Zebranie Polskiej Frakcji Związku Wolności Litwy

6 października odbyło się zebranie Polskiej Frakcji Związku Wolności Litwy, na którym zostały przyjęte dokumenty regulacyjne, dotyczące pracy tej frakcji. Podczas zebrania został wybrany prezes i dwóch jego zastępców.

Prezesem został Zygmunt Klonowski, przedsiębiorca, jeden z założycieli Forum Polskiej Przedsiębiorczości „Korona” i pierwszy prezes tej instytucji oraz, który jest odznaczony — przez prezydenta RP — Złotym Krzyżem Zasługi za rozwój polsko-litewskiej współpracy gospodarczej.
Zastępcami zostali — Roman Górecki-Mickiewicz, przedsiębiorca, potomek wieszcza Adama Mickiewicza, Stanisław Tarasiewicz, dziennikarz „Kuriera Wileńskiego”.
Na zebraniu zostały rozpatrzone zagadnienia dotyczące przyjęcia nowych członków. Także zatwierdzono plan działania na najbliższy okres.

Inf. wł.