Projekt „Odkryj siebie” – szanse na rynku pracy dla młodych ludzi

Projekt „Odkryj siebie” w rejonie wileńskim porusza się na pełnych obrotach. Cieszy fakt, że 6. młodych ludzi z powodzeniem zatrudniło się i wykonują pracę, która przynosi im pewne dochody.

W trakcie realizacji projektu, biorąc pod uwagę potrzeby każdego młodego człowieka, stosuje się różnorodne formy pracy z młodzieżą: spotkania indywidualne i pracę grupową, nieformalne metody oświatowe, propagujące motywację do pracy/nauki, kształtujące pewność siebie i odpowiedzialność. W toku pracy natrafia się na różne osoby, które czasami nie chcą uczestniczyć w spotkaniach lub ignorują telefony. Jednak po części wszystko zmierza w dobrym kierunku, przyczyniają się do osiągania dobrych wyników również pracownicy gmin. Ogółem zidentyfikowano 14 młodych ludzi, którzy spełniają wymagania projektu.

Cel projektu – indywidualnie pomóc każdemu bezrobotnemu i nieuczącemu się młodemu człowiekowi w wieku 15-29 lat określić swoje potrzeby i możliwości, dążyć do samorealizacji poprzez dokonanie celowego wyboru dziedziny/ instytucji edukacji lub w integracji na rynku pracy.

Tak więc, jeśli jesteś młodym człowiekiem pomiędzy 15 a 29 rokiem życia, nigdzie się nie uczysz, nie pracujesz, nie jesteś zarejestrowany na giełdzie pracy i chcesz znaleźć dla siebie odpowiednią działalność (miejsce pracy, instytucję kształcenia lub miejsce wolontariatu) koniecznie skontaktuj się z koordynatorem projektu:
Ernest Stelmach, tel. +37065588322, e-mail: ernestas.stelmach@gmail.com