Więcej

  Omówiono możliwości przyszłej współpracy w ramach programu „INTERREG V-A Litwa – Polska”

  Czytaj również...

  Podczas spotkania omówiono możliwości realizacji wspólnych projektów ekologicznych i społecznych Fot.vrsa.lt
  Podczas spotkania omówiono możliwości realizacji wspólnych projektów ekologicznych i społecznych Fot.vrsa.lt

  11 maja w Samorządzie Rejonu Wileńskiego z oficjalną wizytą gościł wójt gminy Korycin (Polska) Mirosław Lech. Z gościem spotkali się zastępca dyrektora Administracji Robert Komarowski, kierownik Wydziału Inwestycji Anna Matwiejko, st. specjalistka Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Grażyna Gołubowska, dyrektor Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny Algimant Baniewicz.

  Główny cel spotkania – omówienie z przyszłym partnerem możliwości współpracy i działań w nowych wspólnych projektach. Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego, Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny i gmina Korycin planują złożyć wniosek w ramach transgranicznego programu współpracy „INTERREG V-A Litwa – Polska”.
  Najpierw uczestnicy spotkania omówili priorytetowe płaszczyzny, na których oba rejony w okresie finansowym 2014-2020 mogłyby współpracować. Przeanalizowano następujące priorytety:

  Priorytet 1 – Utrzymanie i ochrona środowiska i stymulacja efektywności wykorzystywania zasobów.
  Priorytet 3 – Promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa i dyskryminacji.
  W trakcie realizacji projektu w rejonie wileńskim planuje się założyć obozowisko obok mostu Žingis nad jeziorem Oświe, ulepszyć wizerunek turystyczny osiedli Mejszagoła i Sużany, zakładając ekspozycje muzealne oraz stoiska informacyjne, natomiast w gminie Korycin – nad zalewem w Korycinie zbudować infrastrukturę aktywnych obiektów rekreacyjnych, plażę, parkingi.
  Uczestnicy omówili również działania „miękkie” i ich możliwości projektowe w rozwoju wspólnych szlaków turystycznych, takich jak dziedzictwo sakralne i trasy turystyki ekologicznej.
  Planowany koszt projektu wynosi około 1 miliona euro.
  Przedstawiciele obu jednostek wyrazili zadowolenie, iż wymiana doświadczeń i współpraca w dziedzinach kultury, turystyki, ochrony przyrody i życia społecznego pozwoli osiągnąć świetne rezultaty i poprawi warunki życia ludzi.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...