Więcej

  Sprawozdanie z pracy Służby Ochrony Cywilnej ASRW za 2015 r. – rok wypełniony pracą

  Czytaj również...

  Sprawozdanie przedstawił gł. specjalista ds. bezpieczeństwa cywilnego i pracy Tadeusz Czerniawski
  Sprawozdanie przedstawił gł. specjalista ds. bezpieczeństwa cywilnego i pracy Tadeusz Czerniawski

  2 marca w gmachu Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (ASRW) zostało przedstawione sprawozdanie z pracy Służby Ochrony Cywilnej Samorządu Rejonu Wileńskiego za rok 2015. Przedstawił je gł. specjalista ds. bezpieczeństwa cywilnego i pracy Tadeusz Czerniawski.

  Według niego, w ubiegłym roku został sporządzony i zatwierdzony harmonogram oświaty mieszkańców w zakresie ochrony cywilnej, a także zatwierdzony plan środków prewencyjnych rejonu wileńskiego.

  Dane dotyczące działalności administracji samorządu zostały przekazane Zarządowi Ratownictwa Przeciwpożarowego Okręgu Wileńskiego.

  W r. 2015. zgodnie z zatwierdzonym planem działań dokonano 9 kontroli stanu ochrony cywilnej w gimnazjach, szkołach i przedszkolach rejonu wileńskiego, a także według planu Departamentu Ratownictwa Przeciwpożarowego dokonano sprawdzenia niebezpiecznego obiektu ZSA „EMSI”

  Podpisano umowę o współpracy z nadawcą (RADIOCENTRAS) w sprawie informowania ludności w wypadku powstania sytuacji ekstremalnych.
  Przez cały rok uczestniczono w szkoleniach pracowników, odpowiedzialnych za realizację funkcji ochrony cywilnej w samorządzie. Ponadto był skorygowany plan środków sytuacji ekstremalnych.
  Wszystkie budynki bezpieczeństwa zbiorowego rejonu wileńskiego oznaczono znakiem ochrony cywilnej (55 budynków), odnowiono listę członków Komisji Sytuacji Ekstremalnych oraz Centrum Operacyjnego.
  Jako ważne osiągnięcie T. Czerniawski wymienił to, że w roku 2015 pracownicy służby ochrony cywilnej podpisali umowę z ZSA „Eukovita”, co pozwoliło mieszkańcom dodatkowo dołączyć do systemu uprzedzania i informowania mieszkańców (SUIM). Ponadto została przejrzana i skorygowana lista Samorządu rejonu wileńskiego, dotycząca potencjalnych zagrożeń i analizy sytuacji ekstremalnych.

  2015. zgodnie z harmonogramem dwukrotnie włączano syreny kontrolne. Stwierdzono, że wszystkie syreny działają.
  Odbywały się również szkolenia specjalistów. Członkowie Komisji ds. Sytuacji Ekstremalnych i Centrum Operacyjnego brali udział w szkoleniach w zakresie ochrony cywilnej, które odbywały się w Szkole Ratownictwa Przeciwpożarowego, uczestniczyli w ćwiczeniach stołowych. Według harmonogramu Zarządu Przeciwpożarowego i Ratownictwa Okręgu Wileńskiego (ZPROW), pracownicy Wydziału Ochrony Cywilnej  organizowali szkolenia i ćwiczenia stołowe członkom Centrum Operacji i Sytuacji  Ekstremalnych Samorządu Rejonu Wileńskiego, urzędnikom i pracownikom  Samorządu Rejonu Wileńskiego,  zatrudnionym na podstawie umów o pracę zorganizowano 3-godzinowe ćwiczenia ochrony cywilnej.

  Jak co roku, w 2015 roku wiele uwagi poświęcono edukacyjnej ekologicznej działalności prewencyjnej: w gminach, szkołach rozpowszechniano plakaty ,,Nie pal trawy“, w gazecie rejonowej „Tygodnik Wileńszczyzny“ publikowano artykuły o tematyce ochrony cywilnej, na stronie internetowej ASRW zamieszczano informacje o szkodzie wyrządzanej przez palenie trawy, wspólnie z pracownikami ZPROW uczestniczono w rajdach ,,Nie pal trawy“

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Wiele zrobiono, aby zapewnić bezpieczeństwo bytowe – na stronie internetowej www.vrsa.lt informuje się na bieżąco, jak zachowywać się nad wodą podczas odpoczynku w sezonie letnim i zimowym, w gimnazjach, szkołach i przedszkolach  rejonu rozpowszechniono plakaty i filmy o tematyce ochrony cywilnej, uczniowie placówek oświatowych rejonu uczestniczyli w konkursie zorganizowanym przez  ZPROW ,,Bądź bezpieczny”, oprócz tego przez cały rok udzielano pomocy metodycznej dla gimnazjów, szkół i wszystkim mieszkańcom rejonu na ich prośbę.

  Każdego roku (w marcu-kwietniu) w gimnazja i szkołach jest organizowany Miesiąc Bezpieczeństwa.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...