Więcej

  Kwesta „Pomnikom Rossy” na cmentarzach Wileńszczyzny

  Czytaj również...

  Pieniądze zebrane podczas kwesty zostaną wykorzystane na renowację pomników na Rossie                      Fot. archiwum
  Pieniądze zebrane podczas kwesty zostaną wykorzystane na renowację pomników na Rossie Fot. archiwum

  Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie i Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą w dniach 31 października-1 listopada zorganizowały kwestę na rzecz Rossy na cmentarzach Wileńszczyzny.

  W tym roku kwesta odbyła się w Solecznikach, Niemenczynie, Mejszagole, Miednikach, Suderwie, Połukniach, Turgielach, Szumsku, Butrymańcach, Bujwidzach, Rudominie, Taboryszkach, Ławoryszkach, Kowalczukach, Pakienie, Niemieżu, Duksztach, Ejszyszkach i na Rossie.

  W imieniu organizatorów chciałbym podziękować uczniom, nauczycielom, harcerzom, wszystkim wolontariuszom, kapłanom, którzy przyczynili się do kwesty.
  Dziękujemy Warszawskiemu Towarzystwu Lekarskiemu, a szczególnie dr Krystynie Podgórskiej oraz dr Marianowi Baranickiemu za pomoc finansową w wydrukowaniu plakatów, radiu „Znad Wilii”, portalowi „Wilnoteka.lt”, radiu litewskiemu audycji w języku polskim, redakcjom „Kuriera Wileńskiego”, „Tygodnika Wileńszczyzny”, „Naszej Gazety”, „Magazynu Wileńskiego”. Dziękujemy również „Macierzy Szkolnej” i Domowi Kultury Polskiej, a szczególnie Arturowi Ludkowskiemu, Krystynie Zimińskiej, Walerii Kozłowskiej, Barbarze Bartosewicz i Renacie Naumowicz.

  W Solecznikach w kweście brali udział Mariola i Aleksander Pieszko, Teresa Grudzińska, Łucja Dudojć, proboszcz ks. Wacław Wołodkowicz z ministrantami, 7 SDH „Step”: Dominik Mockus, Deimantas Paszkewiczius, Nikita Prokudin, Beata Zarumna (p. o. drużynowa), 8 SDH „Zodiak”: Jula Aleksandrowicz, Adriana Chaczkowska, Anżelika Czerniawska, Daria Kabanowa, Agata Kewra, Kamila Matulewicz, Karolina Michajłowska, Gabriela Mockute, Emila Prowłocka, Katarzyna Puraite, Emilia Silkaite, Monika Suckiel.

  W Niemenczynie organizatorem kwesty był Paweł Żemojcin, a pomagali mu wolontariusze: Łukasz Mikielewicz, Artur Rusiecki, Radek Piotrowski, Ernest Mieczkowski, Dawid Pawlun, Artur Jan Kiernowicz.

  W Mejszagole dziękujemy dyrektor Alfredzie Jankowskiej oraz harcerzom: Monice Szydlowskiej, Justynie Leonowicz, Inesie Pileckiej, Karolinie Pietkevičiūtė oraz ks. Józefowi Aszkiełowiczowi.

  W Miednikach dziękujemy dyrektor Mieczysławie Pietkiewicz oraz harcerzom — Jarosławowi Tankielunowi, Katarzynie Aszkiełowicz, Andrzejowi Lenkowskiemu, Andrzejowi Tunkiewiczowi.

  W Suderwie dziękujemy ks. Stanisławowi Matiukiewiczowi, dyrektor szkoły Teresie Młyńskiej, socjalnemu pedagogowi Agacie Jacznik oraz uczniom: Agacie Wincełowicz, Rajmondowi Kardis, Adrianowi Stankevičiusowi, Markowi Michalkiewiczowi, Jolancie Girulskiej, Janinie Truszyńskiej, Wanesie Sudujko.
  W Połukniach dziękujemy Renacie Joknienė, wolontariuszom — Katarzynie Wierszyło, Amelii Moconko, Urszuli Charukiewicz, Patrycji Makutonowicz, Izabeli Matulewicz.

