Rosnące dochody skłaniają Polaków do oszczędzania

Do oszczędzania motywuje Polaków zarówno wzrost dochodów, jak i chęć zabezpieczenia przyszłości Fot. archiwum
Do oszczędzania motywuje Polaków zarówno wzrost dochodów, jak i chęć zabezpieczenia przyszłości Fot. archiwum

Coraz więcej Polaków regularnie oszczędza — odłożone pieniądze ma ok. 45 proc. społeczeństwa. Jak wynika z badań, zdecydowana większość gospodarstw domowych dysponuje środkami na zaspokojenie bieżących potrzeb.

Ten odsetek znacząco wzrósł w ciągu ostatnich lat. Do oszczędzania motywuje Polaków zarówno wzrost dochodów, jak i chęć zabezpieczenia przyszłości finansowej rodziny. Polacy jednak nie są skłonni do ryzyka, dlatego wybierają bezpieczne strategie finansowe. Produkt inwestycyjny ma zaledwie co dziesiąty Polak.
– W ciągu ostatnich 20 lat Polacy bardzo zmienili swoje podejście do zarządzania finansami – mówi Edyta Fundowicz, dyrektor ds. portfela produktowego Nationale-Nederlanden. – Jak wynika z badania GfK Polonia, przeprowadzonego na zlecenie Nationale-Nederlanden, polskie rodziny mają coraz więcej pieniędzy na dodatkowe oszczędności. Odsetek gospodarstw domowych, których stałe dochody pozwalają na zaspokojenie bieżących potrzeb, wzrósł z 36 proc. w 1995 roku do 81 proc. w 2015 roku. Mamy więc możliwość decydowania o tym, co z tymi nadwyżkami finansowymi zrobić i na co je przeznaczyć.
Potwierdzają to dane z „Diagnozy Społecznej” prowadzonej pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego, które pokazują, że obecnie już 45 proc. Polaków ma oszczędności. W 2000 roku ten odsetek wynosił zaledwie 24 proc., a w 2009 roku – 32 proc.