Więcej

  Posiedzenie Polskiej Frakcji Związku Wolności Litwy

  Czytaj również...

  frakcjaWe wtorek, 19 stycznia, odbyło się posiedzenie Polskiej Frakcji Związku Wolności Litwy. Na spotkaniu omówiono problemy dotyczące szkolnictwa polskiego na Litwie. W trakcie dyskusji poruszono nie tylko problemy, ale także omówiono sposoby ich rozwiązania.

  Jako podstawowy problem wyszczególniono brak ogólnej strategii rozwoju polskiego szkolnictwa na Litwie, na skutek której cierpi poziom nauczania w placówkach oświatowych oraz poziom znajomości wiedzy z języka ojczystego u uczniów.

  Omówiono formy pomocy ze strony państwa polskiego dla szkół polskich na Litwie. Ustalono, że finansowanie powinno być przyznawane na konkretne cele i projekty, które muszą być zrealizowane.

  Kolejnym problemem jest brak należytej promocji polskich szkół na Litwie w mediach, samorządach, za pośrednictwem „Macierzy Szkolnej” na Litwie. Omówiono kwestię niedostatecznego propagowania polskiej kultury w środowisku polskim, co negatywnie odbija się również na szkolnictwie.

  Poruszono kwestię potrzeby przygotowania specjalnego programu do nauki języka litewskiego na różnych poziomach szkół polskich na Litwie tak, by nauka języka państwowego nie zniechęcała uczniów, lecz była odpowiednio dostosowana. Omówiono też potrzebę wprowadzenia obowiązkowego egzaminu maturalnego z języka polskiego.
  Wskazano na potrzebę korzystania z mediów polskich, zwłaszcza z telewizji publicznej Polski.

  Ustalono, że Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” jest nieudolne i nieskuteczne. Prezes Stowarzyszenia Józef Kwiatkowski nie spełnia nowoczesnych wymagań, stawianych przed kierownikiem tak znaczącej organizacji.

  Pierwsze posiedzenie wykazało, że dyskusja na temat szkolnictwa polskiego na Litwie jest potrzebna i będzie kontynuowana w ramach Polskiej Frakcji Związku Wolności Litwy.

  Inf. wł.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  „Diamenty polskiej chóralistyki” w Wilnie

  Koncerty odbędą się: we czwartek, 2 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Józefa w dzielnicy Zameczek (ul. Tolminkiemio 4); w piątek, 3 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Ducha przy ul. Dominikonų; w sobotę, 4 maja o...

  „Powstali 1863–64”. Wystawa Muzeum Historii Polski w Wilnie

  Plenerowa wystawa zorganizowana z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego będzie prezentowana na dziedzińcu Muzeum Narodowego — Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. Pierwsza część — historia powstania 1863–1864 przedstawiona w szesnastu pawilonach Ekspozycja w litewskiej, polskiej i angielskiej wersji językowej składa się...

  Przegląd BM TV z Jerzym Wójcickim, redaktorem naczelnym „Słowa Polskiego” w Winnicy, na Ukrainie

  Rajmund Klonowski: Jak się ma „Słowo Polskie” obecnie? Jak wpływa na to sytuacja rosyjskiej agresji na Ukrainę? Zacznijmy od tego, kto jest czytelnikiem „Słowa Polskiego”? Jerzy Wójcicki: Jesteśmy jednym z trzech polskojęzycznych czasopism na Ukrainie, po „Dzienniku Kijowskim”, „Kurierze Galicyjskim”....

  „Nadzieja wtedy się rozpala, kiedy miłość pochyla się nad bólem”. Opowieść Elvyry

  — Los wystawił mnie na wiele trudnych prób — zaczyna swą opowieść pochodząca z Olity Elvyra. — Czasami nawet mam wrażenie, że całe moje życie to jedna wielka próba. Tę ostatnią przetrwała, jak twierdzi, tylko dzięki ludziom szlachetnego serca, którzy...