Będzie ożywiony krajobraz terenów historycznych

 Będzie odnowiony krajobraz dworu w Pikieliszkach Fot.vrsa.lt
Będzie odnowiony krajobraz dworu w Pikieliszkach Fot.vrsa.lt

Samorząd Rejonu Wileńskiego w celu zachowania osobliwości kulturowej i dalej kontynuuje zwiększanie atrakcyjności osiedli rejonu, ulepsza i rozwija bezpieczne, porządne i piękne przestrzenie zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających gości – 1 lipca 2016 r.

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła realizację projektu „Uporządkowanie areałów zielonych terenów i krajobrazów dworów w Pikieliszkach i Mazuryszkach”.
Historia dworu, znajdującego się w miejscowości Pikieliszki gminy Rzesza, sięga początków XVIII wieku. W trakcie realizacji projektu dwór odnowi swój krajobraz: będzie uporządkowany park, otaczający dwór ze wszystkich stron, zostanie uporządkowana roślinność, urządzone ścieżki dla pieszych, strefy wypoczynku i inne funkcjonalne tereny. Będą również uporządkowane zbiorniki wodne, znajdujące się na terenie parku: brzeg jeziora Pikieliszki, sadzawka parku i kanał.

Dwór w Mazuryszkach – słynący ze swojej przeszłości obiekt dziedzictwa kulturowego i historycznego XIX – XX wieku, znajduje się w gminie Zujuny. Tym projektem rozpocznie się ożywienie krajobrazu dworskiego Mazuryszek: będą urządzone klomby i zieleńce, ścieżki dla pieszych, ustawione ławeczki, stoiska, wyczyszczony staw. W celu przywrócenia ducha autentyczności terenu dworu w Mazuryszkach zostaną odtworzone umocnienia, które otaczają park. Planuje się również uporządkować wjazd i urządzić parking. W przyszłości Samorząd planuje zrealizować również projekt rekonstrukcji budynku dworu.
Odpowiednio uporządkowane krajobrazy dworów w Pikieliszkach i Mazuryszkach dodadzą terenom swoistego ducha i przytulności, będą dostosowane do odwiedzania obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz wypoczynku. Dogodne położenie geograficzne, ciekawa historia i piękna przyroda stworzą zagrodom dworów sprzyjające warunki do zostania środkiem przyciągania dla grup gości i lokalnych turystów.
Przewidywane zapotrzebowanie niezbędnych środków finansowych – około 593 tys. euro, a czas realizacji – nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Aby wartości kulturowe Pikieliszek i Mazuryszek przekształcić w reprezentatywne i przytulne miejsce spotkań dla mieszkańców rejonu, a także propagować dialog ze społeczeństwem, w trakcie realizacji projektu będą odbywać się regularnie narady publiczne.
Obecnie rozpoczyna się sporządzanie projektu uporządkowania parku dworu w Pikieliszkach. Zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji, które pomogłyby stworzyć niepowtarzalną, ciekawą i oryginalną przestrzeń, na e-mail: miroslav.prokopovic@vrsa.lt, lub podczas pierwszego spotkania ze społeczeństwem, które odbędzie się w 27 lipca 2016 roku o godz. 14 w siedzibie Urzędu Gminy Rzesza (ul. Sporto 3, w. Rzesza, rej. wileński).
Zapoznać się z programem udziału społeczeństwa w porządkowaniu krajobrazu, złożyć propozycje, a także śledzić aktualne informacje o przebiegu projektu można tutaj. http://www.vrsa.lt/go.php/lit/IMG/1950.