Więcej

  W Międzynarodowym Dniu Rodziny uczczono rodziny rejonu wileńskiego

  Czytaj również...

  Rodzinie Maksymowiczów z Bezdan dziękowano za codzienny trud, wkładany w godne wychowywanie dzieci oraz zaszczepianie chrześcijańskich tradycji w rodzinie
  Rodzinie Maksymowiczów z Bezdan dziękowano za codzienny trud, wkładany w godne wychowywanie dzieci oraz zaszczepianie chrześcijańskich tradycji w rodzinie

  15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodziny, który w 1994 roku swoim postanowieniem uprawomocniła Organizacja Narodów Zjednoczonych.

  W roku bieżącym, aby uczcić zgodne, pięknie wychowujące swoje dzieci rodziny, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzinny nagrodziła 7 rodzin rejonu wileńskiego.
  Zamieszkała w miasteczku Bezdany rodzina Grażyny i Arvydasa Maksymowiczów16 maja ciepło przyjęła zastępcę mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Czesława Olszewskiego oraz innych przedstawicieli samorządu. W tej rodzinie na podstawie miłości i szacunku wychowuje się i przygotowuje do samodzielnego życia społecznego stadko dzieci: trzech chłopców – w wieku 10, 12 i 17 lat, 7-letnia dziewczynka, i nie mający jeszcze roczku maluszek. Wręczając list dziękczynny wicemer, w imieniu mer Marii Rekść podziękował rodzinie Maksymowiczów za zaszczepianie pięknych, chrześcijańskich tradycji w rodzinie i wręczył dzieciom słodkie prezenty i obraz Jezusa Miłosiernego, aby ochraniał rodzinę od nieszczęść i trosk.

  Wicemer także odwiedził i list dziękczynny za opiekę i propagowanie rodzinnych wartości chrześcijańskich wręczył zamieszkałej w gminie Ławaryszki rodzinie Anny i Jarosława Grycewiczów, wychowującej 3 dzieci – starszego syna i dwie córki. Pracująca jako nauczycielka religii i pedagog socjalny Anna Grycewicz własnym przykładem zachęca do propagowania prawdziwych wartości chrześcijańskich. Rodzina aktywnie uczestniczy w życiu kościoła i społeczności wiejskiej, nie jest obojętna na ból innej osoby lub wołanie o pomoc. Rodzina Grycewiczów szczerze ucieszyła się z troski władz rejonu i przyznała, że już od pewnego czasu planowała nabyć obraz Jezusa Miłosiernego.
  Mieszkającą w gminie Niemenczyn rodzinę Jawelskich odwiedził i listem dziękczynnym nagrodził wicedyrektor administracji Robert Komarowski. Oboje małżonkowie Łucja i Artur urodzili się w rejonie wileńskim, tu złożyli przysięgę małżeńską, urządzili się i doczekali się 3 potomków: Lecha, któremu szybko spełni się 17 lat oraz bliźniaków – Eleonory i Tomasza, którzy w roku bieżącym będą obchodzić swoje 16-e urodziny. Sumienni i pracowici rodzice, bezwarunkowo kochający swoje dzieci, wychowują je na uczciwych, odpowiedzialnych ludzi, dbają o ich przyszłość. Rodzina Jawelskich ma wspólne interesy i własne tradycje. Każdego roku podróżują po Litwie, interesują się historią i kulturą ziemi ojczystej. Wraz z rodziną troszczą się o kapliczkę obok swego domu – dbają o środowisko, sadzą kwiaty.

  Listem dziękczynnym mera nagrodzono młodą, zgodną i propagującą tradycje katolickie rodzinę wychowującą 4 dzieci, które jeszcze nie osiągnęły pełnoletniości. Rodzina Andrzeja i Marii Kondratów do gminy Podbrzezie przeniosła się niedawno. Szukając ustronniejszego miejsca od zgiełku miasta, kupili tu działkę i wybudowali dom, w którym dziś rosną ośmioletni Elanas, sześcioletnia Elinga, czteroletnia Erika i dwuletni podskrobek rodziny Einaras. Dzieci w rodzinie Kondratów dorastają, słysząc dwa języki ojczyste – litewski i polski. Dzieci od najmłodszych lat aktywnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych – kółkach, basenie, wycieczkach, w innych różnorodnych imprezach.
  Mieszkająca w gminie Suderwie rodzina Beaty i Grzegorza Daniszewskich – to kolejny przykład szlachetności i szczęścia. Wychowujący troje dzieci małżonkowie razem są już od 14 lat. Ich rodzice i dziadkowie urodzili się w rejonie wileńskim. Tu postanowili stworzyć swoją przyszłość również Beata i Grzegorz. Wszystkie dzieci rodziny – Paulina, Mateusz i Maksymilian – uczęszczają do Szkoły im. M. Zdziechowskiego w Suderwie. Rodzina jest porządna, pracowita, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym.

  Wicedyrektor administracji Robert Komarowski listem dziękczynnym mer nagrodził również mieszkającą we wsi Wesołówka gminy Podbrzezie i wychowującą trójkę dzieci młodą rodzinę Aliny i Grzegorza Piotrowskich. Najstarszy chłopiec Adrian ma 13 lat, Dejman – 6, Emma – prawie 3 lata. Dzieci uczęszczają do szkoły i przedszkola we wsi Wesołówka. Najstarszy Adrian aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, jest tancerzem popularnego w rejonie wileńskim zespołu tańca ludowego „Perła”.
  Listem dziękczynnym mer Samorządu Rejonu Wileńskiego nagrodzono także rodzinę Pileckich. Jako wzorowa rodzina rejonu może się cieszyć z trzech solidnych, pracowitych i odpowiedzialnych córek. Danuta z córką od bardzo wielu lat śpiewa w chórze kościelnym, jest zaangażowana w życie kościoła i wsi. Rodzina dba o swój dobrobyt społeczny, propaguje prawdziwe wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie.
  Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny dziękowała wszystkim rodzinom za przykłady prawdziwej godności i szczęścia, za troskę, za propagowanie chrześcijańskich wartości rodzinnych oraz tworzoną na twardym fundamencie moralności chrześcijańskiej przyszłość dzieci.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...