – sami piekli chleb. Na zakończenie dyrektor zacytowała stare przysłowie o przyjaciołach, że wolałaby mieć 100. przyjaciół niż tyleż rubli, ponieważ w czasie realizacji projektu dyrektor poczuła bardzo dobrze, co znaczy mieć wielu dobrych przyjaciół.