Stowarzyszenie Traugutt.org

Stowarzyszenie Traugutt.org
Stowarzyszenie Traugutt.org

Poniżej znajdą Państwo prezentację kolejnej organizacji pozarządowej z Polski działającej na rzecz Polaków na Kresach. Artykuł jest realizowany w ramach programu „Promocja polskich organizacji pozarządowych na Litwie” przez Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Iłowskiej.

Zachęcamy do śledzenia strony http://kurierwilenski.lt oraz do przesyłania komentarzy i uwag na adres promocjalitwa@gmail.com. Zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat działalności organizacji pozarządowych z Polski na terenie Litwy.

Stowarzyszenie Traugutt.org z siedzibą w Pruszczu Gdańskim jest grupą pasjonatów, która od kilku lat prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną i charytatywną, krzewi wartości patriotyczne oraz upowszechnia wiedzę historyczną. – Działamy w Polsce i poza granicami kraju, a jednym z naszych głównym celów jest wspieranie Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej poprzez uczestnictwo i organizację akcji charytatywnych oraz przez kontakty mające na celu podtrzymywanie więzów między Rodakami mieszkającymi poza Ojczyzną, a tymi w Polsce – mówią członkowie organizacji – W tym celu organizujemy oraz koordynujemy szereg przedsięwzięć skierowanych do dzieci, młodzieży, jak i do osób starszych mieszkających na Kresach. Poza tym w naszej codziennej pracy organizujemy w woj. pomorskim, jak i innych regionach kraju, spotkania ze świadkami historii, pokazy filmowe, wykłady o tematyce historycznej, upamiętniamy ważne dla Polaków rocznice oraz zarażamy ludzi miłością do Kresów.

Początki działalności Stowarzyszenia Traugutt.org, jeszcze jako niezależnej grupy wolontariuszy, rozpoczęły się w 2012 roku poprzez udział w projekcie „Paczka dla kombatanta”, organizowanym przez Stowarzyszenie Odra-Niemien. W samym tylko Pruszczu Gdańskim udało się zebrać kilkaset kilogramów darów. Był to impuls, który zadecydował o powstaniu formalnej organizacji. Od tego czasu członkowie Stowarzyszenia regularnie podróżują na Kresy, głównie na Wileńszczyznę, realizując kolejne projekty. Dzięki ciągłemu rozwojowi w 2016 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Niektóre ze zrealizowanych przez Stowarzyszenie Traugutt.org inicjatyw:

  • Stworzenie konceptu i organizacja akcji „Nie jest kolorowo” w latach 2015 i 2016 – zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci na Wileńszczyźnie pod Honorowym Patronatem Wojewody Pomorskiego oraz Pomorskiego Kuratorium Oświaty;
  • Konferencja koordynatorów akcji „Nie jest kolorowo” w Niemenczynie, czyli wyjazd pomorskich nauczycieli na Wileńszczyznę w 2016 roku;
  • Organizacja letniego pobytu uczniów ze Szkoły w Wesołówce (okręg wileński) w 2015 r. w woj. pomorskim;
  • Koordynacja akcji „Rodacy Bohaterom” w latach 2012, 2013, 2014, 2015 w województwie pomorskim;
  • Pomoc w organizacji „Biegu Niezłomnych” w Sobótce w latach 2014 i 2016 (jako współorganizator);
  • Zbiórka 1% podatku na rzecz rodaków na Wileńszczyźnie w latach 2014 i 2015;
  • Organizowanie licznych spotkań z historykami i pisarzami, pokazów filmów o tematyce kresowej i historycznej, a także wystaw plenerowych oraz rajdów rowerowych;
  • Stworzenie wystawy plenerowej „Niezłomni Wykleci 1944-63” sfinansowanej ze środków własnych, która była prezentowana w ponad 60 miastach całej Polski.

W 2016 roku Stowarzyszenie Traugutt.org przeprowadziło największą do tej pory akcję charytatywną w dorobku organizacji – drugą edycję akcji „Nie jest kolorowo”, czyli zbiórki przyborów szkolnych w województwie pomorskim dla Polskich uczniów z Wileńszczyzny. Podczas dwóch tygodni trwania akcji, w pomorskich placówkach szkolnych oraz od osób prywatnych udało się zebrać blisko 3 tony przyborów szkolnych: zeszytów, kredek, farb, piórników i innych niezbędnych każdemu uczniowi akcesoriów. Następnie wolontariusze Stowarzyszenia zorganizowanym transportem dostarczyli przybory do wszystkich, ponad 50 polskich szkół na Wileńszczyźnie. Kolejnym etapem akcji było zorganizowanie konferencji dla 15 najbardziej aktywnych koordynatorów akcji – nauczycieli z pomorskich szkół, którzy odpowiadali za przebieg zbiórki w swoich placówkach. Projekt jest długoterminowy i ma na celu zainicjowanie nawiązania bliższej współpracy pomiędzy pedagogami oraz przyszłych inicjatyw po obu stronach granicy, takich jak: wymiana młodzieży, partycypacja we wspólnych projektach, uczestnictwo w międzynarodowych konkursach itp. – To modelowy przykład działalności, na której zależy nam najbardziej. Z jednej strony możemy wesprzeć naszych Rodaków materialnie, a z drugiej poznać się lepiej, nawiązać nowe kontakty, wymienić się doświadczeniami i umocnić łączące nas ponad granicami więzi – mówią członkowie Stowarzyszenia Traugutt.org. – Dlatego też zwracamy się do wszystkich zainteresowanych z prośbą o kontakt, jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju sugestie i propozycje współpracy. Do zobaczenia na Kresach!

Dane kontaktowe:
Stowarzyszenie Traugutt.org
E-mail: poczta@traugutt.org

www.traugutt.org
www.niejestkolorowo.pl
https://www.facebook.com/traugutt.org/
Tel.: +48 501 51 1863

baner_dol