Więcej

  Podwójne święto w Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu

  Czytaj również...

   W trakcie nabożeństwa nowy sztandar został poświęcony przez ks. Rusłana Wilkiela
  W trakcie nabożeństwa nowy sztandar został poświęcony przez ks. Rusłana Wilkiela

  10 grudnia w Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu rej. wileńskiego odbyła się uroczysta ceremonia wyświęcenia i przekazania sztandaru gimnazjum oraz otwarcia nowego boiska sportowego.

  Na uroczystość przybyli posłanka na Sejm RL Rita Tamašunienė, wicemer Samorządu Rejonu wileńskiego Jan Gabriel Mincewicz, kuratorka Gimnazjum w Podbrzeziu, specjalistka Wydziału Oświaty Alicja Balcewicz i wójt Gminy w Podbrzeziu Henryk Gierulski. W uroczystości wzięli udział przyjaciele gimnazjum z Polski – delegacja Powiatu Białobrzeskiego oraz uczniowie i nauczyciele i ze Szkoły Podstawowej w Sulejówku.
  Uroczystość rozpoczęła się od nabożeństwa, które odprawił proboszcz Parafii Odnalezienia Krzyża św. Rusłan Wilkiel.

  Gimnazjaliści zaprezentowali swoje talenty podczas przygotowanego programu artystycznego
  Gimnazjaliści zaprezentowali swoje talenty podczas przygotowanego programu artystycznego

  Podczas mszy św. kapłan wyświęcił nowy sztandar gimnazjum, który na ręce dyrektor gimnazjum przekazała dyrekcja Szkoły Podstawowej w Sulejówku.
  Po mszy św. dyrektor gimnazjum serdecznie podziękowała za opiekę nad gimnazjum, za wysiłki na rzecz poprawy życia społeczności gimnazjum i za nowy sztandar. Dziękowała również wszystkim, którzy przyczynili się do urządzenia nowego boiska sportowego. Cieszyła się, że teraz dzieci będą miały więcej możliwości do uprawiania sportu i jest przekonana, że z tego boiska dzieci będą bardzo zadowolone. Nowe boisko sportowe urządzono z funduszy Samorządu Rejonu wileńskiego oraz Departamentu Kultury Fizycznej i Sportu przy Rządzie Republiki Litewskiej.

  Podczas uroczystości gratulacje w imieniu mer Samorządu Rejonu wileńskiego złożył zastępca mera Jan Gabriel Mincewicz, pozdrowił całą społeczność gimnazjum i życzył uczniom, by na swojej drodze życia zawsze brali przykład z patrona szkoły – św. Stanisława Kostki.
  Po części oficjalnej odbył się koncert, który dla wszystkich zebranych podarowali uczniowie gimnazjum i młodzi goście ze Szkoły Podstawowej w Sulejówku.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...