Więcej

  Projekt „Odkryj siebie” – szanse na rynku pracy dla młodych ludzi

  Czytaj również...

  Projekt „Odkryj siebie” w rejonie wileńskim porusza się na pełnych obrotach. Cieszy fakt, że 6. młodych ludzi z powodzeniem zatrudniło się i wykonują pracę, która przynosi im pewne dochody.

  W trakcie realizacji projektu, biorąc pod uwagę potrzeby każdego młodego człowieka, stosuje się różnorodne formy pracy z młodzieżą: spotkania indywidualne i pracę grupową, nieformalne metody oświatowe, propagujące motywację do pracy/nauki, kształtujące pewność siebie i odpowiedzialność. W toku pracy natrafia się na różne osoby, które czasami nie chcą uczestniczyć w spotkaniach lub ignorują telefony. Jednak po części wszystko zmierza w dobrym kierunku, przyczyniają się do osiągania dobrych wyników również pracownicy gmin. Ogółem zidentyfikowano 14 młodych ludzi, którzy spełniają wymagania projektu.

  Cel projektu – indywidualnie pomóc każdemu bezrobotnemu i nieuczącemu się młodemu człowiekowi w wieku 15-29 lat określić swoje potrzeby i możliwości, dążyć do samorealizacji poprzez dokonanie celowego wyboru dziedziny/ instytucji edukacji lub w integracji na rynku pracy.

  Tak więc, jeśli jesteś młodym człowiekiem pomiędzy 15 a 29 rokiem życia, nigdzie się nie uczysz, nie pracujesz, nie jesteś zarejestrowany na giełdzie pracy i chcesz znaleźć dla siebie odpowiednią działalność (miejsce pracy, instytucję kształcenia lub miejsce wolontariatu) koniecznie skontaktuj się z koordynatorem projektu:
  Ernest Stelmach, tel. +37065588322, e-mail: ernestas.stelmach@gmail.com

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...