Omówiono możliwości przyszłej współpracy w ramach programu „INTERREG V-A Litwa – Polska”

Podczas spotkania omówiono możliwości realizacji wspólnych projektów ekologicznych i społecznych Fot.vrsa.lt
Podczas spotkania omówiono możliwości realizacji wspólnych projektów ekologicznych i społecznych Fot.vrsa.lt

11 maja w Samorządzie Rejonu Wileńskiego z oficjalną wizytą gościł wójt gminy Korycin (Polska) Mirosław Lech. Z gościem spotkali się zastępca dyrektora Administracji Robert Komarowski, kierownik Wydziału Inwestycji Anna Matwiejko, st. specjalistka Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Grażyna Gołubowska, dyrektor Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny Algimant Baniewicz.

Główny cel spotkania – omówienie z przyszłym partnerem możliwości współpracy i działań w nowych wspólnych projektach. Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego, Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny i gmina Korycin planują złożyć wniosek w ramach transgranicznego programu współpracy „INTERREG V-A Litwa – Polska”.
Najpierw uczestnicy spotkania omówili priorytetowe płaszczyzny, na których oba rejony w okresie finansowym 2014-2020 mogłyby współpracować. Przeanalizowano następujące priorytety:

Priorytet 1 – Utrzymanie i ochrona środowiska i stymulacja efektywności wykorzystywania zasobów.
Priorytet 3 – Promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa i dyskryminacji.
W trakcie realizacji projektu w rejonie wileńskim planuje się założyć obozowisko obok mostu Žingis nad jeziorem Oświe, ulepszyć wizerunek turystyczny osiedli Mejszagoła i Sużany, zakładając ekspozycje muzealne oraz stoiska informacyjne, natomiast w gminie Korycin – nad zalewem w Korycinie zbudować infrastrukturę aktywnych obiektów rekreacyjnych, plażę, parkingi.
Uczestnicy omówili również działania „miękkie” i ich możliwości projektowe w rozwoju wspólnych szlaków turystycznych, takich jak dziedzictwo sakralne i trasy turystyki ekologicznej.
Planowany koszt projektu wynosi około 1 miliona euro.
Przedstawiciele obu jednostek wyrazili zadowolenie, iż wymiana doświadczeń i współpraca w dziedzinach kultury, turystyki, ochrony przyrody i życia społecznego pozwoli osiągnąć świetne rezultaty i poprawi warunki życia ludzi.