  W Turgielach dziękujemy Magdalenie Klepka oraz pomocniczce, emerytowanej nauczycielce Danucie Gryniewicz.
  W Szumsku dziękujemy dyrektor Janinie Zinkiewicz oraz uczniom Szkoły Podstawowej w Szumsku.

  W Butrymańcach dziękujemy dyrektor Teresie Sawiel, nauczycielom Stanisławie Rodziewicz, Marii Ładziato, Lechowi Rożanowskiemu, Annie Szumskiej, uczennicom Agnieszce Wojciechowicz i Krystynie Szulc.

  W Bujwidzach dziękujemy dyrektor Halinie Rawdo, ks. Ryszardowi Pieciunowi, nauczycielce Ilonie Masiewicz oraz uczniom — Karolowi Mikielewiczowiu, Edmundowi Soczywko, Ernestowi Juchniewiczowi, Bogdanowi Rynkiewiczowi, Markowi Łuczyńskiemu.

  W Rudominie dziękujemy dyrektor Żanecie Jankowskiej, wicedyrektor Honoracie Romanowskiej oraz uczniom gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie.

  W Taboryszkach dziękujemy doktor Reginie Wiercińskiej.
  W Ławaryszkach dziękujemy dyrektor Annie Ancewicz oraz uczniom szkoły średniej w Ławoryszkach.

  W Kowalczukach dziękujemy dyrektorowi Zygmuntowi Jaświnowi oraz uczniom szkoły, którzy brali udział w kweście.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  W Pakienie dziękujemy dyrektor Janinie Małyszko oraz uczniom Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza.

  W Niemeżu dziękujemy nauczycielom — Irenie Boczarowej i Annie Mackiel, Arturowi Mackiewiczowi, Albertowi Tomaszewiczowi, Arnoldowi Danusewiczowi i Władimirowi Telepcowowi.
  Dziękujemy dyrektor Czesławie Bartoszewicz oraz uczniom Szkoły Podstawowej w Duksztach.

  Dziękujemy administracji i uczniom gimnazjum w Ejszyszkach za udział w kweście.

  Dziękujemy Związkowi Harcerstwa Polskiego na Litwie za udział w kweście na cmentarzu na Rossie.

  4 listopada 2015 roku w DKP w obecności komisji (Krystyna Zimińska, Waleria Kozłowska, Barbara Bartosewicz, Dariusz Żybort) zostały otwarte puszki i policzone zebrane podczas kwesty pieniądze. Ogółem zebrano 4 882,82 euro i 245,05 PLN zł. Wszystkie zebrane podczas kwesty pieniądze zostaną przekazane Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starą Rossą i zostaną wykorzystane na renowację pomnika wybranego przez Komitet.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Dariusz Żybort

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Polonez polskich maturzystów na placu Katedralnym 2024 [GALERIA]

  Polski taniec narodowy wspólnie wykonali abiturienci Liceum im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela i Gimnazjum w Grzegorzewie. Więcej w...

  Małgorzata Mazurek: „Kongres Rodzin Polonijnych to inwestycja w siebie i rodzinę”

  Na najbliższym Kongresie w dniach 23-25 sierpnia, którego temat brzmi „Rodzina Polonijna miejscem spotkania i rozwoju” — Małgorzata Mazurek wraz z mężem jako prelegenci poruszą często pomijane zagadnienie reemigracji. Sami po wielu latach spędzonych w Niemczech i Luksemburgu zdecydowali...

  Przegląd BM TV z profesorami z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Tomaszem Nowickim i Jackiem Gołąbiowskim

  Jacek Gołąbiowski: Uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, konferencji poświęconej właśnie organizacjom polskim z granicą. Już od 3 lat realizujemy projekt Ministerstwa Nauki, obecnie Szkolnictwa Wyższego polegający na badaniu aktywności organizacji polskich za granicą. To...

  Gitanas Nausėda zaprzysiężony na prezydenta Litwy. Kadencja potrwa do 2029 roku

  Podczas uroczystego posiedzenia parlamentu głowa państwa położyła rękę na konstytucji i przysięgła wierność Republice Litewskiej i Konstytucji, uczciwe wypełnianie obowiązków i sprawiedliwość wobec wszystkich. Nausėda wypowiedział również słowa „niech mi Bóg dopomoże”, choć ze względu na prawa osób niewierzących, składający...