2
Polska szkoła — to jednak dobra szkoła

Przez ostatnie lata słowa – szkoła polska na Litwie – niestety, najpierw kojarzą się z nieustającą walką o ich zachowanie, walką przeciwko dyskryminacji ze strony władz litewskich.
Ujednolicenie egzaminu z litewskiego, brak odpowiednio przygotowanych programów nauczania języka państwowego, reorganizacja, a de facto zamykanie szkół polskich w Wilnie, chroniczny brak polskich podręczników, to zaledwie tylko część problemów, z jakimi zmaga się na co dzień nasza szkolna społeczność.

A jednak na przekór wszystkiemu, szkoły polskie na Litwie to dobre szkoły. Potwierdza to najnowszy ranking przeprowadzony przez czasopismo „Reitingai”.
Z 402 gimnazjów, działających na Litwie, wileńskie polskie Gimnazjum im. Jana Pawła II znalazło się na 33. miejscu. Inne polskie stołeczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza jest na 48. miejscu. Gimnazjum im. Józefa Kraszewskiego w Nowej Wilejce uplasowało się na 54. Gimnazjum w Pogirach jest 81. Jeszcze szereg gimnazjów z polskim językiem wykładowym mieści się w środku tego rankingu.

Biorąc pod uwagę to, że autorzy rankingu w swoich obliczeniach opierali się między innymi na takich kryteriach jak te, ilu uczniów wstąpiło na studia wyższe za pierwszym podejściem oraz średnia ocena na egzaminach maturalnych — to rodzice przyszłych pierwszaków, którzy wahają się, do jakiej szkoły — polskiej czy litewskiej — oddać dziecko takich wahań mieć nie powinni.
Tylko do polskiej!

2 odpowiedzi to Polska szkoła — to jednak dobra szkoła

  1. Litwin mówi:

    “kojarzą się z nieustającą walką o ich zachowanie, walką przeciwko dyskryminacji ze strony władz litewskich”. Robert, to schizofrenia paranoidalna – typ schizofrenii, w przebiegu której dominującymi objawami choroby są objawy pozytywne – urojenia oraz halucynacje; objawy negatywne, katatoniczne oraz zaburzenia myślenia nie są zbyt wyraźne lub w ogóle nie występują.

  2. andrzej mówi:

    Działania władz RL na płaszczyźnie oświatowej, jako żywo przypominają działania zdobywców, których zadaniem jest na nowo skolonizować zdobyty teren, a wśród ludności autochtonicznej zaprowadzić swoje porządki i swój język i wyeliminować placówki oświatowe nauczające w języku miejscowej ludności.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.