Więcej

  EFHR zaniepokojona brakiem wiedzy na temat ochrony praw człowieka

  Czytaj również...

  W 2014 r. na zamówienie Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Litewskiej przeprowadzono badanie opinii publicznej poświęcone wiedzy o ochronie praw człowieka. Z badania wynika, że tylko 21 proc. respondentów uważa, że posiada wiedzę wystarczającą do obrony swoich praw, 34 proc. badanych wskazało, że takiej wiedzy nie posiada zupełnie, a 30 proc. wyraziło chęć uzyskania dodatkowych informacji na temat praw człowieka.

  Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) pragnąc zbadać, jak do tematu podnoszenia świadomości o ochronie praw człowieka podchodzą uczelnie, zwróciła się do nich z zapytaniem m. in. o to, czy w programie studiów znajduje się przedmiot dotyczący praw człowieka.

  Z nadesłanych 26 odpowiedzi na 42 wynika, że tylko na 5 uniwersytetach (Uniwersytet Wileński, Uniwersytet Michała Romera, Uniwersytet Witolda Wielkiego, Uniwersytet Szawelski i Litewski Uniwersytet Edukologiczny) i w 2 kolegiach (Kolegium Mariampolskie i Litewskie Kolegium Biznesu) jest wykładany przedmiot związany z prawami człowieka. Najszerzej temat praw człowieka poruszany jest na Uniwersytecie Michała Romera, w którym od 2004 r. wykładane są przedmioty takie jak: międzynarodowa ochrona praw człowieka, prawa człowieka w biomedycynie, Unia Europejska i prawa człowieka i problemy międzynarodowej ochrony praw człowieka. Wymienione przedmioty najczęściej wykładają profesorowie z Litwy.

  W przypadku innych uniwersytetów i kolegiów prawa człowieka nie są wykładane jako osobny przedmiot, lecz zagadnienia są poruszane na innych zajęciach, takich jak praca socjalna, politologia, prawa człowieka w biomedycynie, prawa człowieka i prawa dziecka i innych.
  Jeszcze gorsza sytuacja jest z przedmiotem prawa mniejszości narodowych, który do 2013 r. był obowiązkowy tylko na Uniwersytecie Michała Romera dla studentów studiów magisterskich o specjalności ochrona praw intelektualnych konsumenta.

  Z podanych informacji wynika, że na Litwie zdecydowanie za mało uwagi poświęca się prawom człowieka. Skutkuje to tym, że studenci prawa (przyszli adwokaci, sędziowie czy politycy) nie są świadomi o istniejących międzynarodowych instrumentach prawnych chroniących prawa człowieka i mniejszości narodowe. W konsekwencji mieszkańcy Litwy nie są w stanie skutecznie dochodzić swoich praw przed sądami litewskimi. Dodatkowo często zwracają się do nieodpowiednich instytucji albo w ogóle nie wierzą w możliwość otrzymania odpowiedzi, o czym wspomina również kontroler ds. równych możliwości w swoim sprawozdaniu za 2015 r. wskazując, że 95 proc. ofiar naruszeń praw człowieka nigdzie nie zwraca się o pomoc.
  EFHR wyraża swoje zaniepokojenie w związku z brakiem jednoznacznej polityki państwa w promowaniu nauczania na uczelniach litewskich tak ważnego przedmiotu jak prawa człowieka. EFHR zgadza się ze zdaniem ministra sprawiedliwości, że kształtowanie i realizację polityki edukacji prawnej państwo powinno zacząć od najmłodszych lat, a podstawy prawa powinny być wykładane na uczelniach wyższych. EFHR uważa, że w programach nauczania, zwłaszcza na kierunkach prawniczych, politologicznych czy socjologicznych, zagadnieniom praw człowieka powinno się poświęcać więcej uwagi, a przedmioty te powinny być obowiązkowe.
  EFHR przyczynia się do podnoszenia świadomości o prawach człowieka, organizując bezpłatne szkolenia na temat ochrony praw człowieka, przystosowane do potrzeb uczniów, studentów, pracowników instytucji, firm prywatnych oraz innych zainteresowanych osób.

  EFHR

  ramka 18

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...

  W DKP odbędzie się wileńska premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” i spotkanie z twórcami

  Premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” będzie miał miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, 13 czerwca o godz. 18:00. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Czytaj więcej: Reżyser filmu „Wilno 1939” Piotr Kościński:...

  „Płyną te opowieści ociekające krwią…”: Spotkanie wokół książki Szymona Datnera

  W spotkaniu udział wezmą: Helena Datner — socjolog, historyk, Agata Patalas — dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Zuzanny Giczanki, dr Neringa Latvytė z Uniwersytetu Wileńskiego. Spotkanie moderuje dr Lara Lempertienė z Centrum Badań Judaistycznych Litewskiej Biblioteki Narodowej im. M....