Więcej

  Sprawozdanie z pracy Służby Ochrony Cywilnej ASRW za 2015 r. – rok wypełniony pracą

  Czytaj również...

  Sprawozdanie przedstawił gł. specjalista ds. bezpieczeństwa cywilnego i pracy Tadeusz Czerniawski
  Sprawozdanie przedstawił gł. specjalista ds. bezpieczeństwa cywilnego i pracy Tadeusz Czerniawski

  2 marca w gmachu Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (ASRW) zostało przedstawione sprawozdanie z pracy Służby Ochrony Cywilnej Samorządu Rejonu Wileńskiego za rok 2015. Przedstawił je gł. specjalista ds. bezpieczeństwa cywilnego i pracy Tadeusz Czerniawski.

  Według niego, w ubiegłym roku został sporządzony i zatwierdzony harmonogram oświaty mieszkańców w zakresie ochrony cywilnej, a także zatwierdzony plan środków prewencyjnych rejonu wileńskiego.

  Dane dotyczące działalności administracji samorządu zostały przekazane Zarządowi Ratownictwa Przeciwpożarowego Okręgu Wileńskiego.

  W r. 2015. zgodnie z zatwierdzonym planem działań dokonano 9 kontroli stanu ochrony cywilnej w gimnazjach, szkołach i przedszkolach rejonu wileńskiego, a także według planu Departamentu Ratownictwa Przeciwpożarowego dokonano sprawdzenia niebezpiecznego obiektu ZSA „EMSI”

  Podpisano umowę o współpracy z nadawcą (RADIOCENTRAS) w sprawie informowania ludności w wypadku powstania sytuacji ekstremalnych.
  Przez cały rok uczestniczono w szkoleniach pracowników, odpowiedzialnych za realizację funkcji ochrony cywilnej w samorządzie. Ponadto był skorygowany plan środków sytuacji ekstremalnych.
  Wszystkie budynki bezpieczeństwa zbiorowego rejonu wileńskiego oznaczono znakiem ochrony cywilnej (55 budynków), odnowiono listę członków Komisji Sytuacji Ekstremalnych oraz Centrum Operacyjnego.
  Jako ważne osiągnięcie T. Czerniawski wymienił to, że w roku 2015 pracownicy służby ochrony cywilnej podpisali umowę z ZSA „Eukovita”, co pozwoliło mieszkańcom dodatkowo dołączyć do systemu uprzedzania i informowania mieszkańców (SUIM). Ponadto została przejrzana i skorygowana lista Samorządu rejonu wileńskiego, dotycząca potencjalnych zagrożeń i analizy sytuacji ekstremalnych.

  2015. zgodnie z harmonogramem dwukrotnie włączano syreny kontrolne. Stwierdzono, że wszystkie syreny działają.
  Odbywały się również szkolenia specjalistów. Członkowie Komisji ds. Sytuacji Ekstremalnych i Centrum Operacyjnego brali udział w szkoleniach w zakresie ochrony cywilnej, które odbywały się w Szkole Ratownictwa Przeciwpożarowego, uczestniczyli w ćwiczeniach stołowych. Według harmonogramu Zarządu Przeciwpożarowego i Ratownictwa Okręgu Wileńskiego (ZPROW), pracownicy Wydziału Ochrony Cywilnej  organizowali szkolenia i ćwiczenia stołowe członkom Centrum Operacji i Sytuacji  Ekstremalnych Samorządu Rejonu Wileńskiego, urzędnikom i pracownikom  Samorządu Rejonu Wileńskiego,  zatrudnionym na podstawie umów o pracę zorganizowano 3-godzinowe ćwiczenia ochrony cywilnej.

  Jak co roku, w 2015 roku wiele uwagi poświęcono edukacyjnej ekologicznej działalności prewencyjnej: w gminach, szkołach rozpowszechniano plakaty ,,Nie pal trawy“, w gazecie rejonowej „Tygodnik Wileńszczyzny“ publikowano artykuły o tematyce ochrony cywilnej, na stronie internetowej ASRW zamieszczano informacje o szkodzie wyrządzanej przez palenie trawy, wspólnie z pracownikami ZPROW uczestniczono w rajdach ,,Nie pal trawy“

  Wiele zrobiono, aby zapewnić bezpieczeństwo bytowe – na stronie internetowej www.vrsa.lt informuje się na bieżąco, jak zachowywać się nad wodą podczas odpoczynku w sezonie letnim i zimowym, w gimnazjach, szkołach i przedszkolach  rejonu rozpowszechniono plakaty i filmy o tematyce ochrony cywilnej, uczniowie placówek oświatowych rejonu uczestniczyli w konkursie zorganizowanym przez  ZPROW ,,Bądź bezpieczny”, oprócz tego przez cały rok udzielano pomocy metodycznej dla gimnazjów, szkół i wszystkim mieszkańcom rejonu na ich prośbę.

  Każdego roku (w marcu-kwietniu) w gimnazja i szkołach jest organizowany Miesiąc Bezpieczeństwa.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...